LES ADAPTACIONS CURRICULARS EN EL CONTEXT UNIVERSITARI. SIGNIFICAT I PROPOSTES

CODI DEL CURS: 17-0250

IMPARTIT PER

Asunción Lledó Carreres. Dept. Psicologia Evolutiva i Didàctica de la UA.

DIRIGIT A

Personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant, amb preferència per al professorat del Programa d'Acció Tutorial (PAT).

OBJECTIUS

  • Identificar el significat i l'abast de les adaptacions curriculars en el context universitari.
  • Conèixer les propostes per a dur a terme adaptacions curriculars d'acord amb cada situació específica.

CONTINGUTS

  1. Punt de partida des de la normativa legislativa.
  2. Significat de la tipologia d'adaptacions curriculars.
  3. Propostes d'adaptacions en funció de diverses situacions personals.

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 2 hores.

Modalitat: presencial.

Nombre de places: limitades a l'aforament de l'aula i atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 31 d'octubre, a partir de les 9.30 hores, al 7 de novembre.

Codi d'inscripció del curs: 17-0250
 

Dates i horari: 10 de novembre, de 10 a 12 hores.

Lloc de realització: aula ED/TALLER3, Facultat d'Educació.

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

ARRÁEZ VERA, Mª GRACIELA

BELTRÁN CASTELLANOS, JOSÉ MIGUEL

BLANCO BARTOLOMÉ, LUCÍA

GARCÍA GARCÍA, ELOY

GARCÍA VALERO, MARÍA DE LA CRUZ

GIL GARCÍA, ELIZABETH

GÓMEZ PUERTA, JOSÉ MARCOS

GREDIAGA OLIVO, ÁNGEL

LASA LÓPEZ, AINHOA

LORENZO LLEDÓ, ALEJANDRO

LORENZO LLEDÓ, GONZALO

MOLINA AZORIN, JOSÉ FRANCISCO

MORA GARCIA, RAUL TOMAS

MOROTE SEGUIDO, ALVARO FRANCISCO

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, CARLA

SOGORB POMARES, TEÓFILO

VICTORY FIOL, NOEMÍ

Qui no aparega en aquesta relació i haja sol·licitat l'admissió al curs està en llista d'espera.

Aquelles persones que, en el cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.