Saltar apartados

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS SOCI-EMOCIONALS. DOCÈNCIA EN L'EEES

CURS CANCEL·LAT

CODI DEL CURS: 12-0086

IMPARTIT PER

Juan Luis Castejón Costa. Catedràtic de Psicologia de l'Educació. Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica. Universitat d'Alacant.

José Manuel De Haro García. Psicòleg industrial. Master i especialista universitari en Recursos Humans. Director de selecció, formació i desenvolupament d'Agbar-Aigua en la direcció territorial de la Comunitat Valenciana.

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant

PRESENTACIÓ

Curs teòric-pràctic en el qual s'aborda la identificació i desenvolupament de competències generals de tipus emocional en el marc del model de formació basat en competències que serveix de base teòrica a l'EEES. L'objectiu principal del curs és el desenvolupament d'aquest tipus de competències transversals, tant en els estudiants i les estudiants com en el propi professorat universitari.

OBJECTIUS

  • Analitzar el concepte d'intel·ligència emocional, establint les seues concomitancias i diferències amb altres conceptes relacionats.
  • Conèixer els aspectes implicats en les definicions operatives de la intel·ligència emocional i identificar quins d'aquests aspectes estan relacionats amb competències-claus de tipus soci-emocional implicades en l'assoliment personal i professional.
  • Realitzar propostes per a la incorporació i desenvolupament de les competències soci-emocionals en els curricula universitaris.
  • Establir implicacions per a la millora de la pròpia pràctica docent a partir del desenvolupament de competències soci-emocionals en el professorat universitari.
  • Conèixer els models, eines i activitats que es poden emprar per al desenvolupament de competències emocionals.
  • Establir un pla personal per al desenvolupament i millora de les competències emocionals rellevants a la funció docent.

  METODOLOGIA

  Durant el curs es combinen dos tipus de mètodes: sessions en les quals predomina l'enfocament teòric-pràctic, la metodologia expositiva i la discussió en grup; i sessions eminentment pràctiques en les quals predominen activitats tipus seminari i taller-treballe en grup.

  CONTINGUTS

  1. Capacitats i competències: el concepte d'intel·ligència emocional i la seua importància per a l'assoliment acadèmic i professional.
  2. Competències soci-emocionals i competències genèric-transversals en l'Espai Europeu d'Educació Superior.
  3. Incorporació i desenvolupament de competències soci-emocionals en els programes universitaris en el marc de l'EEES.
  4. Models teòric-conceptuals i d'avaluació de la intel·ligència emocional.
  5. Desenvolupament de competències emocionals del professorat universitari.

  AVALUACIÓ

  Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

  INFORMACIÓ GENERAL

  Durada: 24 hores
  Nombre de places: 25, atorgades per rigorós ordre d'entrada
  del formulari d'inscripció en la Secretaria de l'ICE.

  Tindrà prioritat el PDI que s'haja reincorporat al servei actiu procedent de permisos de paternitat/maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal o atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos (Pla d'Igualtat de la UA)

  Termini d'inscripció:
  del 19 de gener al 6 de febrer de 2012.

  Codi d'inscripció del curs 12-0086

  Dates, horaris i lloc de realització:

  • 13, 14, 15 i 16 de febrer, de 16 a 20 hores: aula CS/S005, edifici de Ciències Socials.
  • 20 de febrer, de 16 a 20 hores: aula CS/S006, edifici de Ciències Socials.
  • 21 de febrer, de 16 a 20 hores: aula A3/0011, Aulari III.

  RELACIÓ D'ADMESOS

  Es publicarà el 10 de febrer.


  Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

  En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.


  Institut de Ciències de l'Educació


  Universitat d'Alacant
  Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Alacant (Spain)

  Tel: (+34) 96 590 3520-3521

  Fax: (+34) 96 590 3684

  Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

  Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

  Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464