Comunicacions Orals. Exposició XVII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2019 III Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2019

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo XVII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2019<br />III Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2019   XVII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2019
III Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2019
XVII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2019 III Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2019

Comunicacions Orals. Exposició

 

Durant el desenvolupament de XARXES-INNOVAESTIC 2019 està previst realitzar, a les aules de la Facultat d’Educació, les taules de comunicacions en sessions paral·leles referides als eixos temàtics proposats.

Cada sessió serà dinamitzada per una coordinadora o coordinador que s’encarregarà d’organitzar el debat i de tancar la sessió amb les idees i conclusions generals més rellevants de les comunicacions presentades.

El Comité Organitzador notificarà a les autores o els autors de contacte l’horari i aula assignada per a l’exposició dels treballs acceptats:

És important remarcar que:

• Les autores i els autors que exposen hauran de remetre a l’ICE, redes-innovaestic@ua.es, prèviament a la celebració de XARXES-INNOVAESTIC 2018 la seua presentació en format PowerPoint, PDF o equivalent abans del dia 26 de maig.

Aquesta presentació és la que tindrà ja preparada l'autora o l’autor el dia de la seua exposició en els ordinadors del esdeveniment. No es podran utilitzar, doncs, dispositius tecnològics personals per a projectar la presentació, ni presentacions diferents a l’enviada.

• Per a l’exposició de les comunicacions, aquestes s’agruparan per temàtiques. Cada exposició haurà de tenir una durada màxima de 7 minuts. El que es pretén és que hi haja temps per a les preguntes i el debat.

• S’aconsella realitzar una exposició clara i senzilla dels resultats obtinguts en la investigació/innovació/experiència educativa del treball presentat.

• Si s’utilitzen recursos diferents a la presentació amb diapositives (Prezzi, vídeo, simulació...) la durada no podrà excedir tampoc els 7 minuts.

• En cas que una autora o un autor estiga en més d’una comunicació el contingut de les quals estiguen molt relacionats entre si, el temps d’exposició podrà ser menor, segons decidisca el Comité Organitzador.

• L'exposició de la comunicació acceptada no suposa l'acceptació del corresponent text complet per a la seua publicació.