CAMINANT JUNTS CAP A UNA NOVA MIRADA

CODI DEL CURS: 18-0035

PROFESSORAT

M. Teresa Vicente Vicente, Laura Jimenez Cinquè, Leonor Velasco Ruiz, Isaac Arias Martinez, M Teresa Abad Botella, Nuria Boix Cuartero, Juana Pavia Molina, Josefa Encarnacion Fos Estrela, Mª Carmen Deu Navarro, Yvonne Laborda, Maria Belen Lloret Arnedo, Eva Maria Morales Martinez i Hendrik Vaneeckhaute

DIRIGIT A

Professorat de centres educatius no universitaris i PDI de la UA

OBJECTIUS

  • Facilitar un espai d'intercanvi d'experiències entorn de l'Educació Infantil.

CONTINGUTS

  • Experiències de centres innovadors
  • Metodologies actives
  • Psicomotricitat relacional
  • Educació emocional
  • Criança respectuosa
  • Pedagogia Montessori

AVALUACIÓ

Assistència (mínim el 80% de les hores totals).

INFORMACIÓ GENERAL

Durada: 15 hores.

Modalitat: Presencial.

Nombre de places: 200 places. 50 d'elles destinades al PDI de la UA, atorgades per rigorós ordre d'entrada del formulari d'inscripció online habilitat en aquesta pàgina dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament vagen dirigits els cursos i el Pla d'Igualtat de la UA.

Matrícula: gratuïta

Llengua vehicular: Castellà i valencià

Inscripció: finalitzada

El professorat no universitari vinculat a la Conselleria d'Educació (Generalitat Valenciana) s'inscriu en Servei de Formació del Professorat de la Conselleria.

El codi de l'activitat és: 18Al11IN001

L'enllaç per a inscriure's en la pàgina web de la Conselleria és:

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&aneu=7019109

 
Dates i horari:

01/02/2018 - 17:30 a 20:30

06/02/2018 - 17:30 a 20:30

08/02/2018 - 17:30 a 20:30

13/02/2018 - 17:30 a 20:30

15/02/2018 - 17:30 a 20:30

Lloc de realització: Saló d'Actes de l'Aulari II

 

ORGANITZEN