Certificació XVIII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2020 IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2020

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo XVIII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2020<br />IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2020   XVIII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2020
IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2020
XVIII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2020 IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2020

Certificació

XARXES-INNOVAESTIC 2020 constitueix el "continent" en el qual s'estructuren conjuntament les XVIII Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària (XARXES 2020) i l'IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC (INNOVAESTIC 2020).

Així doncs, tant les Jornades com el Workshop Internacional  se celebraran de manera conjunta, per la qual cosa l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant expedirà als participants un certificat conjunt relatiu explícitament a tots dos esdeveniments acadèmics.

 

TIPUS DE CERTIFICACIONS:

Des de XARXES-INNOVAESTIC 2020 (modalitat online) es podran obtenir els següents tipus de certificacions, les quals seran emeses per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant, sempre que la persona estiga inscrita i haja pagat (si correspon) la matrícula:

 

1. Certificat d'assistència:

S'expedirà certificació d'assistència de 20 hores a les XVIII Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària i l'IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC, XARXES-INNOVAESTIC 2020.

Aquest certificat es donarà a tots els assistents, però serà obligatori complir el següent requisit (de no fer-ho, no rebrà certificat):

Del 4 a l'11 de juny de 2020 l'assistent ha de participar almenys una vegada en algun dels fòrums de quatre línies temàtiques diferents (hi ha 7 línies temàtiques i ha de participar en quatre d'elles) amb aportacions que tinguen contingut, tant en quantitat com en qualitat. Un participant podrà fer tantes entrades en els fòrums com desitge. De totes les entrades, almenys 4, en 4 línies diferents, han de ser textos consistents per al debat científic. Podran fer-se, per descomptat, entrades menys elaborades, com a breus valoracions i felicitacions, però aquestes no comptaran en el còmput indicat. En definitiva, es pretén potenciar un bon diàleg científic. 

L'assistent podrà participar, doncs, als fòrums de les aules i línies que desitge, però hauran de ser de quatre línies temàtiques diferents i amb els requisits indicats. De no fer-ho, NO tindrà dret al certificat d'assistència.

Aquesta participació és un mínim orientatiu. El desitjable és participar al màxim i aprofitar aquesta oportunitat d'estar en contacte amb altres col·legues i grups d'investigació per a intercanviar idees, propostes i opinions. Sens dubte, aquesta comunicació horitzontal és el més enriquidor d'un esdeveniment com aquest, on l'objectiu últim és la generació de coneixement col·lectiu des de la comunitat científica.

 

2. Certificat de presentació de comunicació oral:

Se certificarà la presentació de comunicació amb un certificat individual emès per l'ICE.

En la certificació constarà que la comunicació oral s'ha presentat a les XVIII Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària i l'IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC, XARXES-INNOVAESTIC 2020 (modalitat online).

Aquest certificat es donarà a tots els autors, sempre que acomplisquen els següents requisits (de no fer-ho, no rebran certificat):

  1. És necessari remetre el vídeo dins del termini i en la forma escaient establit, així com comunicar el coautor responsable. En aquest apartat s'explica amb detall aquesta tasca.
  2. Del 29 de maig (quan es reba l'email d'accés)  és obligatori que, almenys, un coautor actue de responsable i presente la comunicació oral en el fòrum habilitat de la plataforma online. Haurà de fer una entrada en el fòrum corresponent de l'Aula Virtual assignada i presentar breument la seua comunicació. 

Aquesta entrada ha de tindre:

 A continuació es detalla una possible estructura i exemple de presentació:

[SALUTACIÓ] Bon dia, companyes i companys,

[PRESENTACIÓ] En aquest treball, titulat "Escape room a l'aula per fugir de la rutina" presentem una experiència educativa innovadora en què apliquem una eina de gamificació, l'escape room, a l'ensenyament de la Didàctica de les Ciències Socials.

[CONTEXT] L'experiència l'hem duta a terme a l'assignatura Didàctica de les Ciències Socials del Grau en Mestre en Educació Primària de la Universitat d'Alacant.

[MOTIUS DE REFLEXIÓ] Després d'avaluar l'experiència, podem dir que l'aplicació de l'escape room va augmentar la motivació de l'alumnat i va reforçar les habilitats vinculades amb el treball col·laboratiu. I si bé la valoració que fem nosaltres de l'experiència és positiva, hem de remarcar que la preparació d'un escape room comporta una gran inversió de temps per al professorat. Potser amb la pràctica i més recursos es podria optimitzar aquest esforç.

[PREGUNTA ALS LECTORS] En aquest sentit, voldríem saber quina és la vostra experiència en aquest tema, si heu aplicat a l'aula estratègies de gamificació com l'escape room. Qualsevol qüestió per al debat, serà benvinguda.

[NOTA D'AGRAÏMENT] Moltes gràcies per llegir aquesta nota; desitgem que la presentació siga del vostre interés.

[PARTICIPANTS] Jordi Antolí i Neus Pellín (Universitat d'Alacant)

3. Del 4 a l'11 de juny, aquest coautor haurà de respondre a les preguntes i intervencions en les següents 24 hores  --excepte dissabte i diumenge, que es deixa a voluntat dels autors-- que puguen fer-li els assistents a aquesta entrada.

