Saltar apartados

DISTRIBUCIÓ PROGRAMA DE FORMACIÓ DOCENT 2016 PER TEMES DE TREBALL

 

Els cursos apareixen agrupats seguint la següent distribució:

Temes de treball:

 

FORMACIÓ METODOLÒGICA
Curs Dates Amb Prof Hores Places LV Modalitat Ponent Univ.

CURS SUSPÈS

Gestió productiva de conflictes interpersonals

15, 18 i 19 de gener  MET PDI 15 20 C Presencial Nuria Alberquilla de la Cruz Ext.
English for teaching content courses at University I.  Del 18 al 26 de gener  MET PDI (B2) 20 20 C-I Presencial Teresa Morell Moll UA
Pla de formació BIM (building information modeling) 21, 22, i 25 de gener de 15,30 a 18,30 hores MET PDI 20 20 C Presencial Roberto González UA
Oratòria per a Formadors/as: cuida i usa la teua veu i el teu cos Del 2 al 18 de febrer MET PDI 20 20 C Presencial Carmen Acosta i Marisa Picó Ext.
Desenvolupar-te a través del coaching i arteterapia 18 i 25 d'abril de 16:00 a 20:00 hores. MET PDI 8 20 C Presencial María Wesolowski  Ext.
Academic Vocabulary for Writing and Understanding   2, 4, 6, 9 y 11 de maig de 9.30 a 13.30 h MET PDI 20 20 C-I Presencial Isabel Balteiro i M.A. Campos UA
Afrontament efectiu davant persones difícils. Aprenent a ser assertius amb la intel·ligència emocional (FC) 16 i 17 de maig de 15,30 a 20,30 MET Nov 10 20 C Presencial Joaquín Cantó Ext.
Adaptació curricular de la Universitat d'Alacant: casos i estratègies d'aplicació (FC)

Presencial: 24 de maig, de 9.30 a 14 hores.

Online: setmana del 30 de maig al 3 de juny, 5,5 hores.

MET PDI 10 20 C Mixta José Mª Fernández Gil i Domingo Martínez UA
Propostes metodològiques de canvi: Flipped Classroom 26 i 31 de maig, de 16 a 21 hores MET PDI 20 25 C Mixta

Antonia Cascales Martínez

María Isabel Laguna Segovia

Ext.
Lideratge i comunicació en l'aula (FC) 2 i 3 de juny MET Nov 10 20 C Presencial I. de los Reyes Ext.
Exposicions dinàmiques amb PREZI 6, 7, 13 i 15 juny  MET PDI 20 20 C Presencial Ignasi Navarro UA

CURS SUSPÈS

L'avaluació: tipus i eines. El portafoli com a instrument de l'avaluació formativa

9, 10 i 17 de juny de 9 a 14 hores MET PDI 20 20 C Mixta María Martínez Lirola UA

