Saltar apartados

DISTRIBUCIÓ PROGRAMA DE FORMACIÓ DOCENT 2013 PER TEMES DE TREBALL

Els cursos apareixen agrupats seguint la següent distribució:

Temes de treball:

 

FORMACIÓ METODOLÒGICA
Curs Dates Àmbit Prof. Hores Places LV Professor Univ.
Curs bàsic sobre fulls de càlcul orientats a la docència (Excel). 8 i 9 de gener, de 9 a 14 hores MET PDI 10 20 C Juan Ramón Rico UA
Suport gràfic a les presentacions docents. Dijous de 15 h a 20 h (17, 24 i 31 de gener) MET PDI Val 25 15 V Robert Escolano i Héctor Gonzàlvez UA
English for teaching content courses at University I. Speaking and listening.

- 29 de gener: de 9 a 11 i de 16 a 19 hores.

- 30 de gener: de 10 a 13 i de 15 a 18 hores.

- 4 de febrer: de 10 a 13 i de 15 a 18 hores.

- 5 de febrer: de 9 a 12 hores.

MET PDI (B2) 20 25 I Teresa Morell Moll UA
Introducció a la investigació filològica i lingüística a partir de corpora multilingües 30 de gener i 6 de febrer, de 10 a 13 hores i de 15 a 17 hores (presencials). 1 i 7 de febrer (no presencials) MET  Trad. Inter. Filol. Catal  20  20  V  Josep Martines, Vicent Martines, Elena Sánchez, Ramón Ruiz, M. Angels Fuster Ortuño. Jordi Antolí  UA
Locució i creació de videos educatius. Robert Escolano. Dilluns de 15 h a 20 h (4, 11 i 18 de febrer) MET PDI Val 25 15 V Héctor Gonzàlvez UA
Relacions interpersonals en el procés d'ensenyament-aprenentatge: aplicacions de l'eneagrama a la docència.

SUSPÈS

 

12 febrer de 9 a 14 h.; 14 febrer de 15 a 20 h.; 7 de març de 15 a 20 h. (5 hores no presencial)

MET PDI 20 25 C María Martínez Lirola UA
Eines de Google per a la docència Dijous de 9 h a 14 h (7, 14 i 21 de febrer) MET PDI VAL 25 (15 hores presencials i 10 de no presencials) 15 V Robert Escolano López i Héctor Gonzàlvez Escolano UA
La classe inversa (flipped-classroom) Dijous de 9 h a 14 h (19 i 26 de febrer i 5 de març) MET PDI VAL 25 hores (15 hores presencials i 10 de no presencials) 15 V Héctor Gonzàlvez Escolano i Robert Escolano López UA
Eines 2.0 per a la docència Dimecres de 9 h a 14 h (6, 13 i 20 de març) MET PDI VAL  20 hores (15 hores presencials i 5 de no presencials) 15 V Héctor Gonzàlvez Escolano i Robert Escolano López UA
Aplicació dels entorns personals d'aprenentatge a la docència Dilluns de 15 h a 20 h (25 de febrer) MET PDI VAL 10 hores (5 hores presencials i 5 de no presencials) 15 V Robert Escolano López i Héctor Gonzàlvez Escolano UA
Suport gràfic a les presentacions docents 16, 23 i 30 d'abril de 9 a 14 hores MET PDI VAL 25 (15 presencials i 10 no presencials)  15  V Robert Escolano i Hector Gonzálvez UA
Seminari sobre traducció econòmica i institucional: docència, investigació i professió 18 d'abril, de 10:45 a 14:30 i de 17:00 a 19:00 hores, i 19 d'abril, de 9:45 a 14:30 hores. MET PDI 10     Daniel Gallego UA

Locució i creació de vídeos educatius.

 SUSPÈS

6, 13 i 20 de maig de 9 a 14 hores (15 hores presencials i 10 hores no presencials)

 MET PDI VAL  25  15  V  Robert Escolano López i Héctor Gonzálvez Escolano  UA
Taller de valencià escrit amb finalitats acadèmiques

 SUSPÈS

Del 9 de maig al 13 de juny (inclosos).

Dijous, de 12 a 14 hores.

MET PDI VAL 16 hores (12 hores presencials i 4 de no presencials) 15 V Robert Escolano UA

Recursos per a l'elaboració de material docent en valencià.

AJORNAT

Grup 1: Pendent de noves dates.

