Requisits XVIII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2020 IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2020

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo XVIII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2020<br />IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2020   XVIII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2020
IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2020
XVIII Jornades de Xarxes de Recerca en Docència Universitària- XARXES 2020 IV Workshop Internacional d'Innovació en Ensenyament Superior i TIC- INNOVAESTIC 2020

Requisits

Les persones participants podran presentar contribucions relacionades amb les línies temàtiques de l'esdeveniment. Podran remetre únicament la proposta, constituïda per un resum d'entre 500 i 600 paraules, o podran remetre també posteriorment, de forma voluntària, el text complet.

Se certificaran totes les propostes acceptades i es publicaran tres llibres en format digital amb les aportacions, tant els resums com els textos complets, a partir del resultat de l'avaluació, segons el cas (vegeu l'apartat Publicacions).

L'esdeveniment és presencial. No existeix modalitat en línia de XARXES-INNOVAESTIC.

L'edició de XARXES-INNOVAESTIC 2020 és únicament en modalitat en línia.

Tot seguit ressenyem les normes d’acceptació de les comunicacions i pòsters.

Les directrius següents són de compliment obligat. Qualsevol treball original que no complisca els requisits establerts serà rebutjat. Us preguem que llegiu detingudament la informació facilitada i que us poseu en contacte amb nosaltres per correu electrònic per resoldre qualsevol dubte.

EN PRIMER LLOC es remetrà la contribució únicament com a RESUM AMPLIAT (entre 500 i 600 paraules. 

PLANTILLA RESUM

Podran presentar-se investigacions i estudis o bé experiències educatives innovadores en relació a alguna de las àrees temàticas.

EN SEGON LLOC: en cas de ser acceptat, es podrà triar una d'aquestes dues opcions:

a) Presentar la contribució en l'esdeveniment (comunicació oral o pòster), però no es remet el treball complet. En aquest cas, doncs, hi haurà publicació del resum ampliat (vegeu l'apartat PUBLICACIONS).

b) Presentar la contribució en l'esdeveniment (comunicació oral o pòster), i també es presenta el treball complet. En aquest cas, doncs, hi haurà publicació del resum ampliat i possible publicació, segons el resultat de l'avaluació peer review del text complet (vegeu les condicions en l'apartat PUBLICACIONS).

 

MODALITATS D'EXPOSICIÓ:

Es podrà triar entre aquestes tres dues modalitats d'exposició:

 

NORMES GENERALS, TANT PER A COMUNICACIONS ORALS COM A PÒSTERS:

1. Serà requisit indispensable que tots els autors s’inscriguen a XARXES-INNOVAESTIC 2020.

2. Es poden presentar contribucions per a ser exposades en una d’aquestes dues modalitats de comunicació: comunicació oral (exposició en l'esdeveniment en les sessions de comunicacions per part d'alguna de les autores o algun dels autors) o pòster (exposició en l'esdeveniment amb una sessió única de presencialitat per part d'alguna de les autores o algun dels autors).

3. Cada autora o autor pot contribuir com coautora o coautor en un màxim de 3 contribucions (resums o textos complets), de les quals com a autor/a únic/a podrà aparèixer en una única contribució. Així, doncs, es verificarà que, d'una banda, una persona no estiga en més de tres resums i, d'una altra, que no estiga en més de tres textos complets, de manera que puga combinar la seua participació en uns o uns altres com considere, sense haver-hi necessàriament correlació entre la participació en els resums i en els textos complets. A més, aquestes contribucions hauran de ser substancialment diferents, sense possibilitat de fragmentar o reutilitzar el disseny d'una mateixa recerca o experiència educativa.

4. No hi ha límit pel que fa al nombre d’autors d’una mateixa contribució.

5. Només s’admetran treballs que hagen estat rebuts durant els terminis de recepció establerts.

6. Solament s'acceptaran contribucions que facen referència a una de les línies temàtiques de XARXES-INNOVAESTIC 2020. Totes fan referència a propostes centrades en els processos d'ensenyament-aprenentatge i els elements que els componen a l'Ensenyament Superior. No obstant això, correspon al Comité Científic, tant l'acceptació de la proposta com la decisió final sobre l'adjudicació a una línia determinada.

