Saltar apartados

TALLER DE VALENCIÀ ESCRIT AMB FINALITATS ACADÈMIQUES

CODI DEL CURS: 12-0161

IMPARTIT PER

Robert Escolano López (técnico lingüístico del Servicio de Promoción del Valenciano)

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

Facilitar que el PDI consolide i desenvolupe les habilitats comunicatives d’expressió escrita en valencià per impartir la seua matèria en aquest idioma, a través d’unes accions formatives de caràcter pràctic i durant un període breu de temps.

El taller està orientat perquè l’alumnat assolisca la seguretat i la competència suficient en valencià per a produir textos escrits i també perquè, a través de les sessions, conega tots els recursos que hi ha a l’abast, tant els estrictament gramaticals com sobretot els referits al llenguatge d’especialitat corresponent (vocabularis, manuals, revistes, bibliografia, etc.).

CONTINGUTS

1a sessió

Presentació del taller.

Comentari de la bibliografia general i específica d’especialitat.

Pràctica de recursos en línia: els correctors i verificadors ortogràfics

 

2a sessió

El discurs acadèmic escrit. L’economia del llenguatge.

L’examen. Tipus de proves i redacció d’enunciats. Les convencions. El tractament personal.

 

3a sessió

L’abstract i l’article científic i de divulgació. Estructura, disposició i tipus de fraseologia.

Pràctica de recursos en línia: els traductors automàtics.

 

4a sessió

Elaboració de material docent: de la diapositiva als apunts (I).

Usos de majúscules i minúscules.

5a sessió

Elaboració de material docent: de la diapositiva als apunts (II).

Les notes, les remissions i les referències bibliogràfiques i electròniques.

Els signes de puntuació i altres signes ortogràfics.

 

6a sessió

La terminologia.

Els tipus de lletra.

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 16 hores (12 hores presencials i 4 no presencials)
Nombre de places: 15, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en la Secretaria de l'ICE.

Tindrà prioritat el PDI que s'haja reincorporat al servei actiu procedent de permisos de paternitat/maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal o atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos (Pla d'Igualtat de la UA)

Requisits previs del participant: Nivell B1 de valencià o que l'alumne/a siga valencià parlant.


Termini d'inscripció: del 30 de març al 27 d'abril. S'obrirà el termini a les 9:00 hores.

Codi d'inscripció: 12-0161

 

Dates i horari: del 8 de maig al 19 de juny  (inclusivament), els dimarts de 12 a 14 hores. (el dia 22 de maig no s'impartirà el curs)

Lloc de realització:GB/INF3 Edifici Germàn Bernàcer

RELACIÓ D'ADMESOS

DIAZ IVORRA, Mª DEL CARMEN

ESPINOSA SEGUI, ANA

GALINDO MERINO, MARI DEL MAR

GALLARDO LOPEZ, ANGEL

GAYA FORNES, SARA

GOMEZ TRIGUEROS, ISABEL MARIA

LOPEZ SAMANIEGO, LUZ

Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464