TALLER DEL PAT 3: GESTIÓ EFICAÇ DEL TEMPS

CODI DEL CURS: 16-0188

IMPARTIT PER

Nuria Alberquilla de la Cruz. Psicòloga, Formadora i Coach Executiu Professional i d'Equips. Certificada per ICF i AECOP-EMCC. Metodologia CORAOPS.

DIRIGIT A

Professorat participant en el PAT i personal docent de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

El taller està dirigit als tutors i les tutores docents de la Universitat d'Alacant que desitgen una major presa de consciència personal i única, així com la incorporació de noves tècniques per a l'engegada d'una gestió del temps orientada a maximitzar el seu èxit en l'àmbit de la seua activitat professional i personal.

Es tracta d'un taller eminentment pràctic, de treball personal i en grup, que pretén dotar al tutor o tutora d'un major autoconeixement personal i d'opcions de millora per a la seua activitat professional en el dia a dia.

En aquest marc de referència, el present taller persegueix els següents objectius d'aprenentatge:

 • Presa de consciència del rendiment actual i dels desitjos de futur.
 • Definició d'objectius específics per al pròxim període de revisió de resultats.
 • Identificació dels principals factors externs i interns que influeixen en els resultats obtinguts i com millorar-los.
 • Aprenentatge i posada en pràctica de tècniques per a realitzar una gestió eficaç del temps, amb un millor equilibri entre la vida professional i personal.
 • Disseny d'un pla d'acció personalitzat.
 • Aconseguir millors resultats en els projectes professionals i gaudir del procés.
 • Conèixer opcions i eines útils per a millorar l'activitat professional en el context educatiu i en l'activitat de tutorización de l'alumnat.
 • Conèixer una nova manera d'abordar les necessitats professionals i grupales en el context educatiu.
 • Trobar un espai de trobada per a poder compartir i mirar d'una altra manera, amb un enfocament sistèmic-fenomenològic, situacions habituals en el dia a dia del professorat tutor.

CONTINGUTS

 1. El temps que vivim i com ho vivim.
 2. Estic satisfet/a amb els meus resultats?. Vull millorar-los?. Quins resultats vull aconseguir?.
 3. Administra el teu temps per a maximitzar els teus resultats: disseny del pla d'acció temporal. Què vaig a fer?. Quan?. Com?.
 4. Identificació i gestió de malversadors/es del temps.
 5. Eines per a la gestió de l'ansietat.

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 5 hores.

Modalitat: presencial.

Nombre de Places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 7, a partir de les 9 hores, al 26 de setembre.

Codi d'inscripció del curs: 16-0188

 

Dates i horari: 30 de setembre, de 10 a 15 hores.

Lloc de realització: aula GB/1002, edifici Germà Bernàcer.

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

BERNA MARTINEZ, JOSE VICENTE

DENTON ZANELLO, CRISTIAN

DIAZ GARCIA, MARIA ANGELES

FERNÁNDEZ VARÓ, HELENA

FONT ESCAMILLA, ALICIA

GUILLÉN ESPEJO, ANTONIO

JIMÉNEZ RUIZ, ISMAEL

LORENZO LLEDÓ, GONZALO

MARTIN GULLON, IGNACIO

MARTÍNEZ PÉREZ, JOSÉ EMILIO

ORTUÑO GARCÍA, NÚRIA

PASCUAL VILLALOBOS, INMACULADA

PELLUCH AULADELL, MARIA JESUS

PIEDECAUSA GARCÍA, BEATRIZ

RAMON, SERGE

RUIZ CANTERO, MARIA TERESA

SÁNCHEZ FAJARDO, JOSÉ ANTONIO

SÁNCHEZ MANCEBO, JUAN

SOGORB POMARES, TEÓFILO

TARÍ GUILLÓ, JUAN JOSÉ

Els qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs estan en llista d'espera.

 

Aquelles persones que, en el cas de no assistir al curs, no ho comuniquen abans que aquest comence a la Secretaria de l'ICE, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

 

 

 

rv