SECRETARIA: Sol·licitud de certificats_v

 Sol·licitar un certificat de cursos com a ALUMNE/A:

 

  1. Emplenar la sol·licitud de certificat mitjançant el formulari en línia corresponent.
  2. Abonar el rebut de taxa de certificat (27,34 €) en oficines del SabadellCAM o del Banc de Santander. Una vegada abonades les taxes, es comunicarà a la Secretaria de l'ICE que l'abonament ha sigut efectuat mitjançant e-mail a ice@ua.es
  3. El certificat estarà disponible en un termini màxim de dos dies hàbils.


Els certificats del CAP seguiran el mateix procediment i no poden ser acumulats amb altres cursos de l'ICE. 

Els certificats dels cursos de Formació Contínua no comporten taxes; pots sol·licitar-los pel mateix procediment una vegada que hages rebut en el teu correu electrònic notificació de la seua disponibilitat.   FORMULARI EN LÍNIA

També es pot sol·licitar el certificat de forma presencial en la Secretària de l'ICE.

Descomptes

Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes, prèvia presentació de la documentació justificativa:

  • Família nombrosa  general (50%). Has de presentar original i fotocòpia, per a acarar-los, del títol actualitzat de família nombrosa
  • Família nombrosa  especial (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a acarar-los, del títol actualitzat de família nombrosa.
  • Família monoparental general (50%). Has de presentar original i fotocòpia, per a acarar-los, del títol actualitzat de família monoparental.
  • Família monoparental especial (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a acarar-los, del títol actualitzat de família monoparental
  • Discapacitat igual o superior al 33% (100%). Has de presentar certificació, original i fotocòpia, per a acarar-los, de tal circumstància.
  • Víctima de bandes armades o elements terroristes (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a acarar-los, del document que acredite tal situació o, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.
  • Víctima de la violència de gènere així com els fills i filles a càrrec seu menors de 25 anys (100%). S'acreditarà mitjançant qualsevol dels mitjans de prova prevists en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat.

 

Certificats sense taxa acadèmica

 

Sol·licitar un certificat de cursos com a PROFESSOR/A:

 

FORMULARI EN LÍNIA

 

Sol·licitar un Certificat com a participant en Projecte de Xarxes ICE (Alumnat o Extern UA)

  FORMULARI EN LÍNIA  

Sol·licitar un Certificat com a participant en Projecte de Xarxes ICE (PDI UA)

Se sol·licitarà a traves de l'e-administració (UAcloud). Apartat Tràmits->Docència i Investigació->Certificat de participació en Xarxes

 

Sol·licitar un Informe com a participant en Projecte de Xarxes ICE (convocatòria en curs)

FORMULARI EN LÍNIA

Sol·licitar un certificat com a participant en altres PROGRAMES ICE (PAT)

 

Se sol·licitarà a traves de l'e-administració (UAcloud). Apartat Tràmits->Docència i Investigació -> Certificat de participació en el Programa d'Acció Tutorial

 

 

Et recordem que aquests certificats són personals i solament es lliuren a l'interessat. En el cas que no pugues desplaçar-te personalment podràs habilitar una altra persona per realitzar el tràmit mitjançant autorització expressa signada per tu, adjuntant-hi fotocòpia del teu DNI i del DNI de la persona autoritzada (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

Des de Secretaria també podem facilitar-te la informació relativa al teu expedient mitjançant una FITXA INFORMATIVA. Aquest document és gratuït però només té valor informatiu. Et serà expedida, prèvia presentació del DNI / NIE / Passaport o TIU, en el moment que la sol·licites en la Secretaria de l'ICE.

 

Advertiment:
NO ES LLIURARÀ CAP CERTIFICAT SI FALTA ALGUN DELS DOCUMENTS ESMENTATS ANTERIORMENT (Rebut, Autorització o DNI).

Convocatòria Pensem-Online

Certificació cursos MOOC / NOOC:

No hi ha un certificat amb reconeixement oficial per part de la Universitat d'Alacant quan es finalitza un MOOC o NOOC. Pot haver-hi algun tipus de diploma o document acreditatiu, però, com s'indica, no són certificats oficials de la Universitat d'Alacant.

Cal pensar que, tant els MOOC com els NOOC oferits, són cursos amb una finalitat d'actualització i transferència del coneixement, però no estan pensats per a formar part d'un ensenyament reglat.

Per a més informació dirigiu-vos al correu electrònic: pensem-online@ua.es