LLENGUA BÀSICA I LLENGUATGE D'ESPECIALITAT

CURS SUSPÈS

Valencià (PIVALD)

Codi del curs: 14-0268

IMPARTIT PER:

Robert Escolano López. Tècnic lingüístic del Secretariat de Promoció del Valencià. Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A:

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant, prioritàriament al que fa docència en valencià.

OBJECTIUS:

  • Millorar el domini gramatical bàsic de la llengua.
  • Aprendre les fonts de consulta per al vocabulari d'especialitat.
  • Aprendre el vocabulari de l'especialitat.

CONTINGUTS:

  • Calcs habituals entre llengües i dificultats típiques.
  • Nocions bàsiques de llenguatge d'especialitat.
  • Recursos terminològics.

AVALUACIÓ:

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

OBSERVACIONS:

Acció formativa que s'inclou dins del Pla de formació per al PDI del PIVALD (http://spl.ua.es/va/dinamitzacio/suport-al-pdi-per-al-pivald.html i http://spl.ua.es/va/formacio/pla-de-formacio-del-pdi-en-valencia-i-en-angles.html). És un pla destinat prioritàriament al PDI que fa docència en valencià o en anglès. Per a participar en aquest Pla cal tenir el B2 en la llengua respectiva (o haver fet tres anys de docència en aquesta llengua o un mínim de 18 crèdits en aquesta llengua).

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada: 30 hores (20 presencials i 10 no presencials)

Modalitat: mixta.

Nombre de places: 15, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: valencià.

Termini d'inscripció: del 25 de febrer, a partir de les 9 hores, a l'11 de març.

 

 

Dates i horari: Dilluns i dimecres, de 10 a 14 hores, 17, 24, 26 i 31 de març i 2 d'abril.

Lloc de realització: pendent d'assignació.

RELACIÓ D'ADMESOS/ES:

Es publicarà el 13 de març.

Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.