Saltar apartados

L'APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES COM A MÈTODE DOCENT EN CIÈNCIES DE LA SALUT

IMPARTIT PER:
D. Josep I. Baños Díez. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona

DIRIGIT A:
Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS:
L'aprenentatge basat en problemes o ABP (Problem-based learning o PBL) és un dels mètodes d'ensenyament-aprenentatge que han despertat més interès en els professors de ciències de la salut, especialment des de la seua implantació en els estudis de Medicina de la Universitat de McMaster. L'ABP constitueix un paradigma docent notablement diferent a l'empleat tradicionalment en les nostres universitats i coincideix amb molts dels objectius de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
Els objectius del taller es resumeixen en els següents:

  • Conèixer el model d'ABP i els seus avantatges i inconvenients en comparació dels mètodes tradicionals basats en la classe expositiva
  • Debatre els diferents models d'implantació d'ABP que poden emprar-se en els sistemes híbrids.
  • Analitzar alguns exemples de problemes utilitzats en el nostre mitjà dins de l'ensenyament de ciències de la salut.
  • Realitzar un taller d'escriptura de problemes per a adquirir les bases mínimes per a preparar-los.
  • Identificar els principals problemes que poden presentar-se en les sessions de tutoria.
  • Preparar l'estratègia d'aplicació de l'ABP en l'entorn real dels participants.

PROGRAMA:
Sessió 1: 23 d'abril

16:00-17:00 ¿Què és l'aprenentatge basat en problemes?

Concepte. Aspectes històrics. Elements bàsics: el problema, el tutor, el grup de tutoria i l'avaluació. L'ABP com a filosofia educativa i com a mètode docent. L'ABP comparat amb el mètode del cas i el cas clínic.

Avantatges i desavantatges de l'ABP. Mites i realitats d'un paradigma educatiu diferent.

17:00-18:00 Experiències amb ABP en les ciències de la salut

Antecedents històrics  en els EUA, Europa i Espanya. Utilitzant l'ABP com a mètode docent: l'experiència en la Facultat de Medicina de la UAB i en la Facultat de Ciències de la Salut i la Vida de la UPF. L'ocupació de l'ABP com a filosofia docent: l'Escola d'Infermeria de Vall d'Hebron i la Facultat de Medicina de la Universitat de Castella-la Manxa.

18:00-18:30 Descans

18:30-20:00 Estratègies per a iniciar l'ABP com a mètode docent

Com començar: escollint el marc d'actuació, els objectius docents, els tutors. La formació de tutors. La presentació de l'ABP als estudiants. Problemes més freqüents a l'inici i com solucionar-los. El problema de l'avaluació. ¿És possible la coexistència de l'ABP en els entorns educatius tradicionals?

Sessió 2: 24 d'abril

10:00-12:00 L'escriptura de problemes

Tipus de problemes. Els elements dels problemes: els objectius educatius, la redacció de l'escenari, la delimitació del problema, el manual del tutor.

Com escriure problemes adequats per a cada escenari. Lectura i anàlisi de problemes.

12:00-12:30 Descans

12:30-13:30 La dinàmica dels grups de tutoria

A fi de tenir una experiència directa del que se suposa la sessió de tutoria, els assistents al curs es constituiran com un grup d'estudiants enfrontats a la necessitat de resoldre un problema proposat pel tutor. Es procediria a la identificació dels aspectes més rellevants del cas, el debat per a resoldre'ls i la resolució.

13:30-14:00 Instruccions per a la fase de treball autònom

Sessió 3: 16 de juliol

16:00-18:00 Presentació de problemes (I)

En aquesta sessió es comentaran els problemes preparats pels assistents en el període de treball autònom. S'establirà la seua adaptació als objectius educatius preestablits i se suggeriran estratègies de millora.

18:00-18:30 Descans

18:30-20:00 Presentació de problemes (II)

Continuació de la sessió anterior

Sessió 4: 17 de juliol

10:00-12:00 Problemes associats a la implantació de l'ABP

Dificultats en la implantació de l'ABP en entorns tradicionals: els estudiants, els professors, la institució. Els sistemes híbrids i la seua viabilitat: alguns consells per al seu desenvolupament.

12:00-12:30 Descans

12:30-13:45 El problema de l'avaluació i les seues possibles solucions

Els models d'avaluació: McMaster i Maastrich. Com avaluar competències específiques i competències genèriques. Les diferents avaluacions: la sessió i el procés. Avantatges i limitacions de cada tipus.

13:45-14:00 Avaluació del seminari i clausura

METODOLOGIA:
Combinarà sessions expositives (especialment en la primera part) amb presentació i debat dels problemes redactats pels participants en la segona.

AVALUACIÓ:
Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs). Participació  activa i realització de les activitats  plantejades en les diferents sessions.

INFORMACIÓ GENERAL
Durada:  16 hores.
Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada en la Secretaria de l'HISSE  del butlletí d'inscripció.
Termini d'inscripció: Des del 7 de març fins a l'11 d'abril de 2007


Dates, horari i lloc de realització:

  • 23 d'abril, de 16 a 20 hores. Aula GB/10GE Edifici Germà Bernàcer.
  • 24 d'abril, de 9 a 13 hores. Aula GB/10GE Edifici Germà Bernàcer.
  • 16 de juliol, de 16 a 20 hores. Aula GB/1006 Edifici Germà Bernàcer.
  • 17 de juliol, de 9 a 13 hores. Aula GB/1004 Edifici Germà Bernàcer.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464