Tallers-Descripció XVII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2019 III Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2019

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo XVII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2019<br />III Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2019   XVII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2019
III Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2019
XVII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2019 III Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2019

Tallers-Descripció

 

En aquest apartat es relacionen els tallers que s'oferiran en XARXES-INNOVAESTIC 2019 segons el programa.

Qualsevol persona inscrita podrà assistir a un dels tallers (ja que s'ofereixen de forma simultània a la mateixa franja horària), però haurà d'inscriure's prèviament. Des de l'Organització es remetrà un correu electrònic als inscrits unes setmanes abans de l'esdeveniment per explicar el procés d'inscripció al taller (veure apartat Tallers. Inscripció).

 

Taller 1 (adreçat a editors/es de revistas): “Actualización de los Criterios de Selección y Proceso de Evaluación de Revistas en la plataforma Web of Science”

Ubicació: Aula ED/0-09

Impartit per Mila Cahué, Clarivate Analytics

MilaDescripció del taller:

Aquest taller està dirigit a editors/editores de revistes, ja que els continguts que s'aborden en el mateix no es refereixen a qüestions sobre indexació i revistes d'impacte des de la perspectiva dels autors/es.

En aquest taller s'explicaran de manera detallada els aspectes més importants dels criteris de selecció i del procés d'avaluació de revistes en Web of Science, i el significat de les diferents edicions que conformen en l'actualitat el Core Collection, que inclouen les més conegudes que atorguen el Factor d'Impacte (Science Citation Index Expanded - SCIE i Social Sciences Citation Index - SSCI), juntament amb Arts&Humanities Citation Index - AHCI, Emerging Sources Citation Index - ESCI, Book Citation Index – BKCI, i Conference Proceedings Citation Index - CPCI.

Els objectius d'aquest taller abasten una millor comprensió dels principis de selecció; les noves fases d'avaluació i postulació de revistes; rellevància de les pràctiques de publicació ètiques; com millorar la qualitat i difusió de les publicacions; i com calcular el Factor d'Impacte, entre uns altres.

 

 

 

 

Taller 2: "Iniciación al Breakout EDU o Escape room como recurso didáctico y de evaluación en el aula universitaria"

Ubicació: ED/INF2

Impartit per Pedro Martínez Ortiz, Universitat d'Alacant

Descripció del taller:

L'ús "d'activitats escapada” en l'àmbit educatiu, conegudes com Breakout EDU, està estenent-se a tots els nivells del sistema (des d'infantil fins a l'àmbit universitari) pel seu valor en el procés d'aprenentatge, en el procés d'avaluació i en el tractament de competències, però principalment pel seu caràcter motivacional. En aquest taller d'iniciació, analitzarem els aspectes principals d'una activitat de Breakout EDU, els seus elements clau per al disseny i alguns dels beneficis que pot aportar tant en la nostra labor docent com en l'aprenentatge del nostre alumnat.

 

 

 

 

 

 

Taller 3: "Aprendiendo inglés cooperativamente"

Ubicació: ED/0-10

Impartit per Mª Elena Gómez Parra, Universidad de Córdoba

 

Descripció del taller:

Durant el desenvolupament d'aquest taller els participants aprendran anglès en aquesta sessió a través d'una metodologia innovadora anomenada "Inglés per a finalitats socials i de cooperació" (nivell B2 del MCER).

Com sabem, els ciutadans del segle XXI utilitzen idiomes estrangers per a nous propòsits, ja que la societat ha canviat en les últimes dècades. L'expressió i el debat sobre el consumisme, la igualtat, els drets humans, la migració, els refugiats, la intercultura o el gènere ja no són temes aïllats; estan en les converses diàries, per la qual cosa han de ser estructurals per a l'aprenentatge de segones llengües.

Aquesta sessió pràctica ha sigut dissenyada específicament per a ajudar als participants a aprendre anglès a través d'aquesta metodologia mitjançant la implementació d'una activitat d'aprenentatge cooperatiu on els objectius són la pràctica de les habilitats, així com l'adquisició de vocabulari, gramàtica i expressions relacionades amb un d'aquests temes: sobirania i seguretat alimentària.

 

 

Taller 4: "¿Cómo crear materiales digitales accesibles para todos?"

Ubicació:ED/INF1

Impartit per José María Fernández Gil, Universitat d'Alacant

gil

Descripció del taller:

En el nou escenari tecnològic, les plataformes educatives digitals i els nous espais virtuals estan a l'ordre del dia en la nostra universitat, per la qual cosa és vital assegurar l'accessibilitat dels nostres materials per a aconseguir un aprenentatge ubic i inclusiu.

En aquest taller crearem i modificarem diversos documents Word i PowerPoint per a experimentar els principals problemes d'accessibilitat i quines estratègies seguir per a aconseguir materials accessibles per a totes les persones.

 

 

 

 

Taller 5: "Flipped Classroom: Herramientas tecnológicas para implementar la clase invertida”

Ubicació: ED/1-14

Impartit per Mariana González, Universidad de Birmingham
Descripció del taller:

Davant la necessitat de donar un major protagonisme a l'alumne en el procés d'aprenentatge sorgeix la metodologia Flipped Classroom, que es planteja com a nou enfocament de la docència universitària. 

