Comunicacions Orals. Exposició XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017 I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017<br />I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017   XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017
I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017
XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017 I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017

Comunicacions Orals. Exposició

DISTRIBUCIÓ DEFINITIVA DE LES MESES DE COMUNICACIONS 

Durant el desenvolupament de XARXES-INNOVAESTIC 2017 està previst realitzar, a les aules de la Facultat d’Educació, les meses de comunicacions en sessions paral·leles referides als eixos temàtics proposats.

Cada sessió serà dinamitzada per una coordinadora o coordinador que s’encarregarà d’organitzar el debat i de tancar la sessió amb les idees i conclusions generals més rellevants de les comunicacions presentades.

El Comité Organitzador notificarà a les autores o els autors de contacte l’horari i aula assignada per a l’exposició dels treballs acceptats: en la part superior pot descarregar-se ja el document amb la distribució de comunicacions.

És important remarcar que:

• Les autores i els autors que exposen hauran de remetre a l’ICE, redes-innovaestic@ua.es, prèviament a la celebració de XARXES-INNOVAESTIC 2017 la seua presentació en format PowerPoint, PDF o equivalent abans del dia 29 de maig.

Aquesta presentació és la que tindrà ja preparada l'autora o l’autor el dia de la seua exposició en els ordinadors del esdeveniment. No es podran utilitzar, doncs, dispositius tecnològics personals per a projectar la presentació, ni presentacions diferents a la l’enviada.

• Per a l’exposició de les comunicacions, aquestes s’agruparan per àrees temàtiques i hauran de tenir una durada màxima de 7 minuts. El que es pretén és que hi haja temps per a les preguntes i el debat.

• S’aconsella realitzar una exposició clara i senzilla dels resultats obtinguts en la investigació del treball presentat.

• Si s’utilitzen recursos diferents a la presentació amb diapositives (Prezzi, vídeo, simulació...) la durada no podrà excedir els 7 minuts.

• En cas que una autora o un autor estiga en més d’una comunicació el contingut de les quals estiguen molt relacionats entre si, el temps d’exposició podrà ser menor, segons decidisca el Comité Organitzador.

• S’aconsella que s’utilitze el format de presentació PECHA KUCHA, les característiques del qual són:

• Temps de durada 6’ i 40”.

• La transició entre diapositives és automàtica.

• La presentació es compon de 20 diapositives de 20 segons cadascuna. S’admeten variacions a aquesta informació amb un màxim de 20 diapositives.

• L’exposició de la comunicació acceptada no suposa l’acceptació del text complet corresponent per a la publicació.