SECRETARIA: Conveni de col·laboració per a l'accés als fons bibliogràfics de la UA

      Amb la finalitat de promoure i facilitar l'activitat intel·lectual i l'accés a la ciència, la tècnica i la cultura, la Universitat d'Alacant ha subscrit un conveni de col·laboració amb diversos centres d'ensenyaments secundaris.

OBJECTIUS DEL CONVENI

 
L'objecte d'aquest Conveni és el d'establir unes lleres per a la realització en comú d'activitats de divulgació, de formació i d'investigació, que redunden en benefici d'ambdues parts com l'accés del professorat dels centres que imparteixen ensenyaments secundaris de la província d'Alacant, als fons bibliogràfics de la Universitat d'Alacant.
 
 

PROCEDIMENT D'ACCÉS ALS FONS BIBLIOGRÀFICS DE LA UA

Cada I.E.S. ha d'enviar un llistat dels seus professors al començament de cada curs acadèmic. L'enviament dels llistats es realitzarà en suport informàtic bé per correu electrònic a l'adreça ice@ua.es o bé en dispositiu d'emmagatzematge de dades (cd) per correu postal a la següent adreça Institut de Ciències de l'Educació, Universitat d'Alacant, Crta. Alacant-Sant Vicent, S/N, 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant).

El llistat contindrà necessàriament el nom complet del professor/a i el seu DNI.

Els professors/as d'ensenyaments secundaris l'Institut dels quals haja enviat el llistat actualitzat de professorat i es trobe relacionat/da en el mateix tan sol haurà d'identificar-se amb el seu DNI, NIE o passaport per a poder accedir als fons bibliogràfics de la Universitat d'Alacant en l'horari habitual d'obertura de la biblioteca de dilluns a divendres.

En el cas que es vaja a fer ús d'aquests serveis durant el període extraordinari d'obertura d'exàmens o en cap de setmana, l'usuari/a prèviament, haurà de sol·licitar en la Biblioteca General de la Universitat d'Alacant un targeta provisional d'accés. 

 

Biblioteca de la Universitat d'Alacant