L'ACCIÓ TUTORIAL EN LA UNIVERSITAT: ESTRATÈGIES I RECURSOS

CODI DEL CURS: 16-0290

IMPARTIT PER

Gonzalo Lorenzo Lledó. Dpt. Psicologia Evolutiva i Didactica. Universitat d'Alacant.

Carolina Gonzálvez Maciá. Dpt. Psicologia Evolutiva i Didactica. Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Personal docent de la Universitat d'Alacant i membres que participen en el Programa d'Acció Tutorial.

OBJECTIUS

 1. Analitzar el concepte d'acció tutorial i la seua evolució fins a l'actualitat.
 2. Proporcionar estratègies i recursos per al desenvolupament de l'acció tutorial.
 3. Dissenyar propostes que incorporen el desenvolupament de les competències soci-emocionals.
 4. Dotar al professorat de nous mitjans de comunicació de caràcter virtual per a exercir la seua labor com a tutors.
 5. Desenvolupar estratègies orientades a l'avaluació i millora de l'acció tutorial.

CONTINGUTS

 1. La tutoria en la universitat i la seua planificació.
 2. Activitats d'acolliment: dinàmiques de grup aplicades.
 3. Orientació, tutoria i competència soci-emocional.
 4. L'espai virtual en l'acció tutorial.
 5. Avaluació de l'acció tutorial.

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 10 hores.

Modalitat: presencial.

Llengua vehicular: castellà

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Termini d'inscripció: finalitzat

 

 

Dates, horari i lloc de realització:

- 12 de desembre, de 9 a 14 hores. Aula 0-23M aulari I.

- 19 de desembre, de 9 a 14 hores. Aula ED/2-26 Facultat d'Educació.

RELACIÓ D'ADMESOS I ADMESES

 • ANTÓN BAEZA, ANTONIO JESÚS
 • AYELA PASTOR, ROSA MARIA
 • BAEZA DE LOS SANTOS, FCO. JAVIER
 • IBARRA PICO, FRANCISCO
 • JULIA SANCHIS, ROCIO
 • LORENZO GARCÍA, JOSEFA
 • MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO
 • NOREÑA PEÑA, ANA LUCÍA
 • ORTUÑO GARCÍA, NURIA
 • PIEDECAUSA-GARCÍA, BEATRIZ
 • SANCHEZ FAJARDO, JOSE ANTONIO
 • SANMARTÍN LÓPEZ, RICARDO
 • SOGORB POMARES, TEÓFILO
 • TÉBAR MARTÍNEZ, ENRIQUE MUIGUEL
 • VALDES GARCIA, ARANTZAZU
 • VICENT JUAN, MARÍA
 • VIDAL MARTÍNEZ, LORENA
 • VILLENA MARTÍNEZ, MARÍA MAGDALENA

Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

rv