Saltar apartados

TALLER DE VALENCIÀ ESCRIT AMB FINALITATS ACADÈMIQUES

CODI DEL CURS: 13-0113

CURSO CANCEL·LAT

IMPARTIT PER

Robert Escolano López. Tècnic lingüístic del Secretariat de Promoció del Valencià. Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

  Facilitar que el PDI consolide i desenvolupe les habilitats comunicatives d'expressió escrita en valencià per a impartir la seua matèria en aquest idioma, a través d'unes accions formatives de caràcter pràctic i durant un període breu de temps.

  El taller està orientat perquè l'alumnat assolisca la seguretat i la competència suficient en valencià per a produir textos escrits i també perquè, a través de les sessions, conega tots els recursos que hi ha a l'abast, tant els estrictament gramaticals com sobretot els referits al llenguatge d'especialitat corresponent (vocabularis, manuals, revistes, bibliografia, etc.).

   CONTINGUTS

   • 1a sessió
    • Presentació del taller.
    • Comentari de la bibliografia general i específica d'especialitat.
    • Pràctica de recursos en línia: els correctors i verificadors ortogràfics
   • 2a sessió
    • El discurs acadèmic escrit. L'economia del llenguatge.
    • L'examen. Tipus de proves i redacció d'enunciats. Les convencions. El tractament personal.
   • 3a sessió
    • L'abstracte i l'article científic i de divulgació. Estructura, disposició i tipus de fraseologia.
    • Pràctica de recursos en línia: els traductors automàtics.
   • 4a sessió
    • Elaboració de material docent: de la diapositiva a les anotacions (I).
    • Usos de majúscules i minúscules.
   • 5a sessió
    • Elaboració de material docent: de la diapositiva a les anotacions (II).
    • Les notes, les remissions i les referències bibliogràfiques i electròniques.
    • Els signes de puntuació i altres signes ortogràfics.
   • 6a sessió
    • La terminologia.
    • Els tipus de lletra.

    AVALUACIÓ

    Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

    INFORMACIÓ GENERAL

    Durada: 16 hores (12 hores presencials i 4 no presencials).
    Nombre de places: 15, atorgades per rigorós ordre d'entrada
    del formulari d'inscripció en la Secretaria de l'ICE.

    Tindrà prioritat el PDI que s'haja reincorporat al servei actiu procedent de permisos de paternitat/maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal o atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos (Pla d'Igualtat de la UA).

    Llengua vehicular: valencià.

    Requisits previs del participant: Nivell B1 de valencià o que l'alumne/a siga valencià parlant.

    Termini d'inscripció: del 15 d'abril, a partir de les 9 hores, al 3 de maig.

    Codi d'inscripció: 13-0113

    Dates i horari: del 9 de maig al 13 de juny (inclosos), els dijous de 12 a 14 hores.

    Lloc de realització: aula GB/INF5, edifici Germà Bernàcer.

    RELACIÓ D'ADMESOS/ES

    Es publicarà el 7 de maig.

    Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

    En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

    Institut de Ciències de l'Educació


    Universitat d'Alacant
    Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
    03690 Sant Vicent del Raspeig
    Alacant (Spain)

    Tel: (+34) 96 590 3520-3521

    Fax: (+34) 96 590 3684

    Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

    Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

    Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464