7. El contingut ha d'estar estructurat de forma clara, organitzada i tenir una aportació significativa o innovadora al coneixement o la pràctica de la comunitat educativa. S'admetran únicament recerques o experiències educatives que hagen sigut avaluades de forma sistematitzada amb els corresponents instruments d'avaluació. Així, la proposta ha de contenir l'essencial de cadascuna d'aquestes parts: context, objectius, mètode (incloent els instruments d'avaluació utilitzats en la recerca o experiència educativa), resultats i conclusions. No estarà escrita amb apartats o paràgrafs, sinò redactat com a text únic i seguit.

8. Les contribucions a XARXES-INNOVAESTIC 2020 seran treballs inèdits i originals no presentats a cap revista, a un altre congrés o similar. No s'admetran treballs similars a d'altres treballs/publicacions d'algun dels autors, ni derivats dels mateixos. A més, aquestes contribucions hauran de ser substancialment originals, sense possibilitat de fragmentar o reutilitzar el disseny d'una mateixa recerca o experiència educativa.

9. És obligatori remetre el text del resum a través del formulari en línia. Si es presenta text complet, també haurà de remetre's a través del formulari en línia.

10. Les contribucions hauran d'ajustar-se als terminis, normes i criteris de presentació i edició per a poder ser admeses.

11. Els treballs podran ser presentats en espanyol, català o anglés.

12. Es comunicarà per correu electrònic l'acceptació o no de la proposta a la persona de contacte que s'indique en el formulari d'enviament.

13. Es recomana l'ús d'un discurs igualitari (https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/recursos/guia/guia-discurso-igualitario-ua.pdf).

14. Les referències bibliogràfiques han d'adequar-se a les Normes de l'APA 6a edició: vegeu exemples de com citar enllaç a la Biblioteca de la Universitat d'Alacant (normes APA). Per a més informació: https://apastyle.apa.org/. No se admitirán autocitas.

15. Els projectes aprovats en el Programa XARXES-I3CE de la Universitat d'Alacant no estan obligats a presentar-se a XARXES-INNOVAESTIC. A més, la presentació en XARXES-INNOVAESTIC d'una proposta no té per què correspondre's directament amb el títol, desenvolupament específic o composició d'una xarxa d'aquest programa. Pot haver-hi propostes, doncs, més o menys relacionades amb el desenvolupament d'una xarxa. Així mateix, no tenen per què coincidir els membres d'una xarxa amb els participants en XARXES-INNOVAESTIC, tant per al resum com per al text complet. Cal tenir en compte que XARXES-INNOVAESTIC és un esdeveniment conformat per unes Jornades i un Workshop organitzat en el si d'una universitat i, com a tal, té les característiques habituals d'un esdeveniment científic propi d'aquest tipus. En aquest sentit, no s'admetran propostes a manera de memòria del treball realitzat en una xarxa, amb uns resultats i conclusions generals, sinó que hauran de ser recerques o experiències educatives avaluades de forma sistematitzada i científica. 

16. Amb la presentació d'una comunicació oral o pòster, les autores o els autors:

S'expliquen tot seguit detalls dels aspectes següents:

QUANT AL RESUM (PROPOSTA INICIAL)

1. Tant per a la comunicació com per al pòster, és necessari en primer lloc enviar una proposta a través d'un formulari en línia, on s'indicarà:

2. Únicament s'acceptaran treballs amb el format de la plantilla següent:

DESCARREGAR PLANTILLA RESUM ampliat (PROPOSTA INICIAL) 

3. Totes les propostes seran objecte de revisió per part del Comité Científic i Comité Organitzador, els quals tindran la decisió final respecte a la modalitat d'exposició i la seua adjudicació a una línia temàtica determinada.

4. Els criteris per a la revisió de les propostes són: rellevància, originalitat, adequació a l'event, contingut i correcció del text.

5. La presentació de propostes serà fins al dia (veure dates clau).

6. L'acceptació de la proposta serà ferma quan almenys una autora o un autor es matricule en l'esdeveniment. La resta d'autores o autors poden matricular-se posteriorment, però sempre segons les dates establides.

