ENGLISH FOR TEACHING CONTENT COURSES AT UNIVERSITY

CODI DEL CURS: 18-0022

IMPARTIT PER

Teresa Morell. English Studies Department, University of Alicante.

DIRIGIT A

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS

To become more aware of the modes of communication and the specific oral discourse used by lecturers to present content, connect ideas, facilitate learning and promote interaction in English.

To carry out a mini-lesson.

CONTINGUTS

  1. The modes of communication
  2. Lectures/ lessons
  3. Classroom language (of content, for connecting ideas and promoting interaction)
  4. Carrying out mini-lessons

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals del curs).

OBSERVACIONS

Requirements: participants must have at least an upper intermediate level of proficiency (B2) in the English language.

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 20 hores.

Modalitat: presencial.

Nombre de Places: 20, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Llengua vehicular: anglès.

Termini d'inscripció: del 30 de novembre al 17 de desembre. A partir de les 9:00 h.

Dates i horari:

-8, 9 i 10 de gener de 10 a 13 h.

-10 de gener de 15 a 17h.

-16 i 17 de gener de 10 a 14 h.

-17 de gener de 15 a 17h.

Lloc de realització: 

8 i 9 de gener de 10 a 13 h. GB/1010

10 de gener de 10 a 13 h GB/1010 i de 15 a 17h GB/1003

16 de gener de 10 a 14 h GB/1010

17 de gener de 10 a 14 h GB/1010 i de 15 a 17h GB/1003

ADMESOS/ES

L'ICE comunicarà a través de correu electrònic, a totes les persones inscrites, l'admissió o no en el curs sol·licitat el 18 de desembre.


Aquelles persones que, en el cas de no assistir al curs, no ho comuniquen a la Secretaria de l'ICE abans que comence, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut l'any en curs.