 

Grup 2: Pendent de noves dates.

MET PDI VAL 8 12 V Robert Escolano López, Xavier Belda i Joan Coderch Peidró UA
El portfolio com a instrument d'avaluació. Una aproximació a les seues avantatges i inconvenients. 27 i 28 de maig i 13 de juny de 9 a 14 hores. MET PDI 25 (10 hores no presencials) 25 C María Martínez Lirola UA
Introducció a les constel·lacions familiars i a la seua visió dels ordres en les relacions d'ajuda.  30 de maig i 6 de juny, de 9 a 14 hores i de 16 a 19:30 hores  MET  PDI  20  15  C  Elena Sociats Hernández  Ext.
Lideratge i comunicació en l'aula. 6 i 7 de juny. De 9 a 14 hores MET Nov 10 25 C Ernesto de los Reyes UPV
Creació i aprofitament del corpus informatitzat del català antic mitjançant eines avançades de gestió de corpus: una aproximació global

Sessions presencials: 17 i 19 de juny, de 11 a 14 i de 15:30 a 17:30 hores.

Sessions no presencials: 18 i 20 de juny.

MET IVITRA i Filol. Catal 20 20 V J. Martines, V. Martines, Elena Sánchez, Ramón Ruiz, M. Angels Fuster i Jordi Antolí UA
Academic English for teaching and presenting. 17-18 de juny, 10 a 13 i 16 a 19 h. 26 i 27 de juny, 10 a 12 i 16 a 18 h. MET Nov 20 25 I Teresa Morell Moll UA
Tècniques avançades en l'aula. 8 i 9 de juliol. De 9 a 13 hores. MET PDI 10 25 C José Miró Julià U Balears
Taller de coaching: eines de treball en equip. 11 de juliol. De 9 a 14 i de 15.30 a 20.30 hores. MET PDI 10 25 C Juan Francisco Bou UPV
Introducció a l'aprenentatge cooperatiu 2, de 9 a 14 hores, i 3 de setembre, de 15 a 20 hores, i 1 d'octubre, de 15 a 20 hores. MET PDI 25 (15 presencials i 10 no presencials) 25 C María Martínez Lirola UA
Team teaching: l'ensenyament basat en la col·laboració entre el professorat. 9 i 10 de setembre. De 16 a 21 i de 9 a 14 h. MET PDI 10 25 C Pilar Aramburuzabala UAM
La motivació i el programa docent. 23 i 24 de setembre, de 9 a 14 hores. MET PDI 10 25 C Ernesto de los Reyes UPV
El professorat universitari com "coach". Una nova situació docent en grups xicotets. 25, 26 i 27 setembre. De 9 a 14 hores.

MET FC

Nov 15 25 C Jaume Llacuna Morera UB

Gamificar una proposta docent.

Dissenyant experiències positives d'aprenentatge
3, 10 i 17 d'octubre, de 9 a 13 hores MET PDI 12 20-25 C Faraón Llorens i Francisco J. Gallego UA
Disseny d'il·lustracions d'alta qualitat per a docència i recerca. 14, 15, 16, 21 i 22 d'octubre, de 16 a 20 horas. MET PDI 20 15 C Basilio Pueo Ortega UA
Eines d'aprenentatge col·laboratiu, ABP i coaching docent per al professorat en la formació de competències 28 i 29 d'octubre de 10 a 13 hores i 30 d'octubre de 10 a 14 hores

MET

PDI 12 (10 presencials i 2 no presencials) 20 C Jesús Carmona Calero UA
Introducció a les constel·lacions familiars i a la seua visió dels ordres en les relacions d'ajuda 2ª edició. 21 i 28 de novembre:  de 9 a 14 h i de 16 a 19.30 h.  MET  PDI  20  15  C  Elena Sociats Hernández  Ext.
Processos verbals i no verbals per a una comunicació eficaç 20 a 22 de novembre. De 9 a 14 hores.

