APLICACIÓ PROGRAMES DE MOBILITAT D'UACLOUD CV

CODI DEL TALLER: 18-0098

IMPARTIT PER

Javier Carbonell Jiménez. Facultat de Dret UA.

Patricia Botella Saldaña. Facultat de Filosofia i Lletres UA.

José Miguel Lillo Moreno. Secretariat de Mobilitat UA.

DIRIGIT A

Tutores i tutors acadèmics de mobilitat de la UA.

OBJECTIUS

Aprenentatge de l'aplicació Programes de Mobilitat. Explicació, a les tutores i els tutors acadèmics de mobilitat, totes les possibilitats de l'aplicació perquè li puguen traure el màxim rendiment.

CONTINGUTS

 • Conceptes
 • Llistar / filtres / ordenar alumnat per paràmetres
 • Gestió del Learning Agreement online (LA) estudiants sortints (outgoing)
  • Resoldre blocs de reconeixements
  • Veure programa de l'assignatura proposada
  • Fer comentaris tipus general
  • Aprovar / rebutjar el LA
  • Utilització del sistema de taules de reconeixements automàtiques
 • Gestió del LA online estudiants rebuts (incoming)
  • Conèixer el significat de les icones
  • Informació rellevant de l'estudiant
  • Fer comentaris
  • Aprovar / rebutjar el LA

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 2,5 hores.

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Modalitat: presencial

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 17, a partir dels 9.30 hores, al 26 d'abril.

Codi d'inscripció del taller: 18-0098

Dates i horari: 3 de maig, d'11 a 13.30 hores.

Lloc de realització: aula EN/INF1, Facultat de Ciències de la Salut.

ADMESOS/ES:

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites el 26 d'abril l'admissió en el curs que hagen sol·licitat.


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

rv