La resta d'autors també poden escriure en el fòrum de presentació i comentaris sobre la seua comunicació. Totes les aportacions seran benvingudes, però serà obligatori que, almenys, el coautor responsable (indicat en el formulari remès on també s'indicava la URL del vídeo) presente la comunicació i responga en el fòrum. Si es vol que un altre coautor siga el que conteste a les preguntes, el professor responsable haurà de participar en el fòrum presentant al seu company i deixant a aquest com a responsable de la comunicació. 

 

3. Certificat de presentació de comunicació-modalitat pòster:

Se certificarà la presentació de pòster amb un certificat individual emès per l'ICE. 

 En la certificació constarà que la comunicació en modalitat pòster s'ha presentat a les XVIII Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària i l'IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC, XARXES-INNOVAESTIC 2020 (modalitat online).

 Aquest certificat es donarà a tots els autors, sempre que acomplisquen els següents requisits (de no fer-ho, no rebran certificat):

    1. És necessari remetre el pòster (arxiu pdf) dins del termini i en la forma escaient establit, així com comunicar el coautor responsable. En aquest apartat s'explica amb detall aquesta tasca.
    2. Del 29 de maig (quan es reba l'email d'accés)  és obligatori que, almenys, un coautor actue de responsable i present el pòster en el fòrum habilitat de la plataforma online. Haurà de fer una entrada en el fòrum corresponent de l'Aula Virtual assignada i presentar breument el seu pòster. 

Aquesta entrada ha de tindre:

 A continuació es detalla una possible estructura i exemple de presentació:

[SALUTACIÓ] Bon dia, companyes i companys,

[PRESENTACIÓ] En aquest treball, titulat "Escape room a l'aula per fugir de la rutina" presentem una experiència educativa innovadora en què apliquem una eina de gamificació, l'escape room, a l'ensenyament de la Didàctica de les Ciències Socials.

[CONTEXT] L'experiència l'hem duta a terme a l'assignatura Didàctica de les Ciències Socials del Grau en Mestre en Educació Primària de la Universitat d'Alacant.

[MOTIUS DE REFLEXIÓ] Després d'avaluar l'experiència, podem dir que l'aplicació de l'escape room va augmentar la motivació de l'alumnat i va reforçar les habilitats vinculades amb el treball col·laboratiu. I si bé la valoració que fem nosaltres de l'experiència és positiva, hem de remarcar que la preparació d'un escape room comporta una gran inversió de temps per al professorat. Potser amb la pràctica i més recursos es podria optimitzar aquest esforç.

[PREGUNTA ALS LECTORS] En aquest sentit, voldríem saber quina és la vostra experiència en aquest tema, si heu aplicat a l'aula estratègies de gamificació com l'escape room. Qualsevol qüestió per al debat, serà benvinguda.

[NOTA D'AGRAÏMENT] Moltes gràcies per llegir aquesta nota; desitgem que la presentació siga del vostre interés.

[PARTICIPANTS] Jordi Antolí i Neus Pellín (Universitat d'Alacant)

3. Del 4 a l'11 de juny, aquest coautor haurà de respondre a les preguntes i intervencions en les següents 24 hores  --excepte dissabte i diumenge, que es deixa a voluntat dels autors-- que puguen fer-li els assistents a aquesta entrada.

La resta d'autors també poden escriure en el fòrum de presentació i comentaris sobre el seu pòster. Totes les aportacions seran benvingudes, però serà obligatori que, almenys, el coautor responsable (indicat en el formulari remès on també s'indicava la URL del pòster) presente el pòster i responga en el fòrum. Si es vol que un altre coautor siga el que conteste a les preguntes, el professor responsable haurà de participar en el fòrum presentant al seu company i deixant a aquest com a responsable del pòster. 

 

Aspectes importants a tenir en compte:

L'accés a les certificacions de XARXES-INNOVAESTIC 2020 es trobarà disponible en finalitzar aquest esdeveniment i revisada la participació dels assistents segons els requisits indicats en aquesta web. En el moment que estiga actiu aquest accés, s'avisarà per e-mail als participants i podran descarregar-se els certificats corresponents des de la Sala virtual general (part inferior) de la plataforma.

És responsabilitat de tots els autors que es complisquen els requisits.

1.Aquest esdeveniment és una activitat reconeguda com a activitat de formació per part de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant. Aquest certificat, per exemple, és vàlid per a acreditacions, oposicions i concursos.

2. En el cas de professorat no universitari, és vàlid per a oposicions (sempre que la persona haja finalitzat la seua carrera universitària) i per a concurs de trasllats.

3. Per a qualsevol mena de certificació és indispensable que la persona estiga matriculada en XARXES-INNOVAESTIC 2020.

4. S'oferiran els següents certificats, però serà necessari complir una sèrie de condicions indicades en els apartats anteriors per a obtenir-los: 

1. Certificat d'assistència.

2. Certificat de comunicació oral (de tots els que tinga). 

3. Certificat de pòster  (de tots els que tinga). 

El NO COMPLIMENT de les condicions indicades no donarà dret al respectiu certificat.