MET

FC

PDI 15 25 C Jaume Llacuna Morera UB
Supervisió de casos i cures professionals. Estratègies i tècniques. 12 de desembre, de 9 a 14 hores i de 15:30 a 20:30 hores. I 13 de desembre, de 9 a 14 hores

MET

PDI 20 (17 presencials i 3 de treball autònom) 25 C Carmina Puig i Cruells URV

 pujar

FORMACIÓ EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Curs Dates Ámbito Prof. Horas Plazas LV Profesor Univ.
Xarxes socials: un recurs didàctic en l'Educació Superior.  15, 16, 17 i 18 de gener. De 9 a 14 hores. TEC ATP PDI 20 25 C Santiago Mengual UV
Generación de contenidos didácticos html con eXe Learning.  22 de gener. De 16 a 19 hores TEC ATP NOV 3 20 C María José Blanes Payá UA
Edició de textos científics i tècnics amb Latex.  14, 15, 16, 17, 18, 24, 29 de 16 a 20 hores. 30 de gener de 16 a 18 hores. TEC ATP PDI 30 25 C Joan Josep Climent UA
Presentacions amb Power Point per a la docència i la investigació.  21, 22, 23 i 24 de gener. De 9 a 14 hores. TEC ATP PDI 20 25 C Rosabel Roig UA
Generació continguts didàctics html amb Wimba Create. 5 de febrer, de 9 a 14 hores TEC ATP NOV 5 20 C Francisco Fernández UA
Eina "Sessions" en Campus Virtual. 12 de febrer, de 9 a 13 hores TEC ATP NOV 4 20 C F. Fernandez UA
Eines d'ensenyament-aprenentatge de Campus Virtual 19 de febrer, de 9 a 13 hores TEC ATP NOV 4 20 C F. Fernandez UA
Recursos multimèdia per a la innovació educativa 20 de febrer. De 9,30 a 12,30 hores TEC ATP PDI  3 20 C Francisco Vives  UA
Contar històries digitals. Com fer presentacions de forma diferent 20 i 27 de febrer i 6 de març, de 9 a 13 hores. TEC ATP PDI 12 20 - 25 C Faraón Llorens y Rosana Satorre UA
Moodle UA.- Conceptes bàsics.  26 de febrer, de 9 a 13 hores TEC ATP NOV 4 20 C Mª J. Blanes i F. Fernández UA
Moodle UA.- Qüestionaris i llibre de qualificacions 5 de marzo, de 9 a 14 horas TEC ATP NOV 5 20 C Mª J. Blanes UA
Generació de mapes conceptuals amb xMind.   6 de març, de 16 a 19 hores TEC ATP NOV 3 20 C Ana I. Illanas Vila UA
Incorporació de programari lliure en la docència

SUSPÈS

8 de març. De 16 a 19 hores

TEC ATP PDI 3 20 C Mireia Sempere; Ana Illanas UA
Moodle UA.- Activitats condicionals i progrés de l'estudiant 12 de març, de 9 a 12 hores TEC ATP NOV 3 20 C F. Fernandez UA
Generació de Recursos Digitals Interactius. 

SUSPÈS

 

14 i 15 de març. De 15,30 a 20,30 hores.

TEC ATP PDI Ing. 10 20 C Óscar Reinoso, Fco. Andrés Candelas Herías UMH UA
Introdución a l'edició i maquetació editorial amb Tova Indesign.  19 i 26 d'abril de 9 a 14  (sessions presencials). 23 i 30 abril (sessions no presencials) TEC  PDI Val 20  20 V Josep Martines, Vicent Martines, Esperanza Martínez, Elena Sánchez, Ramón Ruiz Guardiola i M.Ángeles Fuster UA
Ofimàtica en el núvol amb Google: Millora l'eficiència en tasques docents i investigadores. Juan Ramón Rico. UA 13 de maig (9h a 14h);  14 de maig (15h a 20h);  15 de maig (9h a 14h). TEC ATP PDI 25 (15 hores presencials i 10  no presencials) 20 C Juan Ramón Rico  UA
Taller de fotografia bàsica com a eina educativa. 27,28 i 29 de maig de 15 a 19 hores i 30 de maig de 15 a 18 hores.  TEC ATP  NOV  15  12  C  Basilio Pueo Ortega  UA
Creació de webs i blogs docents. Disseny i manteniment. 10, 11, 12 i 13 de juny de 16 a 18.30 hores TEC ATP PDI 10 25 C J.F. Fuster Ext.
Exposiciones dinámicas con PREZI 4,5,11i 12 de juny de 16 a 21 hores  TEC  PDI  20  15  C Ignacio Javier Navarro Soria  UA
Disseny i producció de continguts audiovisuals educatius. 17, 18, 19 de juny (15-19 h) y 20 de juny (15-18 h) TEC ATP PDI 15 12

 

C

Basilio Pueo Ortega UA
Aplicacions ofimàtiques de programari lliure com a ajuda a la labor docent. Curs semipresencial de Calc

SUSPÈS

16 i 20 de maig de 9 a 14 hores (10 h presen. i 14 no pres.)