CURS SUSPÈS

Narrativa gràfica en les presentacions acadèmiques

Del 13 al 17 de juny de 9.00 a 13.00 hores MET PDI 20 20 C Presencial Carlos L. Marco Alba UA
Aprenentatge cooperatiu en el marc del treball per projectes 29 de juny de 9 a 14 hores MET PDI Dpt. Filologia Catalana 5 16 C Presencial Paul Limorti Payá UA
Eines per a potenciar l'emprendimiento a l'aula. 3ª edició 5 i 6 de juliol MET PDI 25 40 C Mixta Faustino Olmos, David Nadal, Gonzalo Álvarez, César Mariel i Javier Megías Ext.
Taller de coaching: eines de treball en equip (FC) 8 de juliol MET PDI 10 20 C Presencial Juan Fernando Bou Ext.
Tècniques avançades en  l'aula 18 i 19 de juliol MET Nov 10 20 C Mixta José Miró Julià Ext.
Pla de formació BIM (building infomation modeling). R1 Revit bàsic Del 18 al 22 de juliol, de 9.30 a 14.30 hores MET PDI 25 20 C Presencial Roberto González Ext.
Pla de formació BIM (building infomation modeling). R2 Revit architecture Del 25 al 29 de juliol, de 9.30 a 14.30 hores MET PDI 25 20 C Presencial Roberto González Ext.
English as the medium of instruction (EMI) at the university (FC) 5 i 6 de setembre de 10 a 13 i de 16 a 19 hores i 8 de setembre de 9 a 13 i de 15 a 19 hores. MET PDI 20 20 C-I Presencial Teresa Morell Moll UA
Curs bàsic sobre fulls de càlcul orientats a la docència (Excel)  12 i 14 de setembre, de 9 a 14 hores MET PDI 15 20 C Mixta Juan Ramón Rico UA
Iniciació a la llengua de signes espanyola per a l'atenció a l'alumnat sord 12, 13, 19 i 20 de setembre.  MET PDI 12 20 C Presencial Mar Galindo, Nizar Kasmi Ismail UA
Academic english for teaching and presenting (FC) Del 19 al 28 de setembre  MET Nov 20 20 C-I Presencial Teresa Morell Moll UA
Gestió eficaç d'equips de treball. Tallers 1, 2 i 3 17, 19 i 21 d'octubre de 10 a 15 hores MET PDI 15 20 C Presencial Núria Alberquilla de la Cruz Ext.
Taller 1 Gestió eficaç d'equips de treball: L'equip de treball 17 d'octubre de 10 a 15 hores MET PDI 5 20 C Presencial Núria Alberquilla de la Cruz Ext.
Taller 2 Gestió eficaç d'equips de treball: Lideratge de l'equip de treball 19 d'octubre de 10 a 15 hores MET PDI 5 20 C Presencial Núria Alberquilla de la Cruz Ext.
Taller 3 Gestió eficaç d'equips de treball: Tècniques per a la gestió eficaç d'equips de treball 21 d'octubre de 10 a 15 hores MET PDI 5 20 C Presencial Núria Alberquilla de la Cruz Ext.
Habilitats per a resolució de conflictes en grups docents i investigadors 20 i  21 d'octubre  MET PDI 10 20 C Presencial I. de los Reyes Ext.
Writing strategies in English for research in the Humanities and Social Sciencies (FC) 24, 26, 28 d'octubre, 2 i 4 de novembre de 9.30 a 13.30 h. MET PDI 20 20 C-I Presencial Isabel Balteiro y M.A. Campos UA
Presentacions eficaces aplicades a la docència (FC) Del 7 al 10 de novembre, de 9 a 13 hores  MET PDI 20 20 C Mixta Juan Angel Conca Ext.
Pla de formació BIM. Revit avançat 1 12, 13, 14, 15 i 16 de desembre, de 9.30 a 14.15 hores MET PDI 24 30 C Presencial Roberto González Astobiza Ext.

CURS SUSPÈS

Transversalització dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en la docència universitària

21, 22 i 23 de novembre de 16 a 21 hores MET PDI 20 20 C Mixta

Rocío Díez Ros,

Diana Gil González

UA
Pla de formació BIM. Revit avançat 2 pendent d'assignació MET PDI 20 30 C Presencial Roberto González Astobiza Ext.

pujar

 

FORMACIÓ EN TECNOLOGIA EDUCATIVA
Curs Dates Amb Prof Hores Places LV Modalitat Ponent Univ.

CURS SUSPÈS

Edició de textos científics i tècnics amb LaTeX. A. Bàsics

11 al 15 de gener de 16 a 20 hores TEC PDI 20 20 C Presencial J. Josep Climent, Pedro Pastor  UA
Aplicacions web 2.0. en la docència universitària 13, 14, 18 i 19 de gener de 9 a 14 hores TEC PDI 20 20 C Presencial Rosabel Roig Vila UA

