DESCOBREIX GOOGLE I LES SEUES EINES COL·LABORATIVES

CODI DEL CURS: 18-0042

IMPARTIT PER

Juan Ramón Rico Juan. Departament de llenguatges i sistemes informàtics de la Universitat d'Alacant.

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

 • Proporcionar a les persones assistents una visió general de com eines col·laboratives gratuïtes de Google ajuden en les tasques docents habituals com ara realitzar presentacions o crear documents compartits.
 • Presentar exemples de com l'ús de fulls de càlcul ens ajuda a gestionar l'avaluació de l'alumnat d'una manera fàcil, eficient i col·laborativa (professorat).
 • Dissenyar un lloc web per a una assignatura de forma fàcil per a beneficiar-nos de tots els avantatges de publicar materials en núvol.

CONTINGUTS

Aquest curs complementa el nostre Campus Virtual o paquets d'ofimàtica clàssics com Microsoft Office.

Avantatges de tenir un compte GMail.

 • Introducció Google Drive:
  • Presentacions.
  • Documents de text.
  • Agenda.
  • Disseny de llocs web.
  • Fulls de càlcul.
 • Ús avançat:
  • Gestió de privadesa. Compartir documents per a treball col·laboratiu:
   • només lectura, o bé, lectura i modificació;
   • amb usuari autenticat, o per adreça web.
  • Fórmules imprescindibles en els fulls de càlcul:
   • Sumar notes.
   • Mitjanes ponderades.
   • Cerca per clau en columnes.
   • Condicions.
  • Disseny de llocs web amb Google Sites.
 • Casos pràctics:
  • Presentació d'una assignatura usant les facilitats del núvol (diapositives) amb dissenys senzills i impressionants.
  • Elaboració de material docent i gestió de memòries de projectes de forma col·laborativa.
  • Qüestionaris interactius per a recollida de dades (formularis i fulls de càlcul), o per a autoavaluació (diapositives interactives). Aprendre l'ús de restriccions.
  • Gestió de l'avaluació docent d'una assignatura (organització): llistat d'alumnat (Campus Virtual), control d'assistència, qualificació de treballs i exàmens, càlcul de la qualificació final i transferir resultats al Campus Virtual.
  • Mailing selectiu: Enviament de correus electrònics a diversos destinataris i destinatàries usant plantilles.

MATERIALS

https://sites.google.com/view/descubregl

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

REQUISITS PREVIS

Coneixements bàsics de programes d'ofimàtica (processador de textos, programes de presentacions,...)

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 25 hores (15 hores presencials i 10 hores no presencials).

Modalitat: mixta.

Nombre de places: 15, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció en línia habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: castellà.

Termini d'inscripció: finalitzat

 

Dates i horari: 19, 21 i 23 de febrer, de 15 a 20 hores.

 

Lloc de realització:

- 19 de febrer: aula informàtica 1 Edifici Germàn Bernàcer.

- 21 i 23 de febrer: aula informàtica 2 Edifici Germàn Bernàcer.

RELACIÓ D'ADMESOS/ES

 Es comunicarà a través de correu electrònic, a totes les persones inscrites, l'admissió o no en el curs.

 Aquelles persones que, en el cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podran participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.

 

 

rv