ponents XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017 I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017<br />I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017   XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017
I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017
XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017 I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017

ponents

 Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

 


El Prof. Sirignano és Catedràtic de Pedagogia General i Social en la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Suor Orsola Benincasa de Nàpols (Itàlia). En aquesta universitat exerceix, a més, els càrrecs de Vicerector de Formació Permanent, Director del Centre de Formació Permanent d’aquesta universitat, President del Programa de Postgrau en Ciències de l'Educació Primària, membre del Consell Acadèmic del doctorat de “Ricerca in Educazione ambientale e sviluppo sostenibile” i membre del Consell Acadèmic del doctorat de “Ricerca sugli ambiti di interazione tra le Scienze Umane e le tecnologie avanzate”.

És coordinador científic del Grup d'Investigació Internacional "Education and Politics" (IREP) i ha sigut guardonat amb el Premio Internazionale Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo.

És membre de nombroses institucions acadèmiques tals com: Istituto Italiano per qli Studi Filosofici, Società Italiana di Pedagogia, Società Italiana di Scienze Ausiliarie della Storia, Centro Italiano Per la Ricerca Storico-Educativa, European Distance E-learning Network Eden, etc. 

Actualment és Director Adjunt del Màster Internacional " Approcci psicopedagogici didattici interculturali nelle Scienze Umane" i professor de Psicologia de l'Educació en la Universitat Demòcrit de Tràcia (Grècia).

Les seues línies de recerca giren entorn de la relació entre educació-política i el paper de l'educació en l'horitzó de la societat multicultural. És autor de nombroses monografies, articles i assajos, entre els quals s'inclouen: Per una pedagogia della politica, Pedagogia civile i questione meridionale. L'impegno di Francesco Saverio Nitti i Gaetano Salvemini; Pedagogia della decrescita. L'educazione sfida la globalizzazione, Prospettive educative per una lettura critica dei mass media, La pedagogia autobiograficaL'engagement pedagogico. Riflessioni tra teoria i storia, L'educazione alla democrazia come impegno etico per la scuola, etc.

 

Profa. Dra. Àgueda Gras-Velázquez, European Schoolnet

 

Foto d'Agueda

La Dra. Àgueda Gras-Velazquez és Directora del Programa de Ciències d'European Schoolnet (EUN)(http://www.eun.org/), una xarxa de Ministeris d'Educació a Europa, l’objectiu de la qual és treballar per la innovació de l'educació i l'ensenyament en col·laboració amb els Ministeris d'educació, escoles, professorat, investigadors i indústria europeus. Com a cap del departament d'educació de les ciències en EUN, s'encarrega de la coordinació de tots els projectes de ciències i matemàtiques en els quals EUN està involucrat.

Així mateix, és la directora del Projecte “Scientix”, definit com "La comunitat per a l'ensenyament de les ciències a Europa", que aborda el denominat STEM (science, technology, engineering i maths) (http://scientix.eu). Coordina el grup de treball de representants de ciències dels Ministeris d'educació i dirigeix l'acadèmia de cursos en línia d'EUN.

En els seus quasi 9 anys en EUN, ha participat en més de 25 projectes finançats per la Comissió Europea, 12 projectes finançats per companyies privades, i és membre del consell assessor de nombrosos projectes. És coautora de publicacions en el camp de la investigació en educació de les ciències i és doctora en Astrofísica pel Trinity College Dublin, de l'Institut d'Estudis Avançats de Dublín (DIAS).

 

Prof. Dr. Julio Cabero, Universitat de Sevilla

 

Foto de Julio Cabero

Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar de la Universidad de Sevilla. Director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla. Membre fundador d'EDUTEC. Director del Grupo de Investigación Didáctica (GID): Análisis Tecnológico y Cualitativo. Director de la Revista: Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación. Revista amb 47 números publicats i 19 anys d'existència.

Director de les col·leccions de Tecnologia Educativa i Noves Tecnologies de les editorials Síntesis i MAD-Eduforma, projectes editorials que van començar l'any 2007. Ha publicat en diferents editorials prop de 100 llibres; té publicats més de 170 capítols de llibres i prop de 200 articles en revistes arbitrades.

