Saltar apartados

EL FLUXOGRAMA SITUACIONAL COM A EINA PER AL DIAGNÒSTIC I LA PLANIFICACIÓ PARTICIPATIVA

CODI DEL CURS: 18-0237

IMPARTIT PER:

Francisco Francés García i Liberto Carratalá Puertas, docents de la UA i membres del PATEC.

DIRIGIT A:

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant, preferentment professorat tutor i alumnat tutor del PAT de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

OBJECTIUS:

L'oferta d'accions i activitats del PATEC es gesta habitualment a partir de l'experiència de cursos anteriors i, eventualment, de consultes a l'alumnat participant. Però des d'una perspectiva d'aprofundiment en l'anàlisi del contingut d'aquesta oferta i de les motivacions de l'alumnat per a participar-hi, aquest projecte proposa una investigació exploratòria dedicada a identificar les necessitats d'acompanyament i assessorament a partir de les percepcions de l'alumnat.

Objectius específics:

  • Identificar de forma participativa, partint de les possibles accions que cal emprendre des del PATEC, quines són percebudes com abordables des de les capacitats autònomes de l'alumnat i en quines es manifesta un consens sobre el fet que no poden ser cobertes de forma autònoma per part dels estudiants i que per açò han de ser objecte d'atenció prioritària des del PATEC.
  • Avaluar la concordança entre les necessitats expressades per l'alumnat i l'oferta actual dels programes d'acció tutorial de la UA i, específicament, del PATEC.
  • Explorar les diferències de necessitats percebudes entre estudiants de diferents cursos i diferents titulacions impartides en la Facultat d'Econòmiques.
  • Valorar si hi ha diferències significatives en les necessitats expressades per l'alumnat inscrit en el PATEC i l'alumnat alié al programa.
  • Aconseguir una major implicació de l'alumnat en el programa, ja que són els/les estudiants els/les qui construiran i decidiran, amb l'ajuda de l'equip de la xarxa, la informació rellevant en termes de possibles continguts de l'acció tutorial.

CONTINGUTS:

En el marc de l'activitat investigadora prevista per a la xarxa docent del PATEC en el curs 2018-19 i del procés de dinamització i millora del PATEC desenvolupat en els últims cursos, es percep la conveniència de realitzar amb l'alumnat tallers per a la detecció de necessitats d'acompanyament, mediació o assessorament des del programa.

Per a la realització d'aquests tallers s'entén convenient la formació específica en la tècnica del fluxograma situacional, que ha sigut l'eina consensuada per a arreplegar la informació en les diferents dinàmiques amb l'alumnat.

El fluxograma situacional és una eina pròpia de la planificació estratègica participativa. El fluxograma persegueix construir informació vàlida per al diagnòstic de problemes (en aquest cas les necessitats de tutorització) a partir de l'elaboració col·lectiva d'una matriu. El treball col·lectiu sobre aquesta matriu permet visualitzar les relacions de causa-efecte entre els diversos elements relacionats amb el tema objecte de debat i els actors o agents implicats a fi d'establir els "nusos crítics" i els principals factors pels quals caldria començar a resoldre el problema. L'objectiu d'aquesta tècnica és vincular els problemes definits per la població (en aquest cas, l'alumnat) amb els diferents actors responsables del seu tractament i determinar la capacitat de resolució de cada actor en relació a cada problema. La finalitat d'aquesta tècnica estratègica és, doncs, prioritzar quins són els principals nusos crítics que estan dificultant el procés estudiat i, a partir d'ací, traçar cadenes causals que unisquen els problemes amb els actors responsables.

AVALUACIÓ:

Assistència a un 80%, com a mínim, de la durada total del curs, així com haver realitzat les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada: 2 hores.

Modalitat: presencial

Nombre de Places: curs tancat sol·licitat per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Llengua vehicular: castellà.

Dates, horari i lloc de realització:

 

 

 

 

rv

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464