CURS EN DIGITALITZACIÓ DE CONTINGUTS DOCENTS

CODI DEL CURS: 18-0109

IMPARTIT PER

Luis Moreno Izquierdo. Institut d'Economia Internacional de la UA.

Alexandre Peretó Rovira. Institut d'Economia Internacional de la UA.

Jesús Navarro Navarro. Inititut d'Economia Internacional de la UA.

DIRIGIT A

Personal docent i investigador de la UA.

OBJECTIUS

 • Objectiu principal:
  • Dur a terme un pla de digitalització i adaptació de continguts educatius a models híbrids (presencial + en línia).
 • Objectius secundaris:
  • Comprendre com les noves tecnologies transformen als usuaris.
  • Observar els efectes sobre els usuaris de la filosofia MOOC.
  • Analitzar riscos, oportunitats i "competidors" en la nova era formació en línia.
  • Posar en valor les tecnologies i les possibilitats que confereixen a l'educació.
  • Conèixer les eines necessàries per a la digitalització de continguts educatius.

CONTINGUTS

 1. Generació MOOC: la transformació educativa en l'era digital.
 2. Hibridació: adaptació de models oberts a les aules.
 3. Eines per a la digitalització de continguts.
 4. Sessions pràctiques per a l'adaptació de propostes concretes a models híbrids.

AVALUACIÓ

El curs consta d'un apartat teòric en línia i un apartat pràctic que es farà de forma presencial.

Els assistents hauran de superar les tasques marcades en la plataforma web i assistir al 80% de les hores presencials del curs.

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 12 hores.

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Modalitat: mixt.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: del 4, a partir de les 9.30 hores, al 22 de maig.

Codi d'inscripció del curs: 18-0109


 

Dates i horari:

 • Sessió 1 (presencial): Introducció. 24 de maig, de 10 a 11.30 hores.
 • Sessió 2 (en línia): Tics en l'educació actual. 2 hores.
 • Sessió 3 (presencial): Engegada (1). 28 de maig, de 10 a 11.30 hores.
 • Sessió 4 (en línia): Hibridació en l'aula. 2 hores.
 • Sessió 5 (presencial): Engegada (2). 30 de maig, de 10 a 11.30 hores.
 • Sessió 6 (en línia): Eines. 2 hores.
 • Sessió 7 (presencial): Presentacions de projectes. 4 de juny, de 10 a 11.30 hores.

Lloc de realització: aula IU/INF1, Instituts Universitaris.

ADMESOS/ES:

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic a totes les persones inscrites el 23 de maig l'admissió o no en el curs que hagen sol·licitat .


Aquelles persones que, en cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

 

rv