Pertany al consell de redacció, acadèmic o científic de diferents revistes nacionals o internacionals, com són: Comunicar, Anales, RUSC, Revista Praxis Investigativa ReDIE (PIR), Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, Professorado. Revista de Currículum i formación de professorado, RAU. Revista de Acceso a la Universidad…

Ha impartit cursos de formació i perfeccionament del professorat en diferents universitats espanyoles i sud-americanes. Ha sigut codirector del programa de doctorat “Formación i investigación en el medio ambiente Iberoamericano” impartit en les universitats Autónoma de Tamaulipas (Mèxic) i Juan Michael Saracho (Bolívia). Ha sigut director del programa de doctorat d'Educació del Departament de Didàctica i Organització Escolar impartit en les Universitats: Moderna (Portugal), Metropolitana i Carobobo (Veneçuela).

Membre del Consell director de l'Associación de Televisión Educativa Iberoamericana. Programa “Televisión Educativa” de la Cimera d'Estats Iberoamericans. Fou el representant en aquesta associació de la Universidad de Sevilla des de la seua fundació l'any 1992.

Ha dirigit més de 50 tesis doctorals sobre diferents temàtiques. Ha dirigit diferents projectes de recerca de convocatòries públiques. Ha rebut diferents distincions com el: Premi Extraordinari de Llicenciatura, Premi de la Real Maestranza de Cavalleria de Sevilla, el Premi d'Investigació Social de la Diputació Provincial de Sevilla. Ha rebut la distinció de l'Ordre de la Universidad Central de Veneçuela. Ha sigut nomenat “Visitante Distinguido” de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (República Dominicana). Ha rebut la distinció de l'Ordre “Alejo Zuloaga Egusquiza” en la seua tercera classe de la Universidad de Carabobo (Veneçuela), el 8 d'octubre de 2013.

 

 Prof. Dr. Ramón López-Martín, Universitat de València

 

Catedràtic de Teoria i Història de l'Educació, en el Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València.

Les seues línies de recerca fonamentals se centren en la perspectiva històrica de l'escola i la dimensió social de la política educativa, sobre les quals ha publicat nombrosos llibres i articles en revistes nacionals i internacionals.

Ha dirigit nombrosos projectes de recerca finançats i Tesis Doctorals, sent director del Programa de Doctorat Estudis Socials i Polítics de l'Educació, des de 1999 a 2006 i responsable i director del Programa de Doctorat en Educació de 2010 a 2012, tots dos de la Universitat de València.

 Des de 2006 a 2012 ha compatibilitzat aquestes tasques docents i investigadores amb el càrrec de Degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València. Actualment, des d'abril de 2014, és Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la Universitat de València, amb el que està directament implicat en la gestió de la formació permanent, la innovació educativa i la seua transferència en la millora de la qualitat docent universitària. ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9450-8910

Profa. Dra. Mercè Gisbert Cervera. Universitat Rovira i Virgili

 

Mercé GisbertProfessora Titular de departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona especialista en TIC aplicades a l’ Educació. IP del grup de recerca consolidat ARGET: Applied Research Group in Education and Technology. Ha estat IP de diversos projectes de recerca sobre TIC i educació: GET, PupitreNet (MCYT), DUCANET (MECD), SIMUL@, SIMUL@B, COMDID, entre d’altres.

Coordina, a la URV, el Doctorat Interuniversitari en Tecnologia Educativa (UM, UIB, UdL, URV). Es la coordinadora general del Màster Interuniversitari oficial en Tecnologia Educativa: eLearning i Gestió del Coneixement.

Ha ocupat diversos càrrecs de gestió, entre d’altres: Vicedegana de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (1995-1997), directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (1998–2001) i Vicerrectora de Política Docent i Convergència a l’EEES (2002-2010).

Entre el 2011-2015 ha estat membre del Consell Escolar de Catalunya i és membre del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya des del 2012.

