Inscripció XVIII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2020 IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2020

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo XVIII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2020<br />IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2020   XVIII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2020
IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2020
XVIII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2020 IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2020

Inscripció

 

Cal diferenciar el registre per a la inscripció del participant (matrícula) i la inscripció de la contribució (comunicació oral o pòster).

En aquesta web s'indica el procés per a la inscripció del participant (matrícula), que és obligatòria per a totes les autores o tots els autors que presenten comunicació o pòster. A més per aquells participants que no presenten proposta.

 

La emissió de factures per la inscripció en XARXES-INNOVAESTIC 2020 es veurà afectada per la crisi sanitària actual causada pel coronavirus COVID-19.

 

Per a registrar la matrícula d'assistència a l'esdeveniment cal seguir els passos següents:

1. Realitzar el pagament de la matrícula, si correspon, segons la data en què es realitze i escanejar el rebut de la transferència realitzada, en el qual es veja clarament núm. de compte, ordenant, quantia i concepte.

La quota d'inscripció haurà d'abonar-se per transferència bancària a nom de:

 

Universitat d'Alacant (XARXES-INNOVAESTIC 2020)

BANC: SabadellCAM

COMPTE: 0081-3191-43-0001030312

IBAN (Codi Internacional de Compte Bancari): ES76 0081 3191 4300 0103 0312

SWIFT CODE (BIC): BSABESBB

En l'apartat de concepte de la transferència bancària ha de figurar: XARXES-INNOVAESTIC 2020 i Nom i Cognoms i DNI de la persona inscrita.

 L'import de la matrícula haurà de ser transferit integramente, qualsevol comissió bancària o impost serà assumit pel pagador.

El personal d'UA la matrícula de la qual vaja a anar a càrrec del pressupost del seu departament, centre o unitat ha de realitzar el pagament necessàriament segons el procediment (RDC 70402E0001) que trobarà en el següent enllaç (pàgina no visible fòra de la UA):

https://web.ua.es/va/ice/redes-innovaestic2019/procediment-intern-de-matricula-a-carrec-de-la-ua.html

 

2. Emplenar el formulari que li corresponga:

 (recorde les dates clau)

Membres UA i membres del Programa Xarxes I3CE 2019/20

Professorat d'altres universitats o centres

                                 


3. Tarifes de la matrícula:

 

 

TIPUS D'ASSISTENT

Tarifa reduïda

hasta el 30 d'abril

FINALITZAT

Tarifa normal

des de l'1 de maig al 15 de maig

Tarifa general:

Participant amb comunicació oral o pòster

100 € 120 €
Participant només assistència 100 €  120 € 
Altres modalitats:    
Participants en el Programa de Xarxes I3CE 2019-20 gratuïta 15 €
Membres de la UA no participants en el Programa de Xarxes I3CE 2019-20 15 € 30€
Tarifa reduïda grups: Comunicacions d'autoria múltiple (a partir de 4 membres)

Cada coautor/a fins al 3r membre inclusivament

100 €

A partir del quart coautor/a

consulteu per correu electrònic a mj.martinez@ua.es

 

Cada coautor/a fins al 3r membre inclusivament

120 €

A partir del quart coautor/a

consulteu per correu electrònic a mj.martinez@ua.es

 

Professorat no universitari vinculat a la Conselleria d'Educació (Generalitat Valenciana). Inscripció en el CEFIRE D'ALACANT

gratuïta (solament assistència)*  gratuïta (solament assistència)*

*Es reserva un màxim de 25 places per a aquest col·lectiu. En el cas de presentar comunicació oral o pòster haurà d'acollir-se a la tarifa general establida.

 

 **Totes la dates estan referides al fus horari espanyol, UTC+02:00**

LA INSCRIPCIÓ DÓNA DRET A:

 

FORMA DE PAGAMENT

MOLT IMPORTANT: Llegiu amb detall les qüestions importants abans de realitzar la inscripció.

1. QÜESTIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE A l'HORA DE REALITZAR LA TRANSFERÈNCIA:

 

2. QÜESTIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE A l'HORA D'EMPLENAR EL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ DE MATRÍCULA:

 

FACTURA DE LA INSCRIPCIÓ

La emissió de factures per la inscripció en XARXES-INNOVAESTIC 2020 es veurà afectada per la crisi sanitària actual causada pel coronavirus COVID-19.

Pot sol·licitar-se una factura de l'import de matrícula abonat. Per a fer-ho, és necessari posar-se en contacte amb el Comité organitzador (redes-innovaestic@ua.es) indicant el concepte de la factura i aportant la documentació següent, segons el cas:

A. Si la factura ha d'anar a nom d'una persona física:

B. Si la factura ha d'anar a nom d'una persona jurídica (universitat, institució, centre, etc.):

És requisit indispensable estar inscrit a les jornades per a assistir-hi o sol·licitar qualsevol tipus de certificació.

El registre com a participant porta implícit l'acceptació de les normes de participació.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal se us informa que les dades de caràcter personal que es recapten formaran part del Fitxer de la Universitat d'Alacant. El responsable del fitxer és el Gerent de la Universitat d'Alacant.

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades es podran exercir davant la Gerència de la Universitat, mitjançant sol·licitud amb fotocòpia de document d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o a través dels mitjans que estableix l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.