Requisits XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017 I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017<br />I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017   XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017
I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017
XV Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària-XARXES 2017 I Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2017

Requisits

 

Les persones participants podran presentar contribucions relacionades amb les línies temàtiques de l'esdeveniment. Podran remetre únicament la proposta, constituïda per un resum d'entre 500 i 600 paraules, o podran remetre posteriorment, de forma voluntària, el text complet.

Se certificaran totes les propostes acceptades i es publicaran tres llibres en format digital amb les aportacions, tant els resums com els textos complets, a partir del resultat de l'avaluació, segons el cas.

Tot seguit ressenyem les normes d’acceptació de les comunicacions i pòsters.

Les directrius següents són de compliment obligat. Qualsevol treball original que no complisca els requisits establerts serà rebutjat. Us preguem que llegiu detingudament la informació facilitada i que us poseu en contacte amb nosaltres per correu electrònic per resoldre qualsevol dubte.

Es remetrà la contribució com a RESUM. En cas de ser acceptat, es podrà triar una d'aquestes dues opcions:

a) Presentar la contribució en l'esdeveniment (comunicació oral o pòster), però no es remet el treball complet. En aquest cas, doncs, hi haurà publicació del resum (vore apartat PUBLICACIONS).

b) Presentar la contribució en l'esdeveniment (comunicació oral o pòster), i també es presenta el treball complet. En aquest cas, doncs, hi haurà publicació del resum i possible publicació, segons el resultat de l'avaluació peer review del text complet (veure condicions en l'apartat PUBLICACIONES).

 

NORMES GENERALS, TANT PER A COMUNICACIONS ORALS COM A PÒSTERS:

1. Serà requisit indispensable que tots els autors s’inscriguen a XARXES-INNOVAESTIC 2017.

2. Es poden presentar contribucions per a ser exposades en una d’aquestes dues modalitats de comunicació: comunicació oral o pòster.

3. Cada autor o autora pot participar en coautoria en un màxim de dues comunicacions; en el cas de les comunicacions d’autoria única, l’autor o autora sols podrà constar en una única comunicació.

4. No hi ha límit pel que fa al nombre d’autors d’una mateixa contribució.

5. Només s’admetran treballs que hagen estat rebuts durant els terminis de recepció establerts.

6. Solament s'acceptaran contribucions que facen referència a una de les línies temàtiques de XARXES-INNOVAESTIC 2017. Totes elles fan referència a propostes centrades en els processos d'ensenyament-aprenentatge i els elements que els componen. No obstant açò, correspon al Comitè Científic, tant l'acceptació de la proposta com la decisió final sobre l'adjudicació a una línia determinada.

7. El contingut ha d'estar estructurat de forma clara i organitzada i tenir una aportació significativa al coneixement o la pràctica de la comunitat educativa.

8. Les contribucions a XARXES-INNOVAESTIC 2017 seran treballs inèdits i originals no presentats a cap revista, un altre congrés o similar.

9. És obligatori remetre el text del resum a través del formulari online. Si es presenta text complet, també haurà de remetre's a través del formulari online.

 10. Les contribucions hauran d'ajustar-se als terminis, normes i criteris de presentació i edició per a poder ser admeses.

11. Els treballs podran ser presentats en espanyol, català o anglès.

12. Es comunicarà per email l'acceptació o no de la proposta a la persona de contacte que s'indique en el formulari d'enviament.

13. Es recomana l'ús d'un discurs igualitari (https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/recursos/guia/guia-discurso-igualitario-ua.pdf).

14. Les referències bibliogràfiques han d'adequar-se a les Normes de l'APA 6ª edició: veure exemples de com citar enllaç a la Biblioteca de la Universitat d'Alacant (normes APA). Para más información: www.apastyle.org  

15. Amb la presentació d'una proposta, les autores o els autors:

16. La presentació en XARXES-INNOVAESTIC d'una proposta no té per què correspondre's directament amb el títol, desenvolupament específic o composició d'una xarxa del Programa XARXES-I3CE. S'aconsella que siga així, però pot haver-hi propostes més o menys relacionades amb el desenvolupament d'una xarxa, i les combinacions d'autors que es consideren, tant per al resum com per al text complet. Cal tenir en compte que XARXES-INNOVAESTIC és un esdeveniment conformat per unes Jornades i un Workshop organitzat en el si d'una universitat i, com a tal, té les característiques habituals d'un esdeveniment científic propi d'aquest tipus. En aquest cas, és vàlida qualsevol proposta relacionada amb les línies temàtiques indicades.

