ACADEMIC ENGLISH FOR TEACHING AND PRESENTING

codi del curs: 12-0205

INSTRUCTOR:

Teresa Morell Moll. English Studies Department, University of Alicante

DESIGNED FOR:

Lecturers and researchers of the University of Alicante

MAIN OBJECTIVES:

There is no doubt that English is the lingua franca for academic communication. Therefore, university lecturers and researchers need to become more familiar with academic English so as to facilitate their international students' understanding of the subject matter they teach, and to improve their communication of research developments and results among international colleagues of their fields.

In this workshop we will reflect on what we need to take into account to be successful in communicating in English in our classrooms and at international conferences. We will review the linking devices, tactics and steps to follow in order to attract our audience's attention and to be effective in involving them in our discourse. Each participant will carry out a short presentation on a topic within their fields of teaching and/or research.

REQUIREMENTS:

Participants must have at least an upper intermediate level of proficiency in the English language

SYLLABUS AND METHODOLOGY:

The workshop will be held in English and will consist of two parts. We will first review the theoretical and practical notions of Academic English and its use in oral presentations through interactive lectures. In the second half we will carry out oral presentations.

EVALUATION:

Active participation. Each participant will carry out their own presentation and will be involved in the presentations of others. Attendance is required at 80% of the sessions.

INFORMACIÓ GENERAL

Durada:  20 hores.

Nombre de places: 25, atorgades per rigorós ordre d'entrada del butlletí d'inscripcions en la Secretaria de l'ICE. Tindrà prioritat el PDI que s'haja incorporat al servei actiu procedent de permisos de paternitat/maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal o atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos (Pla d'igualtat de la UA).

Termini d'inscripció: FINALITZAT

Dates i horari:

 • 18  i 19 de juny de 10 a 13 hores  i de 16 a 19 hores.
 • 26 i 27 de juny de 10 a 12 hores i de 16 a 18 hores.

Aula: GB/1014 (Edifici Germà Bernàcer)

CERTIFICACIÓ:

Assistència (mínim el 85% de les hores totals del curs)

RELACIÓ D'ADMESOS:

 • ALONSO VELASCO, DIEGO
 • BONETE PÉREZ, MARÍA JOSÉ
 • CARMONA MARTÍNEZ, JULIO
 • CASTRO DOMÍNGUEZ, JUAN CARLOS
 • DENTÓN ZANELLO, CRISTIAN
 • FORTANET VAN ASSENDELFT, CHRISTIAN
 • GARCES TERRADILLOS, PEDRO
 • GARCÍA CASTAÑO, FERNANDO
 • GARCÍA MAYOR, MARÍA CLARA
 • GATO CISNEROS, PASTOR MAXIMINO
 • GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ESTELA
 • LAFUENTE SÁNCHEZ, RAÚL
 • LÓPEZ GADEA, MIGUEL
 • LÓPEZ MARTÍNEZ, MARÍA PAZ
 • LÓPEZ SAMANIEGO, LUZ
 • MARTÍNEZ BELDA, MARÍA DEL CARMEN
 • MARTÍNEZ PASTOR, VICENTE
 • MOROTE SEGUIDO, ÁLVARO FRANCISCO
 • PASTOR BEVIÁ, ISIDRO MANUEL
 • PRIETO GARCÍA-CAÑEDO, SARA
 • RIQUELME GUILL, ADRIÁN
 • SANTACREU FERNÁNDEZ, ÓSCAR ANTONIO
 • SANTIVÁÑEZ SANTA CRUZ, ESPERANZA
 • SERRANO BERTOS, ELENA
 • VIDAL MARTÍNEZ, LORENA

Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.