TEC PDI 24 15 C J.T. Pastor UA
Eines en el procés d'ensenyament: el video digital.  25 , 26 i 27 de juny, 1 i 2 de juliol. De 15,30 a 19,30 hores TEC ATP PDI 20 15 C Basilio Pueo Ortega  UA
Vualà - Gestor de continguts UA. 

SUSPÈS

3 - 7 de juny, de 16 a 20 hores.

TEC PDI 20 15 C Francisco Ferrández y Eduardo Hernández UA
Edició i publicació de continguts audiovisuals educatius 15, 16 y 17de juliol de 15 a 19h. i 18 de juliol de 15 a 18 h TEC PDI 15 12 C Basilio Pueo Ortega UA
Curs avançat de fotografia com a eina educativa. 1,2, 3 de juliol de 15 a 19 hores, i 4 de juliol de 15 a 18 hores  TEC ATP  NOV  15  12  C Basilio Pueo Ortega  UA
Curs bàsic de lliure office: processador de textos i full de càlcul.

SUSPÈS

4 i 5 de juliol de 9 a 14 hores. (10 h pres. i 14 h no pres)

TEC ATP PDI 24 15 C J.T. Pastor y José Enrique Cases Puig UA
Disseny de docència en línia  4 de setembre de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores i 5 de setembre de 9 a 14 hores  TEC ATP  PDI  15  25  C  Julio Cabero Almenara  U. de Sevilla
Programari auxiliar per a l'anàlisi qualitativa: Atlas.ti

SUSPÈS

18, 19, 20 de setembre de 9.00 a 14.00 hores

TEC ATP

FC

NOV 15 25 C Juan Muñoz Justicia UAB
Taller pràctic per a l'ús de recursos i eines de consulta per a avaluar la qualitat de les publicacions científiques 14, 16, 18, 21 i 23 d'octubre d'11.00 a 14.00 hores

TEC ATP

FC

NOV 15 15 C María Dolores Marset y Ana Rosa Candela Hidalgo UA
Creació de continguts i interacció docent amb Moodle Del 9 al 13 de desembre. De 16 a 20 hores.