CURS SUSPÈS

Detecció i prevenció d'amenaces  malware via e-mail

19 de gener de 12 a 14 hores TEC PDI 2 25 C Presencial Miguel Ángel Alcaraz UA

CURS SUSPÈS

Curs avançat per a edició de textos amb LATEX

25, 26, 27, 28 i 29 de gener de 16 a 20 hores TEC PDI 20 20 C Presencial J. Josep Climent, Pedro Pastor  UA
A fons amb l'ofimàtica en el núvol de Google. 25, 27 i 29 de gener  TEC PDI 20 20 C Mixta Juan Ramón Rico UA

CURS SUSPÈS

Eines d'ensenyament/aprenentatge i avaluació en UACloud

9 de febrer de 9 h a 14 hores TEC Nov 5 20 C Presencial Francisco Fernández UA
Introducció a l'edició i maquetació Adobe Indesign 11, 12, 25 i 26 de febrer  TEC PDI 20 20 C-V Presencial Vicent Martines Peres UA
Moodle UA.- Activitats condicionals i progrés de l'estudiant 1 de març de 9'30 h a 12'30 hores. TEC Nov 3 20 C Presencial Francisco Fernández UA
Construcció de la visibilitat científica: web i usos Del 14 al 18 de març de 15.00 a 18,00 h TEC PDI 15 20 C Presencial Santiago Mengual Ext.
Moodle UA - Conceptes bàsics 15 de març, de 9.30 a 13.30 hores. TEC Nov 4 20 C Presencial Francisco Fernández, M. José Blanes UA
Introducció al Moodle 20 d'abril, de 9 a 14 hores. TEC RED 5 15 C Presencial David Carrillo UA

CURS SUSPÈS

Creació i publicació de continguts web amb Vualà

Del 2, 3, 4 i 5 de maig de 16.00 a 19.00 hores TEC Nov 12 15 C Presencial Francisco Ferrández Agulló i Eduardo Hernández Almansa UA
Moodle UA.- Qüestionaris 17 de maig de 9'30 h a 13'30 h TEC Nov 4 20 C Presencial M. José Blanes UA
Creació de webs i blogs docents. Disseny i manteniment 6, 7, 8 i 9 de juny de 16 a 18.30 h. TEC PDI 10 20 C Presencial J.F. Fuster Ext.
Moodle UA.- Llibre de qualificacions 14 de juny de 9 h a 14 h TEC Nov 2,5 20 C Presencial M. José Blanes UA
Taller pràctic de fotografia i vídeo per a millorar la docència 4, 5, 6, 11 i 12 de juliol de 15 a 19 hores. TEC PDI 20 20 C Presencial Basilio Pueo Ortega UA
MOOC: Tecnologia i metodologia  5 i 6 de juliol de 9 a 14:30 hores TEC PDI MOOC 11 20 C-V Presencial Francisco Fernández Carrasco UA
Programari d'analisi qualitativa NVivo 11 18, 19 I 20 de julioL TEC PDI 20 20 C Presencial Carmen Trigueros Cervantes Ext.
Moodle UA.- Conceptes bàsics (2ª edició) 27 de setembre 9'30 h / 13'30 h TEC Nov 4 20 C Presencial Francisco Fernández, M. José Blanes UA
Introducció a l'edició i maquetació editorial amb Adobe Indesign 1, 2, 15 y 16 de desembre TEC  PDI 20 20   Presencial Esperanza Martinez y Jordi Antoli UA

 pujar

FORMACIÓ EN RECERCA
Curs Dates Amb Prof Hores Places LV Modalitat Ponent Univ.
Curs d'iniciació a l'espectrometria de masses 9, 11, 16, 18 i 23 Febrer. 11:30-13:30 hores INV PDI  10 15 C Presencial P. Blasco, P.Candela UA

CURS SUSPÈS

MATLAB per a la docència i la recerca 

7-11 i 14-18 de març  de 16:00 a 19:00 h INV PDI 30 20 C Presencial

Jorge Francés Monllor

UA
Eines estadístiques en investigació universitària 14, 15 i 16 de març de 16 a 21 hores INV Nov 15 20 C Presencial Juan Luis Castejón UA
Curs teòric-pràctic de Cromatografia Iònica 11, 13, 18, 20 i 27 d'abril. 16-18 hores INV  PDI 10 15 C Presencial Ana Paula Beltrá UA

