Saltar apartados

ESTRATÈGIES D'ESTUDI PER A UNIVERSITARIS

IMPARTIT PER:
D. FERNANDO SÁNCHEZ ÍÑIGUEZ, psicopedagogo i assessor del Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) d'Alacant.

DIRIGIT A:
Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant, preferentment professors del Programa d'Acció Tutorial 2007/08.

INTRODUCCIÓ:
La transició dels alumnes de l'Educació Secundària a la Universitat planteja noves demandes respecte a l'estudi. Tant l'organització del currículum com els estils d'ensenyament i d'avaluació canvien considerablement i, en conseqüència, l'estudiant ha d'assajar noves estratègies de planificació del temps i de les activitats d'estudi.
D'altra banda, els estudiants que enfoquen superficialment l'estudi, acostumats a utilitzar estratègies de memorització i reproducció mecàniques dels coneixements, es veuen obligats a canviar altres enfocaments profunds, que demanden major intensitat en la comprensió del significat dels conceptes i en la seua aplicació. Aquests alumnes solen veure's desbordats mesura que s'acumulen les anotacions i els continguts a estudiar i necessiten suport per a analitzar l'eficàcia de les estratègies que empren i intentar la incorporació d'altres noves que milloren el seu rendiment. Per a açò poden resultar instruments adequats, entre uns altres, tant l'orientació dels professors, en temps tutorial, com la discussió en "petits grups" d'estudiants amb problemes similars.
Amb aquest curs es pretén capacitar als professors participants perquè orienten adequadament als alumnes de primer curs de carrera en la millora de les habilitats i estratègies d'estudi que empren, d'acord amb les seues capacitats, interessos i altres aspectes personals, per a afavorir que rendibilitzen el seu esforç i milloren el seu rendiment acadèmic. A aquest efecte, s'aportaran mètodes, estratègies i tècniques d'estudi que puguen resultar-los  avantatjosos.


OBJECTIUS:
- Crear un clima de reflexió i debat sobre la diversitat d'experiències personals en estudiar i plantejar el rol del professor tutor en l'assessorament de la millora de les habilitats per a l'estudi.

- Facilitar l'anàlisi dels mètodes d'estudi que empren els estudiants, incidint especialment en aspectes d'organització, planificació i autoavaluació.

- Presentar diverses tècniques, mètodes i estratègies que poden emprar els alumnes, segons el propòsit de la tasca d'estudi (comprendre, relacionar, resumir, esquematitzar, cercar aplicacions, preparar un examen, etc.).

- Valorar vies pràctiques d'intervenció en la millora de les habilitats per a estudi (en les activitats acadèmiques i en l'orientació individual dels estudiants).

CONTINGUTS/PROGRAMA:

Per a veure el programa del curs faça clic  ací


METODOLOGIA:

El Seminari es proposa amb un contingut eminentment pràctic, partint d'un plantejament renovat de l'assessorament en la millora de les habilitats de l'estudi (Selmes, I, Entwistle, N., Biggs, J). Es presentaran tècniques, mètodes i estratègies d'estudi seleccionades per la seua utilitat per a superar les dificultats d'organització i planificació més usuals en l'alumnat que inicia els estudis universitaris.
D'acord amb aquest enfocament, es plantejaran activitats i tasques d'estudi i s'analitzaran diferents estratègies de resolució (en petits grups). En segon terme, es realitzarà una posada en comú i un diàleg valorant diferents vies d'aplicació.
Quant a materials, es facilitarà una ponència introductòria sobre la millora de les habilitats d'estudi i sobre el rol i les funcions del professor - professor tutor en l'assessorament als estudiants amb dificultats i, en segon lloc, es presentarà un dossier amb diversos mètodes, tècniques i estratègies per a aplicar amb els estudiants (veure quadre de continguts).

AVALUACIÓ:

Assistència (80 % de les hores del curs). Participació activa en la realització de les activitats plantejades en les diferents sessions.

INFORMACIÓ GENERAL
Durada: 10 hores
Nombre de places: 25, atorgades per rigorós ordre d'entrada en la Secretaria de l'ICE  del butlletí d'inscripció
Termini d'inscripció: Del 17 de setembre al 8 d'octubre de 2007

Dates i lloc de realització:

  •     16, 18, 23 i 25 d'octubre de 2007, de 17 a 19,30 hores. Aula IU/ 1001, Instituts Universitaris.

 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464