LES TIC COM A SUPORT A LA NOSTRA ACCIÓ TUTORIAL

CODI DEL CURS: 16-0177

 

IMPARTIT PER

Ignasi Navarro Soria. Departament psicologia evolutiva i didàctica de la Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Personal docent de la Universitat d'Alacant, preferentment professorat participant en el Programa d'Acció Tutorial.

OBJECTIUS

  • Presentar i valorar els avantatges i desavantatges de diferents eines TIC (Facebook, Twitter, el blog, Wikispaces i Adobe Connect) per a fomentar els contactes professorat/alumnat durant el procés de tutorización.
  • Conèixer les diferents possibilitats de les eines de treball exposades.
  • Aprendre, d'una manera pràctica i senzill, a utilitzar les diferents utilitats web.

CONTINGUTS

  • Coneixements bàsics per a iniciar-se en un ús pedagògic de Facebook.
  • Coneixements bàsics per a iniciar-se en un ús pedagògic de Twitter.
  • Coneixements bàsics per a iniciar-se en un ús pedagògic del blog.
  • Coneixements bàsics per a iniciar-se en un ús pedagògic de Wikispaces.
  • Coneixements bàsics per a iniciar-se en l'ús pedagògic de Adobe Connect.
  • Implementació d'eines TIC per a l'exposició de continguts en Educació Superior.
  • Acció tutorial on-line mitjançant l'ús interactiu de les TIC.

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 10 hores.

Modalitat: presencial.

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: FINALITZAT.

Dates i horari: 19 i 20 de setembre, de 16 a 21 hores.

Lloc de realització: Aula ED/INF1 (Facultat d'Educació).

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

AGULLÓ BENITO, INMACULADA

DE OLIVEIRA JARDIM, ERIKA

DOMÍNGUEZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER

GALIANO IBARRA, JOSÉ ANTONIO

GARBAYO DOMÍNGUEZ, LAURA

GONZÁLEZ DÍAZ, CRISTINA

JIMÉNEZ RUÍZ, ISMAEL

LORENZO GARCÍA, JOSEFA

MARTÍNEZ RUBIO, DAVID

PALLARÉS MAIQUES, MARÍA JOSÉ

SEMPERE BENEYTO, MARÍA DOLORES

VEGA RAMÍREZ, LILYAN

ZARAGOZÍ ZARAZOGÍ, BENITO MANUEL

Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.