MOODLE UA: GESTIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT/APRENENTATGE. NIVELL AVANÇAT

CODI DEL CURS: 17-0056

IMPARTIT PER

María José Blanes Payá. Servei d'Informàtica de la Universitat d'Alacant.

Francisco Fernández Carrasco. Dept. Psicologia evolutiva i didàctica.

DIRIGIT A

Personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS

 • Conèixer les possibilitats de Moodle UA.
 • Conèixer les eines avançades que ofereix Moodle per a la gestió del procés d'ensenyament/aprenentatge.
 • Configurar, per part dels usuaris, les assignatures en un entorn real de treball.

CONTINGUTS

 • Configuració d'un curs: creació de grups.
 • Activitats: elecció de grup, wiki i taller.
 • Avaluació: llibre de qualificacions.
  • Informe qualificador i informe d'usuari.
  • Gestió de qualificacions.
   • Elements de qualificació.
   • Categories de qualificació.
   • Estratègies de qualificació.
   • Càlcul de qualificacions
  • Exportació i importació de notes.
 • Rastreig de finalització de l'estudiant.
 • Activitats condicionals (avançat).

OBSERVACIONS

És un curs avançat. Per al correcte seguiment i aprofitament d'aquest és necessari tenir coneixements bàsics de Moodle.

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 15 hores (9 presencials i 6 no presencials).

Modalitat: mixt.

Nombre de places: 20, concedides per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 7, a partir de les 9 hores, al 21 de març.

Codi d'inscripció del curs: 17-0056
 

Dates, horari i lloc de realització:

 • 27 de març, d'11 a 14.30 hores: aula GB/INF4, edifici Germà Bernàcer.
 • 28 de març, d'11 a 14.30 hores: aula DE/0-01I, Facultat de Dret.
 • 3 d'abril, de 11.30 a 14.30 hores: aula GB/INF4, edifici Germà Bernàcer.

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

BERENGUER MURCIA, ÁNGEL

BLANCO BARTOLOMÉ, LUCÍA

CALVO-FERRER, JOSÉ RAMÓN

CASTRO LÓPEZ, MARÍA

COMPAÑ ROSIQUE, PATRICIA

GARCIA SIRVENT, DAVID

GINER PÉREZ, JOSÉ MIGUEL

LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA ÁNGELES

ROIG VILA, ROSABEL

SATORRE CUERDA, ROSANA

Qui no aparega en aquesta relació i haja sol·licitat l'admissió al curs està en llista d'espera.

Aquelles persones que, en el cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

rv