Els drets d'autor aplicats a la docència i recerca universitària

CANCEL·LAT

18, 20, 21, 26 i 28 d'abril (de 16.00 a 18.00) INV PDI 10 20 C Presencial M. Asunción Sempere Molina, Javier Gómez Castaño i Rosa Fernández Hierro UA
¿Com gestionar la nostra bibliografia?: el gestor de referències Mendeley 18 d'abril d'11.30 a 14.00 hores; 20 d'abril d'11.30 a 14.00 hores  i 22 d'abril d'11.00 a 14.00 hores INV PDI 8 20 C Presencial Mario Florido Pérez, Susana Morales Parra  UA
Tècniques analítiques de plasma acoblat inductivament  2, 4, 9 i 11 maig de 16:00 a 18:30 h INV PDI 10 15 C Presencial Teresa Ferrándiz i Clement Santana UA
Com evitar el plagi acadèmic: prevenció i detecció 10 de maig (11:00 a 14:00 hores), 12 de  maig (10:00 a 14:00 hores) INV PDI 7 20 C Presencial José Ramón Albarrán Martín, Juan Miguel Garrido Martínez i José María García Avilés UA
Introducció al poderós i versàtil entorn R: programari lliure per a anàlisis estadístiques i generació de gràfics (FC) 14 i 16 de juny, de 9 a 14 hores INV PDI 15 20 C Mixta Juan Ramón Rico UA
Microscòpia electrònica de transmissió (TEM) 26 i 27 Setembre. 16-18 hores  INV PDI CC EPS 4 20 C Presencial M. Cristina Almansa i Verónica López UA
Microscòpia electrònica d'escombratge (SEM)  3 i 4 octubre. 16-18 hores INV PDI CC EPS 4 20 C Presencial M. Cristina Almansa i Verónica López UA
Anàlisi química de la superfície (XPS i AUGER) 17 i 18 octubre. 16-18 hores. 19 i 20 octubre. 16-19 hores INV PDI CC EPS 10 20 C Presencial Fernando Coloma UA
Com preparar comunicacions orals en congressos (FC) 26 i 27 d'octubre INV Nov 10 20 C Presencial Fco. Pedroche Ext.
Microscòpia òptica i de fluorescència 7 i 8 Novembre. 16-18 hores INV PDI CC EPS 4 20 C Presencial M. Cristina Almansa i Verónica López UA
 ¿Com gestionar la nostra bibliografia?:el nou Refworks  9 i 11 de novembre (10.30 a 14.00 hores) i 14 de novembre (11.00 a 14.00 hores)  INV  PDI  10  20  C  Presencial A. R. Candela Hidalgo, Mario Florido  UA
Microscopía confocal 14 i 15 Novembre. 16-18 hores INV PDI CC EPS 4 20 C Presencial M. Cristina Almansa i Verónica López UA
Trams o sexennis d'investigació. Tècniques, tàctiques i estratègies per a sol·licitar-ne 17, 22, 23, 24 i 25 de novembre, de 16 a 20 hores INV PDI 20 20 C-V Presencial Vicent Martines Peres UA
Introducció a la lingüística de Corpus: Aplicació de les humanitats digitals a la investigació lingüística 12, 13, 19 de desembre de 9 a 14 hores INV PDI 20 20 V Presencial  Jordi Antoli, Elena Sanchez  UA
Anàlisi de superfícies per EDX 28 i 29 Novembre. 16-18 hores INV PDI CC EPS 4 20 C Presencial M. Cristina Almansa i Verónica López UA

CURS SUSPÈS

Introducció a la recerca filològica i lingüística a partir de Corpora Multilingües: una aproximació global

28 i 30 de novembre; 12 i 15 de decembre. De 9 a 14 hores   PDI 20 20 C Presencial Elena Sánchez i Ramón Ruiz Guardiola UA
Acreditacions. Procés i tècniques.  28 i 29 novembre 15 i 16 de desembre de 15 a 20 h. INV PDI 20 20 C-V Presencial Vicent Martines Peres UA

  pujar

FORMACIÓ DE TUTORS/AS
Curs Dates Amb Prof Hores Places LV Modalitat Ponent Univ.

