COM GESTIONAR LA COMUNICACIÓ I L'EFECTIVITAT EN LES SESSIONS TUTORADES DEL PAT?

CODI DEL CURS: 16-0125

IMPARTIT PER

Joaquín J. Cantó Moya. Professor i psicòleg en grup hospitalari Quirón Salut. Màster de investigació en Psicologia de la Salut. Clínic EMDR. Coach.

Nuria Alberquilla de la Cruz. Psicòloga, formadora i coach executiu professional i d'equips. Metodologia CORAOPS.

DIRIGIT A

Grup professorat tutor de la Facultat d'Educació.

OBJECTIUS

  • Conèixer i treballar diverses eines per a dur a terme una adequada gestió de comunicació i confiança en l'acompanyament tutorial de l'alumnat tutoritzat.
  • Aplicar a través de sessions pràctiques nous coneixements i eines per a l'engegada d'una gestió comunicativa i emocional en el desenvolupament de l'acompanyament tutorial i que incidisca en una potencialización d'èxits personals i acadèmics.
  • Coneixement i posada en pràctica d'una proposta d'actuació que genere un perfil de comunicació del docent que realitza les funcions d'acompanyament tutorial.

CONTINGUTS

  • Generar confiança: base per a la relació tutor/a-alumne/a.
  • Gestió emocional en la relació tutor/a-alumne/a.
  • Eines per a una comunicació eficaç.
  • Mindfulness: obtingues més profit per a l'elecció.

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 10 hores.

Modalitat: presencial.

Nombre de places: 22.

Llengua vehicular: castellà.

Dates i horari: 2 i 3 de juny, de 9 a 14 hores.

Lloc de realització: aula ED/TALLER1, Facultat d'Educació.

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

BAILE LOPEZ, EDUARDO

DELGADO DOMENECH, BEATRIZ

DIEZ MEDIAVILLA, ANTONIO

ESCANDELL MAESTRE, DARI

FERNANDEZ VERDU, CENEIDA

GONZALEZ GOMEZ, MARIA CARLOTA

GONZÁLVEZ MACIÁ, CAROLINA

HERNANDEZ AMOROS, Mª JOSEFA

IGLESIAS MARTÍNEZ, MARCOS JESÚS

LLEDO CARRERES, ASUNCIÓN

LORENZO LLEDO, GONZALO

LOZANO CABEZAS, INES

MAÑAS VIEJO, CARMEN ROSA

MARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO

MARTÍNEZ MONTEAGUDO, MARI CARMEN

MENCHEN APARICIO, MARINA

MERMA MOLINA, GLADYS

MORENO MORENO, MARIA DEL MAR

ROVIRA COLLADO, JOSE

TONDA MONLLOR, EMILIA MARIA

VEAS INIESTA, ALEJANDRO

VICENT JUAN, MARIA

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.