Saltar apartados

EDICIÓ DE TEXTOS CIENTÍFICS I TÈCNICS AMB LaTeX

CODI DEL CURS: 12-0047

IMPARTIT PER

Joan Josep Climent Coloma. Departament d'Estadística i Investigació Operativa. Universitat d'Alacant.

Verónica Requena Arévalo. Departament d'Estadística i Investigació Operativa. Universitat d'Alacant..

Sara Díaz Cardell.
Departament d'Estadística i Investigació Operativa. Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS

  Ús avançat del sistema de composició de textos científics i tècnics amb LaTeX.

  INTRODUCCIÓ

  La majoria de programes de tractament de textos són de composició visual o WYSIWYG (What You See Is What You Get), la qual cosa els autors i les autores escriuen i veuen en la pantalla de l'ordinador és, aproximadament, la qual cosa apareixerà imprès.

  Són molt fàcils d'aprendre a usar, però no permeten indicar l'estil en el qual es vol compondre cadascuna de les parts d'un treball científic, ni donen suport a la indicació de l'estructura del treball: divisió del treball en apartats, la situació del resum i de la llista de referències, etc.

  L'escriptura de textos científics necessita no sol caràcters de text i mecanismes per a indicar l'estil de cadascuna de les parts d'un escrit, sinó també molts caràcters especials, mecanismes per a escriure fórmules matemàtiques complexes, per a compondre taules, per a incloure referències bibliogràfiques, etc. Així arribem al desenvolupament dels nomenats sistemes de composició lògica.

  Tex és un sistema de composició lògica, creat per D. Knuth, que s'ha convertit en el més habitual per al tractament de textos acadèmics i científics, sobretot de textos que inclouen molts elements de notació matemàtica, com a tesines i tesis doctorals, anotacions d'assignatures, articles de revistes científiques, comunicacions a congressos, llibres tècnics i científics, etc., amb una qualitat tipogràfica comparable a la de les millors editorials científiques.

  LaTex és una versió de TeX creada per L . Lamport, que inclou definicions de l'estructura dels principals tipus de treballs científics, articles, llibres, informes d'investigació, transparències, etc., a més de facilitats per a programar altres tipus d'estructures.

  El contingut del curs és independent del sistema operatiu que s'utilitze (Windows, Linux, Mac...).

   CONTINGUTS

    1. Introducció

    2. Aspectes bàsics

    • Composició de text ordinari
    • Efectes especials
    • Referències creuades
    • Composició de textos matemàtics
    • Tractament de la bibliografia
    • Dibuixos, figures i taules

    3. Aspectes avançats

    • Matemàtiques superiors
    • Gràfics i colors
    • Ús de BibTeX
    • Creació d'un índex alfabètic
    • Modificació de classes i estils de documents

    4. Presentacions tipus "Power Point" i pòsters amb LaTeX.

     AVALUACIÓ

     Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

     INFORMACIÓ GENERAL

     Durada: 30 hores.
     Nombre de places: 25, atorgades per rigorós ordre d'entrada
     del formulari d'inscripció en la Secretaria de l'ICE.

     Tindrà prioritat el PDI que s'haja reincorporat al servei actiu procedent de permisos de paternitat/maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal o atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos (Pla d'Igualtat de la UA)

     Termini d'inscripcióFINALITZAT


     Dates i horari: 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27 i 30 de gener de 2012, de 16 a 20 hores.


     Lloc de realització: Aula CI/INF7 (Facultat de Ciències II).

     RELACIÓ D'ADMESOS.

     • ALIAGA GOSALVEZ, MARÍA JOSÉ
     • ALONSO GONZÁLEZ, CLEMENTA
     • BERNABEU PASTOR, GUILLERMO
     • CASES PUIG, JOSÉ ENRIQUE
     • CHIRKOVA, SERAFINA
     • CLIMENT PAYÁ, VICTOR JOSÉ
     • DORDA LAFORET, RICARDO
     • FERRI AZOR, JOSÉ MIGUEL
     • GARCÍA ALGADO, PEDRO
     • GONZÁLEZ AVILÉS, ÁNGEL BENIGNO
     • GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, CARLOS
     • GUARDIOLA BARTOLOMÉ, JOSÉ VICENTE
     • HERNÁNDEZ PRADOS, ANTONIO
     • LEIVA LEÓN, JOSÉ DANILO
     • LEPETYUK, VADYM
     • MONDRAGON LASAGABASTER, JASONE
     • ORTS ESCOLANO, SERGIO
     • PERIS FERRANDO, JOSEP ENRIC
     • PIEDECAUSA GARCÍA, BEATRIZ
     • SANCHO ESPER, FRANCO MANUEL
     • TSENER, INNA
     • YEBRA CALLEJA, MARISOL

     Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

     En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

     Institut de Ciències de l'Educació


     Universitat d'Alacant
     Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
     03690 Sant Vicent del Raspeig
     Alacant (Spain)

     Tel: (+34) 96 590 3520-3521

     Fax: (+34) 96 590 3684

     Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

     Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

     Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464