Saltar apartados

CURS AMPLIAT D'e-ADMINISTRACIÓ

CODI DEL CURS: 11-0261

IMPARTIT PER:

Jordi Masies Muntada. Enginyer Superior en Informàtica per la UAB, Postgrau en adreça de Departaments d'Informàtica, Soci Director d'AGTIC, Director Executiu de Kronos Projects i Conseller Delegat de Firmaprofesional.

Raül Rabionet. Enginyer Superior en Informàtica per la UPC, Llicenciat en Dret per ESADE, Màster en Dret Financer i Tributari, Certified Information Systems Auditor (CISA) per ISACA. Director de Consultoria Kronos Projects.

DIRIGIT A:

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS:

La Universitat d'Alacant està impulsant un pla d'adaptació a la llei 11/2007 (e-Administració) d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Aquest pla inclou un conjunt d'actuacions en l'àmbit legal, tecnològic, organitzatiu i estratègic les quals requereixen d'un programa d'actuacions en l'àmbit de la gestió del canvi.

Aquest curs s'emmarca en aquest pla i pretén donar uns coneixements amplis tant dels aspectes legals que estan impulsant aquest projecte com dels conceptes bàsics imprescindibles per al seu màxim aprofitament.

Es pretén que els assistents a aquest curs puguen adquirir els coneixements sobre les eines d'e-Administració: registre i notificació telemàtica, seu electrònica, digitalització de processos, el procediments administratiu automatitzat, identitat digital i signatura electrònica, el document i expedient electrònic amb validesa jurídica i el seu cicle de vida, la interoperabilitat, etc.

CONTINGUTS:

1. Antecedents.

2. Tendències tecnològiques en la implantació de la e-Administració.

3. Conceptes d'e-Administració.

a. Identitat digital / privadesa / accés a la informació.

b. Signatura electrònica.

i. Actes de notes.

ii. Convenis i contractes.

iii. Subvencions i ajudes d'organismes tercers.

c. Seu electrònica.

d. Perfil de Contractant.

i. Registre telemàtic.

f. Notificació telemàtica.

g. Document i expedient electrònic.

h. Còpies electròniques, digitalització i compulsa electrònica.

i. Factura electrònica.

j. Automatització del procediment administratiu.

k. Interoperabilitat.

l. Evidències electròniques.

4. El cas de l'AEAT.

5. Lleis i normatives. Obligacions i implicacions tecnològiques en la seua aplicació.

a. Llei 59/2003 de signatura electrònica.

b. Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

c. Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

d. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

i. Reial decret 4/2010 pel qual es regula l'Esquema nacional d'interoperabilitat.

f. Reial decret 3/2010 pel qual es regula l'Esquema nacional de seguretat.

g. Llei 30/2007 de contractes del sector públic.

h. Llei 59/2007 d'impuls de la societat de la informació.

6. Oportunitats.

7. Reptes.

8. L'Estratègia en la implantació de la i-Administració en la Universitat d'Alacant.

9. Conclusions.

MATERIALS:

Arxiu

Si necessita descarregar el descompresos WinRar.

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada: 4 horas.

Nombre de places: Un màxim de 50 professors/as, atorgades per rigorós ordre d'entrada en el butlletí d'inscripció en la Secretaria de l'ICE. Es prioritzarà al professorat participant en el Programa d'Acció Tutorial.Tindrà prioritat el PDI que s'haja incorporat al servei actiu procedent de permisos de paternitat/maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal o atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos (Pla d'Igualtat de la UA).

Termini d'inscripció: FINALITZAT.

Lloc de realització: Aula EP/0-26M (Escola Politècnica Superior IV).

Dates i horari: Dia 17 d'octubre de 16 a 20 hores.

LLISTA D'ADMESOS:

 • DE JUANA ESPINOSA, SUSANA
 • FERNÁNDEZ TORQUEMADA, YOLANDA
 • ALONSO VELASCO, DIEGO ANTONIO
 • IÑESTA PASTOR, EMILIA
 • OLTRA CÁMARA, MARCO ANTONIO
 • GARROTE MORENO, MARÍA AURORA
 • FERNÁNDEZ CARRASCO, FRANCISCO
 • SEMPERE TORTOSA, MIREIA LUISA
 • RAMOS MORA, JUAN ANTONIO
 • ESPAÑA VALOR, JUAN IGNACIO
 • LADA FERRERAS, ULPIANO
 • CORBÍ DELTELL, ROSA MARÍA
 • PÉREZ ALONSO, NANCY VISY
 • BARCELÓ DOMENECH, JAVIER
 • MORENO ESCÁMEZ, PATRICIO
 • VELAYOS MARTÍNEZ, ISABEL
 • TORRES DÍAZ, MARÍA CONCEPCIÓN
 • CRESPO MARTÍNEZ, LUIS MIGUEL
 • MATEO RIPOLL, VERÓNICA
 • TOLOSA BAILÉN, MARÍA DEL CARMEN
 • LÓPEZ GAMERO, MARÍA DOLORES

Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464