CREACIÓ I APROFITAMENT DEL CORPUS INFORMATITZAT DEL CATALÀ ANTIC MITJANÇANT EINES AVANÇADES DE GESTIÓ DE CORPUS: UNA APROXIMACIÓ GLOBAL

CODI DEL CURS: 12-0112

IMPARTIT PER

Josep Martines, Vicent Martines, Elena Sánchez, Ramón Ruiz Guardiola, M. Angels Fuster Ortuño

DIRIGIT A

Membres d'IVITRA i del projecte Gramàtica del Català Antic i comunitat universitària en general (màxim 30 alumnes)

OBJECTIUS

 • Conèixer el procés de creació del corpus.
 • Ser capaç d'utilitzar les eines que s'hi relacionen.
 • Ser capaç d'introduir canvis.
 • Descobrir les possibilitats de cerca que ofereix.
 • Aplicar els coneixements adquirits a la cerca lingüística.

CONTINGUTS

 • Descripció global del procés de constitució del corpus.
  • Descripció dels objectius generals.
  • Descripció dels textos triats, per èpoques i gèneres.
  • Descripció de les tasques de digitalització, edició i etiquetatge estructural, morfològic i de lemes.
 • Objectius, anotació i recuperació de la informació. Qui bé sembra, bé cull.
  • Descripció dels protocols bàsics d'etiquetatge en relació amb els objectius fixats.
  • Demostració del procés d'etiquetatge.
  • Mostra de les possibilitats de recuperació de la informació a partir de l'anotació introduïda.
 • Fixació dels coneixements
  • Posada en comú.
  • Resolució de dubtes.
  • Fixació definitiva de protocols d'etiquetatge (generals i específics).
 • Demostració de les possibilitats de cerca.
 • Plantejament d'una recerca lingüística concreta.
  • Plantejament d'uns objectius.
  • Descripció d'un protocol d'etiquetatge adient.
  • Pràctiques d'etiquetatge.
  • Realització de cerques concretes (relacionades amb els objectius plantejats).
  • Anàlisi dels resultats.

AVALUACIÓ

Assistència (mínim al 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada:  20 hores.


Nombre de places: 20

Tindrà prioritat el PDI que s'haja reincorporat al servei actiu procedent de permisos de paternitat/maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal o atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos (Pla d'Igualtat de la UA).


Dates i horari:

16 i 23 de març (sessions presencials), 20 i 26 de març (sessions no presencials) de 09.00 a 14.00 hores


Lloc de realització: aula GB/INF1 edifici Germà Bernàcer

Inscripció: Envieu un correu a ivitra@ua.es   amb les dades següents: Codi d’inscripció del curs "[CURS ICE] – Inscripció" Cognoms i nom, DNI, estudis, telèfon i adreça electrònica

 Codi d'inscripció del curs: 12-0112

RELACIÓ D'ADMESOS


Es publicarà pròximament.

En cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.