Saltar apartados

INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI DE DADES AMB SPSS EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (2ª EDICIÓ)

CODI DEL CURS: 11-0205

IMPARTIT PER

Santiago Mengual Andrés. Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant. Tindran prioritat els inscrits de la 1ª Edició que van quedar en llista d'espera.

OBJECTIUS

  • Conèixer els principals avantatges del paquet estadístic, elements que ho componen i la seua aplicacions.
  • Reconèixer i utilitzar mètodes per a la importació de dades, reconeixent les fonts compatibles i requeriments bàsics.
  • Tractament, codificació recodificación i transformació de dades mitjançant SPSS.
  • Conèixer principals mesures d'estadística descriptiva, tendència central, anàlisi exploratòria i processos SPSS que permeten calcular-les.
  • Identificar els mètodes emprats per a la captura i processament de les variables de resposta múltiple, abordant els precedimientos emprats en l'anàlisi descriptiva.
  • Reconèixer cadascun dels diferents tipus de gràfics amb què explica SPSS, exhibint la forma de crear-los, modificar-los i/o personalitzar-los.
  • Conèixer i utilitzar tècniques d'anàlisi paramètrica i no paramètric de contrast de mitjanes entre uns altres (r-Pearson, Rho Spearman, T-Student, etc)

   CONTINGUTS

    • Estructura amb SPSS
    • Arxiu de Dades (obrir, guardar, importar i exportar)
    • Editor de Dades ( definició de variables, diccionaris de dades, introducció i edició de dades.
    • Transformació de dades (recalcular, codificar, recodificar, categoritzar, assignació de rangs, reemplaçar valors)
    • Modificació de dades (ordenar, traslladar, fondre, agragar dades, segmetar arxius, seleccionar casos, ponderar)
    • Visor de resultats
    • Anàlisi descriptiva (freqüències absolutes i relatives, estadístics descriptius, tendència central i dispersió, posició, distribució)
    • Anàlisi exploratòria (estadístics descriptius, diagrames de caixa, contrast de supòsits, normalitat i igualtat de variàncies).
    • Anàlisi d'Explicar-te de mitjanes
    • Correlació lineal (coeficient correlació Pearson, Spearman)
    • Mètodes i tècniques d'anàlisis típiques en investigació educativa.

     AVALUACIÓ

     Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

     INFORMACIÓ GENERAL

     Durada: 25 hores (20 presencials, 5 virtuals elaboració d'aplicació pràctica)

     Nombre de places: 25, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en la Secretaria de l'ICE.

     Tindrà prioritat el PDI que s'haja reincorporat al servei actiu procedent de permisos de paternitat/maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal o atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos (Pla d'Igualtat de la UA)

     Termini d'inscripció :
     del 14 al 28 de juny.

     Codi d'inscripció del curs: 11-0205

     Dates i horari: del 4 al 8 de juliol, de 9 a 13 hores

     Lloc de realització: aula GB/INF2, edifici Germà Bernàcer

     RELACIÓ D'ADMESOS

     ANTÓN GUARDIOLA, Mº DEL CARMEN

     AYAS MAGAÑA, JAIME

     BENEITO PÉREZ, JUAN MIGUEL

     CAMPILLO ALHAMA, CONCEPCIÓN

     CANO GONZÁLEZ, MIGUEL

     CASES PUIG, JOSE ENRIQUE

     CEREZO MARTÍNEZ, ANA Mª

     CESPEDES LOPEZ, MARIA FRANCISCA

     CHOFRE SIRVENT, JOSE

     DOMÉNECH BLANCO, JOSEP LLUÍS

     FERNÁNDEZ TORQUEMADA, YOLANDA

     GALLAR PÉREZ-ALBALADEJO, MANUEL

     GARCÍA FERNÁNDEZ, MARIANO

     HERNÁNDEZ RUIZ, ALEJANDRA

     MANCHADO LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN

     MARTÍNEZ-LARRAZ PRATS, CARLOS

     MERINO GARCIA, FRANCISCO

     MORA GARCIA, RAUL TOMAS

     OLTRA CÁMARA, MARCO ANTONIO

     OSUNA GARCÍA, LUÍS

     PEREZ DEL HOYO, RAQUEL

     PEREZ RODRIGUEZ, ROCIO

     PEREZ SANCHEZ, MARIA BELEN

     PRATS MOYA, SOLEDAD

     REBOLLEDO RIVERA, MAYRA PAMELA


     Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera..

     En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.


     Institut de Ciències de l'Educació


     Universitat d'Alacant
     Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
     03690 Sant Vicent del Raspeig
     Alacant (Spain)

     Tel: (+34) 96 590 3520-3521

     Fax: (+34) 96 590 3684

     Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

     Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

     Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464