Saltar apartados

L'AVALUACIÓ: TIPUS I EINES. EL PORTAFOLI COM A INSTRUMENT DE L'AVALUACIÓ FORMATIVA

 

CURS SUSPÈS

CODI DEL CURS: 16-0141

 

IMPARTIT PER

Dra. María Martínez Lirola. Departament de Filologia Anglesa. Universitat d'Alacant

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

 • Introduir els diferents tipus d'avaluació i reflexionar sobre els més adequats segons els aspectes a avaluar.
 • Proporcionar eines per a dur a terme una avaluació contínua i formativa efectiva.
 • Explorar les principals característiques d'un portfolio així com els seus principals avantatges i inconvenients per al professorat i l'alumnat.
 • Analitzar diferents portfolios i aprendre a dissenyar un portfolio per a una assignatura concreta.
 • Reflexionar sobre la relació entre les metodologies actives, les noves maneres d'avaluació i la motivació de l'alumnat.

CONTINGUTS

 1. Introducció
  1. Què és avaluar?
  2. Per què avaluem?
  3. Quins són les funcions de l'avaluació?
  4. Com hauria de ser l'avaluació en la Universitat del segle XXI?
  5. L'avaluació basada en competències
 2. Tipus d'avaluació
  1. Avaluació sumativa
  2. Avaluació diagnòstica
  3. Avaluació formativa
  4. Avaluació compartida: autoavaluació i coevaluación
 3. Papers del professorat i de l'alumnat en els diferents tipus d'avaluació
 4. Aspectes positius i reptes de cada tipus d'avaluació
 5. Eines per a avaluar. Proposta d'activitats per a l'avaluació contínua que potencien l'avaluació de diferents tipus de competències
 6. El portfolio com a instrument d'avaluació
  1. El portafolio. Aspectes pràctics de la seua implementació
  2. Catàleg de productes del portafolio
  3. El portafolio en el marc de les competències
  4. Papers del professorat i l'alumnat en aquesta manera d'avaluació.
  5. La relació entre la implementació del portfolio i les tutories.
  6. Avantatges i inconvenients de l'ús del portfolio per al professorat i l'alumnat.
 7. Conclusions: relacions entre la universitat del segle XXI, l'avaluació i la societat

METODOLOGIA

Per a desenvolupar els objectius i continguts del programa presentats en els apartats anteriors, s'empraran classes teòric-pràctiques. Les pràctiques consistiran en diferents tasques: anàlisi de diferents portfolios, revisió de referències bibliogràfiques, debat en classe sobre qüestions presentades en els continguts o d'interès per al professorat assistent, etc.

MATERIALS

Material per a descarregar (arxiu WinRar):

 

Si necessita descarregar el descompresor WinRar.

AVALUACIÓ

 1. Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).
 2. Preparació del disseny d'un portfolio per a una assignatura concreta, que serà presentat en la classe final. AQUEIX DIA EL PROFESSORAT LLIURARÀ A la PROFESSORA UN ESQUEMA DEL PORTAFOLIO QUE HA PREPARAT I PRESENTA EN L'ÚLTIMA SESSIÓ DEL CURS. (Vegeu esquema lliurat en classe per a l'elaboració de la presentació i de l'esquema que cal lliurar).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 20 hores (15 hores presencials i 5 hores no presencials)

Modalitat: mixta.

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà

Termini d'inscripció: finalitzat

 

 

Dates i horari:

- 9, 10 i 17 de juny, de 9 a 14 hores.

Lloc de realització: aula 1006 Edifici Germà Bernàcer

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

Es publicarà la llista el dia 3 de juny.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464