Inscripció XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017 I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017<br />I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017   XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017
I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017
XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017 I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017

Inscripció

 

1. Realitzar el pagament de la matrícula, si correspon, segons la data en què es realitze i escanejar el rebut de la transferència realitzada, en el qual es veja clarament núm. de compte, ordenant, quantia i concepte.

La quota d'inscripció haurà d'abonar-se per transferència bancària a nom de:

 

XARXES-INNOVAESTIC 2017

BANC: SabadellCAM

COMPTE: 0081-3191-43-0001030312

IBAN (Codi Internacional de Compte Bancari): ES76 0081 3191 4300 0103 0312

SWIFT CODE (BIC): BSABESBB

En l'apartat de concepte de la transferència bancària ha de figurar: XARXES-INNOVAESTIC 2017 i Nom i Cognoms i DNI de la persona inscrita.

 

El personal d'UA la matrícula de la qual vaja a anar a càrrec del pressupost del seu departament, centre o unitat ha de realitzar el pagament necessàriament segons el procediment que trobarà en el següent enllaç (pàgina no visible fòra de la UA):

https://web.ua.es/va/ice/redes-innovaestic2017/procediment-intern-de-matricula-a-carrec-de-la-ua.html

 

2. Emplenar el formulari que li corresponga:

 

Membres UA i membres del Programa Xarxes I3CE 2016/17
Professorat d'altres Universitats o centres

                                 

 

3. Tarifes de la matrícula:

TIPUS D'ASSISTENT

FORA DE TERMINI

des del 3 d'abril al 10 de maig

TERMINI FINALITZAT

des de l'11 al 22 de maig

Tarifa general: 100 € 120 €
Altres modalitats:    
Participants en el Programa de Xarxes I3CE 2016-17 gratuïta 15 €
Membres de la UA no participants en el Programa de Xarxes I3CE 2016-17 15 € 30€

Professorat no universitari vinculat a la Conselleria d'Educació (Generalitat Valenciana)

Inscripció en el CEFIRE D'ALACANT

gratuïta (solament assistència)*  gratuïta (solament assistència)*

*Es reserva un màxim de 25 places per a aquest col·lectiu. En el cas de presentar comunicació oral o pòster haurà d'acollir-se a la tarifa general establida.

 

LA INSCRIPCIÓ DÓNA DRET A:

 

FORMA DE PAGAMENT

MOLT IMPORTANT: Llegiu amb detall les qüestions importants abans de realitzar la inscripció.

1. QÜESTIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE A l'HORA DE REALITZAR LA TRANSFERÈNCIA:

 

2. QÜESTIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE A l'HORA D'EMPLENAR EL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ DE MATRÍCULA:

 

FACTURA DE LA INSCRIPCIÓ

Pot sol·licitar-se una factura de l'import de matrícula abonat. Per a fer-ho, és necessari posar-se en contacte amb el Comité organitzador (redes-innovaestic@ua.es) indicant el concepte de la factura i aportant la documentació següent, segons el cas:

A. Si la factura ha d'anar a nom d'una persona física:

B. Si la factura ha d'anar a nom d'una persona jurídica (universitat, institució, centre, etc.):

 

És requisit indispensable estar inscrit a les jornades per a assistir-hi o sol·licitar qualsevol tipus de certificació.

El registre com a participant porta implícit l'acceptació de les normes de participació.

 

CARTA D'INVITACIÓ

El Comité Organitzador de XARXES-INNOVAESTIC 2017 enviarà de grat una carta d'invitació a tot aquell que la sol·licite.

Si necessiteu una carta d'invitació, envieu-nos a l'adreça de correu redes-innovaestic@ua.es la informació següent i en pocs dies la rebreu:

NOTA: Una invitació per part de l'organització no significa que concedim cap tipus d'ajuda financera i no és una garantia d'acceptació dels resums enviats.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal se us informa que les dades de caràcter personal que es recapten formaran part del Fitxer de la Universitat d'Alacant. El responsable del fitxer és el Gerent de la Universitat d'Alacant.

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades es podran exercir davant la Gerència de la Universitat, mitjançant sol·licitud amb fotocòpia de document d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o a través dels mitjans que estableix l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.