MOODLE UA: GESTIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT/APRENENTATGE. NIVELL BÀSIC

CODI DEL CURS: 17-0055

IMPARTIT PER

María José Blanes Payá. Servei d'Informàtica de la Universitat d'Alacant.

Francisco Fernández Carrasco. Dpto. Psicologia evolutiva i didàctica.

DIRIGIT A

Personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS

 • Conèixer les possibilitats de Moodle UA.
 • Conèixer, de forma elemental, les eines que ofereix Moodle.
 • Configurar, per part dels usuaris, les assignatures en un entorn real de treball.

CONTINGUTS

 • Com treballar amb Moodle UA.
 • Entorn de treball.
 • Configuració d'un curs: format, aparença i blocs.
 • Recursos: arxiu, carpeta, etiqueta, llibre, pàgina i url.
 • Activitats: fòrum, tasca, consulta, qüestionari, glossari i enquesta.
 • Qüestionaris:
  • El banc de preguntes.
   • Tipus de preguntes.
   • Ús de categories.
   • Exportació i importació.
  • Creació del qüestionari.
   • Comportament de les preguntes.
   • Afegint preguntes.
   • Afegint preguntes aleatòries.
  • Visualització de resultats.
   • Recalculant les qualificacions.
 • Avaluació: llibre de qualificacions (bàsic).
 • Activitats condicionals (bàsic).

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 15 hores (9 presencials i 6 no presencials).

Modalitat: mixt.

Nombre de places: 20, concedides per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 24 de gener, a partir de les 9 hores, al 10 de febrer.

Codi d'inscripció del curs: 17-0055
 

Dates i horari: 13 i 14 de febrer, d'11 a 14.30 hores, i 20 de febrer, de 12 a 14 hores.

Lloc de realització: aula A1/1-62I, Aulari I.

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

ARRAEZ LLOBREGAT, JOSE LUIS

BERENGUER BETRIÁN, RAÚL

CASTRO LÓPEZ, MARÍA ÁNGELES

GARCÍA GÓMEZ , GABRIEL JESÚS

GONZÁLEZ GÓMEZ, MARIA CARLOTA

GUILLÉN ESPEJO, ANTONIO

LEYVA GARCÍA, SARAI

PÉREZ DEL HOYO, RAQUEL

SEMPERE TORTOSA, MIREIA LUISA

ZARAGOZA MARTÍ, MARÍA FRANCISCA

Qui no aparega en aquesta relació i haja sol·licitat l'admissió al curs està en llista d'espera.

Aquelles persones que, en el cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

rv