 

QUANT AL TREBALL COMPLET:

1. No és obligatòria la presentació del treball complet.

2. Després de l'acceptació del resum, l'autora o l'autor de contacte haurà de remetre en el termini establit el text complet, en cas que vulga presentar-lo, ja que no està obligat a fer-ho. Com s'ha indicat anteriorment, en cas de ser acceptat, es podrà triar una d'aquestes dues opcions:

a) Presentar la contribució en l'esdeveniment (comunicació oral o pòster), però no es remet el treball complet. En aquest cas, doncs, hi haurà publicació del resum ampliat (vegeu l'apartat PUBLICACIONS).

b) Presentar la contribució en l'esdeveniment (comunicació oral o pòster), i també es presenta el treball complet. En aquest cas, doncs, hi haurà publicació del resum ampliat i possible publicació, segons el resultat de l'avaluació peer review del text complet (vegeu les condicions en l'apartat PUBLICACIONS).

 

En cas de que s'opte per l'opció b) (presenta text complet), s'ha d'accedir a la web "Procés" i seguir les instruccions.

3. L'acceptació del resum no implica l'acceptació del treball complet. Aquest serà sotmés a una avaluació double blind peer review per part del Comité Científic.

4. Un mateix treball no podrà ser presentat per a dues publicacions (Octaedro i ICE), sinó únicament per a una d'elles i un autor només podrà aparéixer en un capítol d'Octaedro. 

Presentar un text complet per a una publicació (Octaedro o ICE) no implica que aquest text vaja a ser acceptat per a la publicació triada. L'última decisió la té el Comité Organitzador a partir de les avaluacions. En cas que la proposta no siga considerada adequada per a la publicació d'Octaedro, es donarà l'opció als autors de presentar-la en el volum publicat per l'ICE, si reuneix les condicions per a això.

5. IMPORTANT:

6. Els criteris per a la revisió dels treballs complets són:

a. Rellevància, originalitat, contingut, adequació a les normes i correcció del text.

b. Segons es vulga optar a una de les dues publicacions de textos complets, aquests hauran de tenir unes característiques o unes altres:

c. Tingueu en compte que:

1. Optar a una o una altra edició no assegura la publicació d'aquesta;

2. Utilitzar la plantilla 2 no assegura la publicació en l'Editorial Octaedro, però si es vol optar a aquesta publicació ha de seguir-se estrictament la plantilla 2;

3. A partir de l'avaluació, el text complet es podrà publicar en una de les dues edicions o rebutjar-se.

7. La persona de contacte haurà de remetre el treball complet i les dades de les coautores i coautors d'aquest treball complet a través del formulari habilitat en el web fins al 8 de maig de 2020.

8. Únicament s'acceptaran treballs escrits en les plantilles següents:

PLANTILLA 1-TREBALL COMPLET-INFORME, EXPERIÈNCIA EDUCATIVA, RECERCA APUNTADA (PUBLICACIÓ ICE)

PLANTILLA 2- TREBALL COMPLET-RECERCA CIENTÍFICA ( PUBLICACIÓ OCTAEDRO)

9. Serà requisit indispensable que tots els autors hagen formalitzat la matrícula en XARXES-INNOVAESTIC 2020. En cas contrari, el treball no serà publicat tot i haver estat acceptat, excepte que els autors no inscrits renuncien a la publicació.

10. En cas de voler optar a publicar el treball complet en el llibre de l'Editorial Octaedro, abans de remetre el manuscrit cada autor/a haurà d'autoavaluar el seu treball a partir de la llista següent de revisió amb la finalitat que no es rebutge directament per no complir alguns dels requisits indicats:

LLISTAT DE REVISIÓ PER A L'ENVIAMENT DE TEXTOS COMPLETS AMB OPCIÓ A ÉSSER PUBLICATS EN OCTAEDRO

ÉS IMPORTANT que mire la informació referida a l'EXPOSICIÓ DE COMUNICACIONS y EXPOSICIÓ DE PÓSTERS, amb la finalitat que decidisca el format i ajustar el seu treball a allò requerit segons el format.