L’any 2014 va rebre el premi a la Innovació Docent del Consell Social de la URV (modalitat col·lectiva) i el premi a la Qualitat Docent Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya.

http://late-dpedago.urv.cat/mgisbert

 

Profa. Dra. Mª Paz Prendes Espinosa. Universidad de Murcia

 

M Paz PrendesDoctora en Ciències de l'Educació i Professora Titular de Tecnologia Educativa de la Universitat de Múrcia. Directora del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Múrcia i Directora del Grup d'Investigació en Tecnologia Educativa.  Actualment és també Coordinadora en la Universitat de Múrcia del Màster Interuniversitari en Tecnologia Educativa i del programa de Doctorat Interuniversitari en Tecnologia Educativa, així com Secretària de l'Associació EDUTEC per al Desenvolupament de la Tecnologia Educativa.

Ha sigut Cap de la Unitat d'Ensenyament a Distància de l'Institut de Ciències de l'Educació, Coordinadora d'Ensenyament Virtual del Vicerectorat de Convergència Europea i Coordinadora d'Innovació del Vicerectorat d'Estudis. A més ha sigut Coordinadora dels Programes Cooperatius de Doctorat del Departament de Didàctica i Organització Escolar (amb República Dominicana, amb Argentina i amb Uruguai).

Entre la seua investigació, destacar la seua àmplia participació en projectes nacionals i internacionals. Entre els més recents, el projecte CAPPLE sobre PLE dels estudiants universitaris, TACCLE-2 sobre recursos digitals per a l'ensenyament, EVET-2 sobre l'ús de TIC en la Formació Professional, ALTER sobre l'ús de tecnologies en les Aules Hospitalàries, CARMA sobre tècniques col·laboratives o MOTIVA sobre tecnologies per al desenvolupament de competències vinculades emprendimiento. D'entre les seues nombroses publicacions destacar el llibre més recent sobre "Entorns Personals d'Aprenentatge: una visió actual sobre com aprenen els estudiants" (Octàedre).

En la seua trajectòria professional ha sigut promotora de la publicació de recursos educatius oberts, coordinant el portal OCW de la Universitat de Múrcia i sent a més la responsable d'un MOOC sobre "Educació i Tecnologies" (en MiríadaX i en Canvas). Compta amb nombrós material didàctic publicat en obert (www.pazprendes.es). Finalment i en aquesta mateixa línia, destacar que és directora de la Revista Interuniversitària d'Investigació en Tecnologia Educativa (RIITE) publicada també en obert i orientada a la difusió científica del treball de joves investigadors.

Prof. Dr. Francisco Martínez Sánchez. EDUTEC

Doctor en Ciències de l'Educació i President de l'Associació Internacional EDUTEC, Associació per al desenvolupament de la Tecnologia Educativa i de les Noves Tecnologies aplicades a l'educació, des de 1997. La seva labor universitària l'ha desenvolupat com a Professor Titular de Tecnologia Educativa de la Universitat de Múrcia en el departament de Didàctica i Organització Escolar des de l'any 1986. Des de llavors s'ha dedicat a la docència i recerca en temes relacionats amb la tecnologia educativa. Ha dirigit i col·laborat diverses recerques a nivell internacional, nacional i regional.

És membre del comitè avaluador extern de la SINAE, dependent del Ministeri d'Educació de la República de Costa Rica en temes relacionats amb l'ensenyament a distància. Ha impartit diversos cursos, tallers, seminaris, etc. a responsables de formació a Argentina, Bolívia, Mèxic, Veneçuela, Colòmbia, Cuba, etc., així com en diferents institucions educatives espanyoles.

Va ser director del Centre de Recursos audiovisuals (CRAV) de la Universitat de Múrcia, així com president de la Comissió de l'àrea de Ciències Socials de la Universitat de Múrcia. A més, ha estat Vicedegà de la Facultat d'Educació de la Universitat de Múrcia de 1992 a 1994 i director del departament de Didàctica i Organització Escolar de 1997 a 2001.