ENGLISH AS THE MEDIUM OF INSTRUCTION (EMI) AT THE UNIVERSITY

CÓDIGO DEL CURSO: 18-0112

INSTRUCTOR:

Teresa Morell, English Studies Department, University of Alicante

DESIGNED FOR:

Professors who use or will use English as a medium of instruction (EMI)

REQUERIMENTS:

Participants must have at least an upper intermediate level of proficiency (B2) in the English language.

OBJECTIVE:

To become familiar with the classroom language used to teach contents in English.

To carry out a mini-lesson.

CONTENTS:

  • Establishing an appropriate classroom environment for teaching and learning content with English as the Medium of Instruction (EMI)
  • The language of course programs, lecture/lesson plans, tasks/activities/exercises, assignments, and the instruments of evaluation
  • Types of classroom talk (i.e., pedagogical, administrative and interpersonal) and multimodal communication
  • Carrying out mini-lessons

METHODOLOGY:

This workshop, which will be held in English, will make use of varying class dynamics (i.e., pair work, group work, interactive lectures, and individual mini-lessons). Participants are expected to be actively involved and to put the learned communication strategies into practice.

EVALUATION:

Attendance (a minimum of 80% of course hours) and participation (active involvement in tasks and mini-lessons).

GENERAL INFORMATION:

Durada: 20 hores.

Modalitat: Presencial

Nombre de places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos (professorat participant en el Programa d'Acció Tutorial) i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: anglès.

Termini d'inscripció: del 14 al 28 de maig

Codi d'inscripció del curs: 18-0112

Dates, horari:

- 4, 5, 6, 11 i 12 de juny de 10 a 14 hores.

Lloc de realització: P3/0-06 Edifici Polivalent III

ADMITTED STUDENTS:

Es comunicarà a través de correu electrònic, a totes les persones inscrites, l'admissió o no en el curs sol·licitat el 29 de maig.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-ho abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.