INICIACIÓ A la LLENGUA DE SIGNES ESPANYOLA PER A l'ATENCIÓ A l'ALUMNAT SORD

CODI DEL CURS: 17-0170

 

IMPARTIT PER

María del Mar Galindo Merino. Professora del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d’Alacant.

Nizar Kasmi. Lingüista sord.

DIRIGIT A

Professorat de la Universitat d’Alacant que atén alumnat sord o té interès en la comunitat sorda i les llengües de signes.

CONTINGUTS I OBJECTIUS

 

PRIMERA SESSIÓ (11/09/2017)

Què és la comunitat sorda? (1 hora)

Introducció teòrica sobre la sordesa, la comunitat sorda i la realitat de les persones sordes.

Pràctica. UNITAT I: comunicació no verbal (2 hores)

Objectius:

 • Comprendre les diferències i les similituds entre percepció auditiva (base de la llengua oral) i la percepció visual (base de la llengua de signes).
 • Exercitar i desenvolupar la discriminació, l’atenció i la memòria visual.
 • Prendre la consciència i el domini de “l’espai”, lloc on es desenvolupa la llengua de signes.
 • Conèixer i dominar les possibilitats expressives del propi cos, com a complement fonamental a la llengua de signes.
 • Conèixer la comunicació no verbal (CNV) com a complement base de l’aprenentatge d’LSE.
 • Valorar la importància d’utilitzar correctament l’expressió facial, corporal i labial.

 

SEGONA SESSIÓ (12/09/2017)

Les llengües de signes: mites. Llengua gestual, cultura visual (1 hora)

Descripció de les llengües de signes i bandejament de mites sobre la iconicitat i la universalitat.

 

Pràctica. UNITAT II: “Encantat de conèixer-te” (2 hores)

Objectius:

 • Donar i demanar informació.
 • Conèixer les expressions facials de partícules interrogatives.
 • Conèixer algunes fórmules habituals de la conversa: “Bon dia”, “Què tal?”, “Encantat de conèixer-te”, “Ens veiem”, etc.
 • Conèixer algunes regles bàsiques per a comunicar en LSE.
 • Respondre amb oracions negatives.
 • Demanar i donar informació espacial: situar coses i persones.
 • Donar i rebre un signe: “bateig”.

 

TERCERA SESSIÓ (13/09/2017)

Història de les persones sordes i les llengües de signes (1 hora)

 

Pràctica. UNITAT III: “Ella és ma mare” (2 hores)

Objectius:

 • Preguntar i respondre sobre la família.
 • Identificar els membres de la família i la relació entre aquests.
 • Descriure el caràcter d’una persona.
 • Demanar i donar informació sobre l’hora que és.
 • Adquirir l’estructura d’oració bàsica en LSE.

 

QUARTA SESSIÓ (18/09/2017)

Pràctica. UNITAT IV: “Aquesta és ma casa” (3 hores)

Objectius:

 • Conèixer el quantificador d’LSE.
 • Paràmetres formacionals del signe.
 • Preguntar i explicar on vivim i com és la nostra casa.
 • Demanar i donar informació espacial: situar coses i habitacions.
 • Descriure les ajudes tècniques que les persones sordes utilitzen a la llar i explicar-ne la importància i el funcionament.

 

CINQUENA SESSIÓ (19/09/2017)

Pràctica. UNITAT V: “El meu dia a dia” (3 hores)

Objectius:

 • Preguntar i respondre sobre accions habituals.
 • Preguntar i respondre pel que es va fer o es farà.
 • Explicar el que s’ha fet en un dia.

Repàs final

 

REQUISITS

Interès en la comunitat sorda i les llengües de signes.

AVALUACIÓ

Assistència (mínim al 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 15 hores.

Modalitat: presencial.

Llengua vehicular: castellà i llengua de signes espanyola.

Nombre de places: 20, atorgades respectant rigorosament l’ordre d’entrada del formulari d’inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d’igualtat de la UA.

Termini d’inscripció: finalitzat

 

Dates i horari: 11, 12, 13, 18 i 19 de setembre, de 16 hores a 19 hores.

Lloc de realització: aula 1-43S Aulari I

 

RELACIÓ DE PERSONES ADMESES

 • BUFORN LLORET, ÀNGELA
 • GABALDÓN BRAVO , EVA MARÍA
 • GALLAR PÉREZ-ALBALADEJO, MANUEL
 • HUERTA RETAMAL, NATALIA
 • LLEDÓ CARRERES, ASUNCIÓN
 • MAESTRE PÉREZ, SALVADOR
 • MOROTE SEGUIDO, ALVARO FRANCISCO
 • ROBLES GÓMEZ, Mª LAURA
 • RODRIGUEZ SIRVENT, JOSE ANTONIO
 • SAEZ ESPINOSA, PAULA
 • SÁNCHEZ ROMERO, RAQUEL
 • TORMO SANTAMARÍA, MARÍA
 • VEAS INIESTA, ALEJANDRO

 

Les persones que no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l’admissió al curs estan en llista d’espera.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l’ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l’any en curs.

 

 

 

 

rv