INICIACIÓ A la LLENGUA DE SIGNES ESPANYOLA PER A l'ATENCIÓ A l'ALUMNAT SORD

CODI DEL CURS: 16-0175

 

IMPARTIT PER

María del Mar Galindo Merino. Professora del Dpt. Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d'Alacant.

Nizar Kasmi. Lingüista sord.

DIRIGIT A

Professorat de la Universitat d'Alacant que atén a alumnat sord o tinga interès en la Comunitat Sorda i les llengües de signes.

CONTINGUTS I OBJECTIUS

PRIMERA SESSIÓ (12/09/2016)

Què és la Comunitat Sorda?. Breu història (1 h).

Introducció teòrica sobre la sordera, la Comunitat Sorda, la realitat de les persones sordes i la seua història.

 

Pràctica. UNITAT I: Comunicació no Verbal (2 hores)

Objectius:

 • Comprendre les diferències i similituds entre percepció auditiva (base de la Llengua Oral) i la percepció visual (base de la Llengua de Signes).
 • Exercitar i desenvolupar la discriminació, atenció i memòria visual.
 • Prendre la consciència i domini de "l'espai", lloc on es desenvolupa la Llengua de Signes.
 • Conèixer i dominar les possibilitats expressives del propi cos, com a complement fonamental a la Llengua de Senyals.
 • Conèixer la comunicació no verbal (CNV) com complemente base de l'aprenentatge de LSE.
 • Valorar la importància d'utilitzar correctament l'expressió facial, corporal i labial.

 

SEGONA SESSIÓ (13/09/2016)

Les llengües de signes: mites. Llengua gestual, cultura visual. (1 h).

Descripció de les llengües de signes, bandejant mites sobre la iconicitat i la universalitat.

 

Pràctica. UNITAT II: "Encantat de conèixer-te" (2 hores)

Objectius:

 • Donar i demanar informació.
 • Conèixer les expressions facials de partícules interrogatives.
 • Conèixer algunes fórmules habituals de la conversa: "Bon dia, com anem?, encantat de conèixer-te, ens veiem", etc.
 • Conèixer algunes regles bàsiques per a comunicar en LSE.
 • Respondre amb oracions negatives.
 • Demanar i donar informació espacial: situar coses i persones.
 • Donar i rebre un senyal: "bateig".

 

TERCERA SESSIÓ (19/09/2016)

Pràctica. UNITAT III: "Ella és la meua mare" (3 hores)

Objectius:

 • Preguntar i respondre sobre la família.
 • Identificar els membres de la família i la relació entre ells.
 • Descriure el caràcter d'una persona.
 • Demanar i donar informació sobre l'hora què és.
 • Adquirir l'estructura d'oració bàsica en LSE.
 • Conèixer el quantificador de LSE.
 • Paràmetres formacionales del signe.

 

QUARTA SESSIÓ (20/09/2016)

Pràctica. UNITAT IV: "Aquesta és la meua casa" (3 hores)

Objectius:

 • Preguntar i explicar on viu i com és la nostra casa.
 • Demanar i donar informació espacial: situar coses i habitacions.
 • Descriure les ajudes tècniques que les persones sordes utilitzen en les seues llars i explicar la seua importància i el seu funcionament.
 • Preguntar i respondre accions habituals.
 • Preguntar i respondre pel que es va fer o es farà.
 • Explicar el que s'ha fet en un dia.

REQUISITS

Interès en la Comunitat Sorda i les llengües de signes.

AVALUACIÓ

Assistència (mínim al 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 12 hores.

Modalitat: Presencial.

Llengua vehicular: Castellà i Llengua de Signes Espanyola.

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Termini d'inscripció: finalitzat

 

 

 

Dates i horari: 12, 13, 19 i 20 de setembre, de 16 a 19 hores.

Lugar de realitzacióaula 1004 Edifici Germà Bernàcer

RELACIÓ D'ADMESOS/AS

 • ALBENTOSA GALIANO, ESTEFANIA
 • BOTELLA TEJERA, CARLA
 • CABEZA CÁCERES, CRISTÓBAL
 • DE OLIVEIRA JARDIM, ERIKA
 • DURÁN SILVA, CARMEN
 • FERRIZ VALERO, ALBERTO
 • FUENTES BOIX, MARIA DOLORES
 • LOPEZ BARREIRO, MARTA MARIA
 • MARÍ MOLINA, MARÍA JESÚS
 • MARTÍNEZ ÁLVAREZ, ANTONIO
 • PASTOR CESTEROS, SUSANA
 • PÉREZ BERNABEU, BEGOÑA
 • PÉREZ ESCUDERO, FRANCISCO
 • PRIETO GARCÍA-CAÑEDO, SARA
 • RAMOS SANTONJA, MARINA
 • SÁNCHEZ QUERO, MANUEL
 • SAQUETE FERRÁNDIZ, MARÍA DOLORES
 • TORMO SANTAMARÍA, MARÍA
 • TORTOSA MARTÍNEZ, JUAN

Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.