Saltar apartados

La motivació i el programa docent

Codi d'inscripció del curs: 13-0228

 

IMPARTIT PER:

Ernesto de los Reyes López. Facultat d'Administració i direcció d'empreses de la Universitat Politècnica de València.

DIRIGIT A:

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

INTRODUCCIÓ:

Alguns professors i professores aconsegueixen capturar l'interès del seu alumnat i són reconeguts com a bons docents. L'alumnat gaudeix aprenent i ells i elles es mostren satisfets d'ensenyar-los. Professorat i alumnat semblen compartir objectius i gaudir de l'experiència. ¿El seu secret és que dominen la matèria que ensenyen i saben ben com transmetre aqueixos coneixements?. En part sí, però els fonaments d'una bona docència s'assenten en el programa docent.
En el taller es reflexiona sobre les característiques que han de posseir els elements bàsics del programa docent -objectius d'aprenentatge, continguts, tasques d'aprenentatge i procés d'avaluació-, la necessitat de coherència entre ells i la importància que el programa estiga ben adaptat a les característiques, el nivell de l'alumnat i l'esforç previst (nombre de crèdits ECTS). Aquesta és la base perquè la tasca docent del professorat puga despertar l'interès i la motivació del seu alumnat i aconseguir resultats satisfactoris per a tots.

OBJECTIUS:

 • Comprendre la importància que té el disseny del programa docent per a la motivació i l'aprenentatge dels alumnes/es.
 • Aprendre a dissenyar programes docents coherents, eficaços i significatius per als alumnes/es  que desperten el seu interès i puguen proporcionar resultats satisfactoris.
 • Aplicar aquests conceptes i criteris de disseny mitjançant exercicis i estudi de casos.
 • Reflexionar i debatre l'aplicació d'aquests criteris a l'àmbit docent de cada assistent.

METODOLOGIA:

Amb un contingut eminentment pràctic, utilitza exercicis i el d'estudi de casos com a base per a la reflexió i l'aprenentatge.

El treball en petits grups, la posada en comú dels resultats i el diàleg entre tots els i les participants, són la base perquè cadascun d'ells descobrisca les oportunitats que els models i idees proposades poden oferir-li en el seu propi entorn docent.

CONTINGUTS:

En primer lloc s'analitza i debat el model de programa docent proposat. Es basa en quatre elements fonamentals -objectius d'aprenentatge, continguts, tasques d'aprenentatge i processos d'avaluació- que han d'estar ben relacionats amb les competències professionals de la titulació, posseir un grau de coherència elevat entre ells, estar ben adaptats al perfil i nivell de l'alumnat i l'esforç previst en els crèdits ECTS de l'assignatura, perquè genere interès i confiança.
Aquestes idees es posen en pràctica mitjançant l'estudi d'un cas. S'analitzen les seues fortaleses i debilitats i es debaten les possibles accions de millora.
Amb cada experiència, cada assistent trasllada l'anàlisi al seu entorn docent, a fi de poder debatre les oportunitats i dificultats per a millorar el disseny del seu propi programa docent.
El taller conclou amb la revisió de les idees principals i el debat sobre els aprenentatges realitzats.

COMPETÈNCIES A ADQUIRIR:

Els i les assistents incrementaran les competències associades amb el disseny de programes docents i la realització de tasques planificades. En particular:

 • Ser capaços de dissenyar objectius d'aprenentatge rellevants i valuosos per al desenvolupament de les competències professionals de la titulació i formular-los en termes de conductes indicatives clares i comprensibles per a l'alumnat.
 • Ser capaços de definir continguts significatius per a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge i ben adaptats al nivell i a l'esforç previst per a l'alumnat.
 • Ser capaços de proposar tasques d'aprenentatge que ajuden a l'alumnat a aconseguir els objectius d'aprenentatge de manera eficaç i motivadora.
 • Ser capaços de dissenyar el procés d'avaluació basat en l'observació de les conductes indicatives dels objectius d'aprenentatge, i coherent amb els continguts i les tasques d'aprenentatge.
 • Ser capaços de realitzar un procés d'avaluació de les seues activitats docents, basat en els resultats del seu alumnat, que li permeta identificar i definir accions de millora.

MATERIALS

Material per a descarregar (arxiu WinRar): Arxiu

Si necessita descarregar el descompresor WinRar

AVALUACIÓ:

Assistència (mínim al 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada: 10 hores.

Nombre de places: 25, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en la Secretaria de l'ICE.

Tindrà prioritat el PDI que s'haja reincorporat al servei actiu procedent de permisos de paternitat/maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal o atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos (Pla d'Igualtat de la UA).

Termini d'inscripció: FINALITZAT

Dates i horari: 23 i 24 de setembre de 9 a 14 hores.

Lugar de realitzacióAula CS/SOO2 (Edifici Ciències Socials).

Llengua vehicular: Castellà.

RELACIÓ D'ADMESOS/ES:

 • ALEMANY MARTÍNEZ, DOLORES
 • BAÑÓN BLAZQUEZ, LUÍS
 • BARCELÓ DOMENECH, JAVIER
 • ESCLAPEZ ESPLIEGO, JULIA MARÍA
 • FERRER CRESPO, BELÉN
 • FORMIGOS BOLEA, JUAN
 • GARCÍA SANTOS, JUAN IGNACIO
 • GONZÁLEZ LÓPEZ, SUSANA
 • JIMÉNEZ GANDÍA, MARIAN
 • LAVALE ORTIZ, RUTH MARÍA
 • RICO CÁNOVAS, ELISA TRINIDAD
 • ROMEO LÓPEZ, JULIA
 • SANCHO BÓMEZ, CELIA
 • VALERO LÓPEZ, JOSÉ FRANCISCO

Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464