VIOLÈNCIA DE GÈNERE: CONCEPTE, IDENTIFICACIÓ I INTERVENCIÓ. PROTOCOL D'ACTUACIÓ ENFRONT DE L'ASSETJAMENT EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT

CODI DEL CURS: 16-0130

IMPARTIT PER

Dª Concepción Torres Díaz. Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat, Facultat de Dret, Universitat d'Alacant.

Dª María José Rodríguez Jaume. Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat. Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

 1. Conèixer què és la violència de gènere: delimitació conceptual i normativa, implicacions i responsabilitat social.
 2. Examinar els processos de la violència de gènere.
 3. Identificar l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.
 4. Conèixer els recursos i actuacions que contra la violència de gènere es duen a terme en la Universitat d'Alacant.
 5. Familiaritzar-se amb el Protocol

CONTINGUTS

 1. Acostament conceptual a la violència de gènere.
  1. Què és la violència de gènere?
  2. El cicle de la violència de gènere
  3. Identificació de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe.
 2. La Universitat d'Alacant enfront de la violència de gènere
  1. El Protocol de prevenció i intervenció enfront de situacions d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per identitat sexual de la Universitat d'Alacant.
  2. Pàgina web contra la violència de gènere
  3. Programa “actUA”

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 4 hores

Modalitat: presencial

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà

Termini d'inscripció: finalitzat

 

Dates i horari:

- 2 de juny. De 10 a 14 hores.

Lloc de realització: aula 1012 Edifici Germà Bernàcer

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

 • ALBERT GUARDIOLA, MARÍA CARMEN
 • ARRAÉZ LLOBREGAT, JOSÉ LUIS
 • BALTEIRO FERNANDEZ, ISABEL
 • BARRAJÓN LÓPEZ, ELISA
 • BERNA MARTÍNEZ, JOSÉ VICENTE
 • CREMADES GONZÁLEZ, VICTORIA
 • DÍAZ MEJÍAS, LAURA
 • ESTABLIER PÉREZ, HELENA
 • FERNÁNDEZ ARRILLAGA, INMACULADA
 • HERNÁNDEZ RUIZ, ALEJANDRA
 • JIMÉNEZ RUIZ, ISMAEL
 • LAVALÉ ORTIZ, RUTH MARÍA
 • MARTÍNEZ LIROLA, MARÍA
 • MORA MATEOS, CRISTINA
 • MORENO SECO. MÓNICA
 • PADILLA BLANCO, ASCENSIÓN
 • PERAL CRESPO, AMELIA
 • PROVENCIO GARRIGÓS, HERMINIA
 • SALA SELLÉS, FELICIANA

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.