En aquest taller parlarem de la metodologia de la classe invertida o Flipped Classroom en l'Educació Superior, així com dels seus avantatges, tant per a professors i alumnes. Veurem en què consisteix aquest model d'innovació educativa i quines eines tecnològiques podem usar per a la seua implementació en les nostres aules (plataformes educatives, infografies, edició de vídeos, etc.).

 

 

 

 

 

Taller 6: "Visual thinking como recurso en el aula universitaria"

Ubicació: ED/1-23
Impartit por Pedro Cifuentes, IES Miquel Peris i Segarra (Castelló de la Plana)

visual1visual2

L'objectiu d'aquest taller és descobrir les possibilitats que ofereix el Visual Thinking com a forma d'aproximació a la realitat i eina d'aprenentatge en l'àmbit universitari. S'abordarà el concepte Visual Thinking, Pensament Visual, i animar al professorat a la utilització d'eines visuals, tant a l'aula amb l'alumnat, com l'ús directe com a docents o investigadors. Es tracta de plantejar-se el repte d'utilitzar el dibuix com una eina per a comunicar, igual que usem la paraula i el text. El taller serà eminentment pràctic. Els participants s'organitzaran en equips i l'espai de treball es transformarà en un laboratori d'experimentació a partir del treball en Visual Thinking.

 

Taller 7: "Crea tu propio Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)"

Ubicació: ED/INF3

Impartit per Rosalía Romero Tena i Julio Barroso Osuna, Universidad de Sevilla

 

rosalía

Descripció del taller:

Actualment gaudim d'uns desenvolupaments tecnològics que ens permeten passar de processos de producció individual de continguts a promoure rols de creadors actius de coneixement, i desenvolupar estratègies per a aprendre amb i d'altres persones interessades en les mateixes temàtiques. Per a açò podem emprar eines de comunicació senzilles i intuïtives, pròpies de la web 2.0, com poden ser: blogs, wikis, videoblogging, podscast… que faciliten la generació d'instruments tecnològics com són els PLE.

En aquest taller veurem les possibilitats que ens ofereix la incorporació d'aquestes eines basades en la web, per a l'ús d'Internet com a mitjà d'aprenentatge i com a mitjà d'organització personal de l'aprenentatge per part, tant de l'estudiant com del docent, i no solament com la mera utilització d'eines tecnològiques.

Oferirem així mateix, eines TIC per a organitzar el nostre propi Entorn Personal d'Aprenentatge, com Symbaloo, per a usar-ho de forma pròpia o per a compartir-ho amb el nostre alumnat o altres col·legues.

 

Taller 8: "La realidad aumentada como recurso didáctico en el aula universitaria"

Ubicació: ED/INF4

Impartit per Juan Francisco Álvarez Herrero, Universitat d'Alacant

Descripció del taller:

La realitat augmentada permet incorporar un valor afegit a la realitat. Amb ella podem augmentar l'aprenentatge que es produeix en les aules universitàries doncs ens permet disposar de la realitat i al seu torn d'informació extra en forma de text, material audiovisual o interactiu en Internet.

Existeixen una infinitat d'aplicacions, eines i recursos de Realitat Augmentada que ben utilitzades repercuteixen en un aprenentatge més sòlid i durador. En aquest taller anirem més enllà dels codis QR o l'eina Plickers, veient moltes altres aplicacions i les seues àmplies possibilitats de ser portades a l'aula.

S'abordaran propostes per a ser utilitzades en el context universitari amb la finalitat de donar a conèixer recursos concrets per a l'aula.

 

 

 

 

Taller 9: "Recursos y dinámicas en el desarrollo de la tutoría universitaria"

Ubicació: ED/1-25

Impartit per Remedios de Haro Rodríguez, Professora del Departament de Didàctica i Organització Escolarde la Universidad de Murcia

 

RemediosDeHaro

Descripció del taller:

Remedios de Haro Rodríguez, Professora del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Múrcia. La seua trajectòria acadèmica i investigadora està vinculada amb el desenvolupament d'una Educació Inclusiva per a tots. La inclusió l'ha portat a les aules universitàries des de les seues assignatures, així com, amb la seua participació en el Pla d'Acció Tutorial del seu centre.

L'Espai Europeu d'Educació Superior ha comportat la introducció de processos i pràctiques com pot ser el Pla d'Acció Tutorial, desconeguts fins avui, caracteritzant una universitat centrada en la persona i en la formació integral de l'alumnat. cal recordar la importància de la tutoria per a facilitar als estudiants, la transició entre etapes educatives i facilitar la seua incorporació en la vida universitària, recolzant les seues necessitats d'una forma sistemàtica.

Precisament, aquest taller versa sobre el Pla d'Acció Tutorial en les aules universitàries, oferint recursos i dinàmiques per a desenvolupar les diverses funcions de la tutoria i incorporar-les en el dia a dia de la vida universitària.