LES TIC COM A SUPORT A LA NOSTRA ACCIÓ TUTORIAL

CODI DEL CURS: 15-0472

IMPARTIT PER

Ignasi Navarro Soria. Departament psicologia evolutiva i didàctica de la Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Personal docent de la Universitat d'Alacant, preferentment professorat participant en el Programa d'Acció Tutorial.

OBJECTIUS

  • Presentar i valorar els avantatges i desavantatges de diferents eines TIC (Facebook, Twitter, el blog, Wikispaces i Adobe Connect) per a fomentar els contactes professorat/alumnat durant el procés de tutorización.
  • Conèixer les diferents possibilitats de les eines de treball exposades.
  • Aprendre, d'una manera pràctica i senzill, a utilitzar les diferents utilitats web.

CONTINGUTS

  • Coneixements bàsics per a iniciar-se en un ús pedagògic de Facebook.
  • Coneixements bàsics per a iniciar-se en un ús pedagògic de Twitter.
  • Coneixements bàsics per a iniciar-se en un ús pedagògic del blog.
  • Coneixements bàsics per a iniciar-se en un ús pedagògic de Wikispaces.
  • Coneixements bàsics per a iniciar-se en l'ús pedagògic de Adobe Connect.
  • Implementació d'eines TIC per a l'exposició de continguts en Educació Superior.
  • Acció tutorial on-line mitjançant l'ús interactiu de les TIC.

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 10 hores.

Modalitat: presencial.

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.


Termini d'inscripció: del 2, a partir de les 9 hores, al 15 de setembre.

Codi d'inscripció del curs: 15-0472
 

Dates i horari: 21 i 23 de setembre, de 16 a 21 hores.

Lloc de realització: aula ED/INF6, Facultat d'Educació.

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

BLANCO BARTOLOMÉ, LUCÍA

DE JUANA ESPINOSA, SUSANA

DOMÍNGUEZ ALONSO, FCO. JAVIER

GARCIA GARCIA, FRANCISCO

HERNÁNDEZ AMORÓS, Mª JOSÉ

LLORCA TONDA, MARIA ÀNGELS

LUJÁN FELIU-PASCUAL, ISABEL

MARTINEZ BLASCO, IVÁN

NAVARRO BROTONS, MARIA LUCIA

RIZO BAEZA, M MERCEDES

SÁNCHEZ VALCÁRCEL, ROSI

SERRANO BERTOS, ELENA

SOSPEDRA LÓPEZ, ISABEL

TOLOSA BAILÉN, MARI CARMEN

VALERA URIBE, CRISTOBAL

Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.