JORNADA DIM

CERTIFICACIÓ ICE-UA

Aquesta Jornada és una activitat reconeguda com a activitat de formació per part de l'Institut de Ciències de l'Educació-ICE de la Universitat d'Alacant. 

El certificat d'assistència comporta assistir almenys al 80% de les hores del total de la activitat.

L'ICE expedirà certificació d'assistència de 10,5 hores a aquelles persones que ho sol·liciten, abonen les taxes i hagen complit els requisits d'assistència en la Jornada.

L'ICE lliurarà un diploma d'assistència a tots els/les participants de la UA que s'hagen inscrit mitjançant el formulari oficial de la UA.

 

Sol·licitud de certificat ICE:

 • Sol·licitud en línia:

Emplenar el següent formulari:

  FORMULARI ONLINE

Una vegada abonades les taxes (27,34 €), es procedirà a comunicar a la Secretaria de l'ICE per e-mail (ice@ua.es) o fax (965903684) que el pagament ha estat efectuat.

 • Sol·licitud en la Secretaría de l'ICE:
 1. Emplenar una sol·licitud de certificat, disponible en les oficines de l'ICE o  ací i presentar-la en les nostres oficines.
 2. Recollir el rebut de taxa de certificat (27,34 €) en la nostra Secretaria i pagar-la en les oficines del SabadellCAM o del Banc de Santander. El pagament haurà de ser presentat en l'ICE per a ser admesa la sol·licitud.
 3. Efectuada la sol·licitud i una vegada comprovat el pagament, s'expedirà el certificat en un termini de cinc dies hàbils.
 

Descomptes

Es podran aplicar a l'import de les taxes públiques els següents descomptes, prèvia presentació de la documentació justificativa:

 • Família nombrosa  general (50%). Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de família nombrosa
 • Família nombrosa  especial (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de família nombrosa.
 • Família monoparental general (50%). Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de família monoparental.
 • Família monoparental especial (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de família monoparental
 • Discapacitat igual o superior al 33% (100%). Has de presentar certificació, original i fotocòpia, per a la seua acaro, de tal circumstància.
 • Víctima de bandes armades o elements terroristes (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del document que acredite tal situació o, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.
 • Víctima de la violència de gènere així com els fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys (100%). S'acreditarà mitjançant qualsevol dels mitjans de prova prevists en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat.

 

Et recordem que aquests certificats són personals i solament es lliuren a l'interessat. En el cas que no pugues desplaçar-te personalment podràs habilitar a una altra persona per realitzar el tràmit mitjançant autorització expressa signada per tu, adjuntant-li fotocòpia del teu DNI i del DNI de la persona autoritzada (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).