TEC ATP

FC

NOV 20 25 C Miguel Cazorla i Francisco Arcos  UA

 pujar

FORMACIÓ EN INVESTIGACIÓ
Curs Dates Àmbit Prof. Hores Places LV Professor Univ.
Tècniques de Plasma Acoblat inductivament (ICP). 21, 23, 25, 28 i 30 de gener, de 9 a 11 h INV PDI CC i EPS 10 15 C Teresa Ferrándiz, Clemente Santana, Ana P. Beltrá. - PAS UA
Curs teòric pràctic d'iniciació a l'espectrometria de masses. 5, 6, 7 i 8 de Febrer De 16 a 18 hores. INV PDI, PI i PAS 8 15 C Pilar Blasco i Pablo Candela UA
Microscopía òptica i làser confocal. 19, 20, 21, 22 i 25 de Febrer, de 16 a 18/19 h. INV PDI, PI CC 14 15 C Mª Cristina Almansa Carrascosa UA
Comunicació No Verbal (II): De la teoria a la pràctica. 27 de 16 a 21 hores i 28 de febrer i 1 de març, de 9:30 a 14:30 h. INV PDI XARXA 20 25 C Victor Amar O. de Cadis.
Elaboració de material docent i d'investigació sota el format de llibre electrònic. 4 i 5 de març, de 16 a 21 hores. INV PDI 10 25 C Pedro Pernías Peco UA
Eines estadístiques per a l'investigació en docència universitària. 22, 23 i 24 d'abril. De 16 a 21 hores. INV Nov 15 25 C Juan L. Castejón UA
Introducció al programari MATLAB per a la docència i la investigació (Part 1): coneixements bàsics i aplicació. 16, 17, 18, 23, 24 i 25 d'abril,  de 16 a 19 hores INV PDI 20 20 C C. Neipp UA
Disseny d'estratègies per a sol·licitar amb èxit sexennis i acreditacions. 29 d'abril. De 18 a 20 hores INV PDI 2 20 C Francisco M. Martínez Verdú UA
Introducció al programari MATLAB per a la docència i la recerca (Part 2): disseny d'interfícies gràfiques d'usuari i continguts multimèdia. 30 d'abril; 2, 3, 7, 8 i 10 de maig de 2013. De 16 a 19 hores. INV PDI 20 20 C J. Francès UA
Anàlisi física de la superfície (Adsorció de gasos) i Anàlisis de les molècules adsorbidas en superfície (FTIR i Raman (SERS). 7 i 8 de maig, de 9 a 12/13 hores. INV PDI CC i EPS 7 15 C Ió Such, Tatiana Soler i Jerónimo Juan UA
Disseny d'estratègies per a sol·licitar amb èxit sexennis i acreditacions 2ª Ed. 8 de maig. De 18 a 20 hores INV PDI 2 20 C Francisco M. Martínez Verdú UA
Anàlisi de superfícies mitjançant microscopía. (SEM, TEM, AFM i STM). 20 i 21 de maig, de 16 a 20 hores INV PDI CC i EPS 8 15 C Mª Cristina Almansa, Verónica López Belmonte i Andrés Amorós Rodríguez UA
Anàlisi química de la superfície. (XPS, Auger, EDS, WDS, microsonda, EELS, TG-EM). 22, 23 i 24 de maig, de 16 a 19/20 hores. INV PDI CC i EPS 11 15 C Fernando Coloma Pascual i Mª Cristina Almansa Carrascosa UA
¿Com podem gestionar la nostra bibliografia?: el gestor de referències bibliogràfiques Refworks. 27 de maig, de 10 a 14 hores, 29 i 31 de maig de 10,30 a 14 hores INV PDI 10 20 C Ana Rosa Candela Hidalgo y Mario Florido Pérez UA
Taller: El pòster com a forma de comunicació en congressos: taller de concepció, disseny i producció gràfica del pòster acadèmic. NIVELL INICIACIÓ.

SUSPÈS

 

27, 28, 29, 30, 31 de maig, de 16 a 21 hores.
INV PDI 25 25 C Cristina González i Jesús Ángel López UA
Disseny d'estratègies per a sol·licitar amb èxit sexennis i acreditacions 3ª Ed. 19 de juny. De 18 a 20 hores INV PDI 2 20 C Francisco M. Martínez Verdú UA
Taller: El pòster com a forma de comunicació en congressos: taller de concepció, disseny i producció gràfica del pòster acadèmic. NIVELL AVANÇAT.

SUSPÈS

1, 2, 8 i 9 de juliol, de 16 a 21 hores.

INV PDI 20 25 C  Jesús Ángel López UA
Disseny d'estratègies per a sol·licitar amb èxit sexennis i acreditacions 4ª Ed. 10 de july. De 18 a 20 hores INV PDI 2 20 C Francisco M. Martínez Verdú UA
Disseny d'estratègies per a sol·licitar amb èxit sexennis i acreditacions 5ª Ed. 6 de setembre. De 18 a 20 hores INV PDI 2 20 C Francisco M. Martínez Verdú UA
Trams o sexennis d'investigació. Tècniques, tàctiques i estratègies per sol·licitar-ne  amb especial atenció a les ciències i disciplines humanístiques i de ciències socials (Ciències de l'Educació)  23, 24, 28, 29 i 30 d'octubre. Horari de vesprada.  INV  PDI  20  25  C Vicent Martines Peres  UA
Recerca i recuperació de la informació i els recursos d'informació electrònica disponibles en la biblioteca universitària de la UA.

SUSPÈS

 

4, 6, 8, 11 i 13 de novembre. De 10 a 14 hores.

INV NOV 20 15 C Ana Rosa Candela Hidalgo, Rosa Fernandez Hierro, Susana Morales Parra UA
Acreditacions. Tàctiques, tècniques i estratègies per sol·licitar-ne. 12, 13, 14, 18 i 19 de novembre. Horari de vesprada. INV PDI 20 25 C Vicent Martines Peres UA
Projectes d'investigació. Com sol·licitar-ne amb (més possibilitats d') èxit.

27, 28, 29 de novembre i 2 i 3 de desembre.

Horari de vesprada.

