INTRODUCCIÓ A l'ESTUDI DE CASOS COM A MÈTODE D'ENSENYAMENT

IMPARTIT PER:

Ernesto dels Reyes López. Facultat d'Administració i direcció d'empreses. Universitat Politècnica de València.

DIRIGIT A:

Personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS:

"Els alumnes que aprenen mitjançant l'estudi de casos retenen millor els coneixements adquirits, comuniquen les seues idees més eficaçment, analitzen problemes d'una manera més crítica, desenvolupen la seua capacitat per a prendre decisions encertades, són més curiosos i el seu interès per aprendre augmenta. També augmenta el seu respecte per les opinions i creences d'uns altres".

En aquest seminari es plantegen els conceptes bàsics del mètode i es realitza de forma pràctica el disseny i estudi d'un cas, amb l'objectiu de proporcionar als assistents criteris per a examinar i avaluar l'aplicabilitat del mètode en el seu entorn educatiu i, si escau, poder iniciar la seua experiència.

CONTINGUTS:

En la primera sessió, després de la introducció, s'aborda l'origen les característiques i el desenvolupament en l'aula del mètode d'estudi d'un cas. A continuació es realitza una pràctica sobre desenvolupament del mètode en l'aula. En petits grups s'estudia un cas en el qual es plantegen problemes divergents. Les propostes es posen en comú i es reflexiona sobre les diferents possibilitats. Finalitza la primera sessió amb un debat sobre l'exercici -els assistents dialoguen sobre l'experiència i les seues conclusions- i es plantegen les possibles activitats de seguiment. Per a finalitzar es realitza la síntesi i les conclusions de l'aplicació del mètode en l'aula.

En la segona sessió es realitza una pràctica de disseny d'un cas d'estudi. En petits grups, es dissenya un cas per al qual es proposen uns objectius, després de definir a els qui va dirigit i el problema que planteja. A continuació es reflexiona sobre el procés de disseny d'un cas; els assistents dialoguen sobre els resultats de l'exercici i es plantegen les possibles activitats de millora. Finalitza la sessió amb la síntesi del disseny d'un cas d'estudi i les conclusions del seminari.

METODOLOGIA:

El seminari es planteja amb un contingut eminentment pràctic i utilitza el propi mètode que s'estudia, com a base per a la reflexió i l'aprenentatge. El treball en petits grups, la posada en comú dels resultats i el diàleg entre tots els participants, són la base perquè cadascun d'ells descobreix les oportunitats que el mètode pot oferir en el seu propi entorn docent.

AVALUACIÓ:

Assistència mínima al 80% de les hores totals del curs.

INFORMACIÓ GENERAL

Durada:  8 hores.
Nombre de places: 25, atorgades per rigorós ordre d'entrada del butlletí d'inscripció en la Secretaria de l'I.C.E.

Dates: 
3 i 4 de juliol de 2008.
Horari:  dia 3 de 16 a 20 hores i dia 4 de 10 a 14 hores.
Lloc: aula GB/00GE, edifici Germà Bernàcer.

 

TERMINI D'INSCRIPCIÓ: del 4 al 16 de juny de 2008