17. La propietat intel·lectual dels treballs pertany exclusivament als seus autors, sense perjudici de les publicacions conjuntes que es realitzen dels mateixos en el marc de l'esdeveniment. Els autors cediran els drets de difusió i promoció dels seus treballs per a finalitats estrictament acadèmiques i no rebran cap contraprestació econòmica.

S'expliquen a continuació detalls dels següents aspectes:

RESPECTE AL RESUM (PROPOSTA INICIAL)

1. Tant per a la comunicació com per al pòster, és necessari en primer lloc enviar una proposta a través d'un formulari online, on s'indicarà:

2. Únicament s'acceptaran treballs amb el format de la següent plantilla:

DESCARREGAR PLANTILLA RESUM

3. Totes les propostes seran objecte de revisió per part del Comitè Científic i Comitè Organitzador, els quals tindrà la decisió final respecte a la modalitat d'exposició i la seua adjudicació a una línia temàtica determinada.

4. Els criteris per a la revisió de les propostes són: rellevància, originalitat, contingut i correcció del text.

5. La presentació de propostes serà fins al dia 22 de març de 2017.

6. L'acceptació de la proposta serà ferma quan almenys una autora o un autor es matricule en l'esdeveniment abans del 10 d'abril. La resta d'autores o autors poden matricular-se posteriorment, però sempre segons les dates establides.

 

RESPECTE Al TREBALL COMPLET:

1. No és obligatòria la presentació del treball complet.

2. Després de l'acceptació del resum, l'autora o l'autor de contacte haurà de remetre en el termini establit el text complet, en cas que vulga presentar-ho, ja que no està obligat a açò. Per a això, ha d'accedir a la web "Procés" i seguir les instruccions.

3. L'acceptació del resum no implica l'acceptació del treball complet. Est serà sotmès a una avaluació double blind peer review per part del Comitè Científic.

4. IMPORTANT: el títol del text complet haurà de ser lleugerament diferent al títol del resum ampliat (ja que es publiquen en llibres diferents).L'autoria del text complet pot no incloure a la totalitat dels coautores i/o coautoras del resum acceptat. Aquests decidiran qui signa cada aportació.

5. Els criteris per a la revisió dels treballs complets són:

a. Rellevància, originalitat, contingut i correcció del text.

b. Segons es vulga optar a una de les dues publicacions de textos complets, aquests hauran de tenir unes característiques o unes altres:

c. Tenir en compte que:

1. Optar a una o una altra edició no assegura la publicació d'aquesta;

2. Utilitzar la plantilla 2 no assegura la publicació en l'Editorial Octaedro, però si es vol optar a aquesta publicació ha de seguir-se estrictament la plantilla 2;

3. A partir de l'avaluació, el text complet es podrà publicar en una de les dues edicions o rebutjar-se.

6. La persona de contacte haurà de remetre el treball complet i les dades de les seues coautoras i coautores d'aquest treball complet a través del formulari habilitat en la web fins al 15 de maig de 2017.

7. Únicament s'acceptaran treballs escrits en les plantilles següents:

PLANTILLA 1-TREBALL COMPLET-INFORME, EXPERIÈNCIA EDUCATIVA, RECERCA APUNTADA

PLANTILLA 2- TREBALL COMPLET-RECERCA CIENTÍFICA (OCTAEDRO)

8. En cas de voler optar a publicar el treball complet en el llibre de l'Editorial Octàedre, abans de remetre el manuscrit cada autor/a haurà d'autoevaluar el seu treball a partir de la següent llista de revisió mèdica amb la finalitat de que no es rebutge directament per no complir alguns dels requisits indicats:

LISTA DE AUTOCHEQUEO PARA EL ENVÍO DE TEXTOS COMPLETOS CON OPCIÓN A PUBLICARSE EN OCTAEDRO