 INV

 PDI

(ISIC-IVITRA)

 20  25  V/C Vicent Martines Peres.  UA
Com preparar comunicacions orals en congressos. 27 i 28 de novembre. De 9 a 14 hores

INV

FC

PDI 10 25 C Francisco Pedroche UPV

 pujar

FORMACIÓ DE TUTORS/AS
Curs Dates Àmbit Prof. Hores Places LV Professor Univ.
1er. Taller Del PAT: Orientació personal 26 de febrer. De 10 a 12 hores. PAT TUT 4 25 C J. Daniel Álvarez UA.
2º Taller Del PAT: Orientació professional. La transició al món del treball 23 d'abril. De 12 a 14 hores. PAT TUT 4 25 C J. Daniel Álvarez y Concepción Bru Ronda UA.
La tutoria universitària en el context de l'espai europeu d'educació superior

SUSPÈS

 

2 i 3 de maig. De 16 a 21 h. i de 9 a 14 h.

PAT TUT 10 25 C Pilar Aramburuzabala UAM
El mandala: una eina de coaching educatiu. 6 de maig, de 10 a 14 i de 15,30 a 19,30 h. PAT TUT 8 25 C Juan Francisco Bou UPV
Educació emocional 19, 20, 21 i 28 de juny, de 9 a 14 hores PAT TUT 20 30 C Esperanza Coves i José Antonio Corral Fuentes  
Tercer taller del PAT: orientació acadèmica 19 de setembre. De 10 a 12 hores PAT TUT 4 25 C J. Daniel Álvarez i Ignasi Navarro UA

 pujar

FORMACIÓ EN HABILITATS DIRECTIVES
Curs Dates Àmbit Prof. Hores Places LV Professor Univ.
Formació en procediment administratiu i gestió acadèmica per a càrrecs acadèmics. 22 i 23 de juliol, de 9 a 14 hores DIR PDI 10 25 C Africa Bertrán UA

 pujar

FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT
Curs Dates Àmbit Prof. Hores Places LV Professor Univ.
Prevenció de riscos laborals: Capacitació per a l'acompliment de funcions de nivell bàsic  Del 22 d'abril a 3 de juny SEG Membres Comitè Seg. UA 50 7 C Personal del Servei de Prevenció i Personal Extern UA-Ext.
Prevenció de riscos laborals en laboratoris Del 17 de juny al 10 de juliol de 2013  SEG  PAS i PDI  30  16  C Personal del Servei de Prevenció i Personal Extern  UA-Ext.
Tècniques vocals per a prevenir problemes de veu Del 2 d'octubre al 15 de novembre (dimecres i divendres). De 13 a 15 h.

SEG

FC

NOVELL 21 25 C Irene Bodelón Alonso i Trinidad Lopez de Letona Ext.
Pla de Prevenció de la UA Per determinar SEG PDI 6 40 C Personal del Servei de Prevenció UA
Pla de Prevenció de la UA per a càrrecs directius Per determinar SEG PDI directiu 6 40 C Personal del Servei de Prevenció UA

pujar

PDI: tot el PDI

NOVELL: PDI novell prioritàriament

TUT: PDI del Programa d'Acció Tutorial prioritàriament

XARXES: PDI de Xarxes prioritàriament

ATP: Aquest curs és vàlid per als càlculs relatius a l'obtenció de l'Acreditació Tecnològica del Professorat (ATP-GITE) de 2013

FC: Pla de Formació Contínua

LV: Llengua vehicular

Si el nombre de persones inscrites en l'activitat és superior al que s'ha establit per al curs, es tindrà en compte, dins de cadascuna de les categorias a les quals van dirigits, l'ordre d'entrada de les sol·licituds amb el següent ordre de prelació, personal inclòs en les seccions 2ª i 3ª del capitule 2, Títol IV de l'Estatut de la Universitat d'Alacant seguit del personal inclòs en la secció 4ª amb plens efectes administratius i finalment la resta de la comunitat universitària.

D'acord amb el 1er PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA UA, aprovat en Consell de Govern de 26/01/2010, en concret, amb l'acció 9 de l'Eix4, es dóna preferència per a participar en activitats de formació -durant un any- a les persones que es reincorporen al servei actiu procedents de permisos de paternitat i maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal i atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos.

En cas que no s'aconseguisca un nombre mínim d'assistents, l'activitat formativa podrà suspendre's.


Nota: les dates i horaris estan subjectes a possibles canvis.

 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464