CURS SUSPÈS

Taller del PAT 1: Equips de treball eficaços. Grup versus equip: tècniques de motivació

28 de gener, de 9 a 14 hores PAT TUT 5 20 C Mixta Joaquín Cantó i Armando Peñalver Ext.
Principis psicològics de persuasió i tàctiques d'influència; biaixos i heurística en la presa de decisions 22 i 23 de febrer, de 15.30 a 20.30 hores PAT TUT 10 20 C Presencial Joaquín Cantó Ext.

CURS SUSPÈS

El docent: facilitador de la convivència en l'aula universitària

Del 18 al 22 d'abril de 16 a 20 hores PAT TUT 20 20 C Presencial Francisco Torregrosa Ext.
Tallers formatius per a l'alumnat tutor 18, 20, 25, i 27 d'abril, de 16:30 a 19:30 hores PAT TUT 12 20 C Presencial Joaquín Cantó i Nuria Alberquilla Ext.

CURS SUSPÈS

Taller del PAT 2: El millor tutor de l'UA

10 de maig  PAT TUT 5 20 C Presencial Nuria Alberquilla de la Cruz Ext.
Com gestionar la comunicació i l'efectivitat en les sessions tutorades del PAT? 2 i 3 de juny, de 9 a 14 hores PAT TUT 10 20-25 C Presencial Nuria Alberquilla i Joaquín Cantó Ext.

CURS SUSPÈS

Habilitats i competències per a la millor tutoria en la UA

6, 7 i 8 de juny de 10 a 15 hores PAT TUT 15 20 C Presencial Nuria Alberquilla de la Cruz Ext.
Les "7 e" del benestar emocional 21 de juny de 9.00 a 13.00 h. PAT TUT 4 20 C Presencial Francisco Torregrosa Ext
Taller del PAT 3: gestió eficaç del temps 30 de setembre, de 9 a 15 hores PAT TUT 5 20 C Presencial Nuria Alberquilla de la Cruz Ext.
Les TIC com a suport a la nostra acció tutorial 19 i 20 de setembre de 16 a 21 hores PAT TUT 10 20 C Presencial Ignasi Navarro UA
Gestió eficaç de les sessions tutoradas del PAT 24 d'octubre, de 9,30 a 14,30 hores PAT TUT 5 20 C Presencial Nuria Alberquilla de la Cruz Ext.
Coaching aplicat a la UA 14, 16 y 18 de noviembre de 10 a 15 hores PAT TUT 15 20 C Presencial Nuria Alberquilla de la Cruz Ext.
La acció tutorial en la Universitat: estratègies i recursos 12 i 19 de diciembre, de 9 a 14 hores PAT TUT 10 20 C Presencial Gonzalo Lorenzo Lledó i Carolina Gonzálvez Maciá UA

 pujar

FORMACIÓ EN HABILITATS DIRECTIVES
Curs Dates Amb Prof Hores Places LV Modalitat Ponent Univ.

CURSO SUSPÈS

Formació en procediment administratiu i gestió per a càrrecs acadèmics

20 i 21 de juliol DIR PDI 11 20 C Presencial Àfrica Bertrán UA

pujar

FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT
Curs Dates Amb Prof Hores Places LV Modalitat Ponent Univ.

CURS SUSPÈS

Tècniques vocals per a prevenir problemes de veu

Del 15 de febrer al 18 de març, de 9 a 11 hores SEG Nov 20 20 C Presencial I. Bodelón i Trinidad López Ext.
Violencia de gènere: concepte, identificació i intervenció. Protocol d'actuació enfront de l'assetjament en la Universitat d'Alacant  2 de juny, de 10 a 14 hores  SEG  PDI 20   C  Presencial Concepción Torres Díaz i María José Rodríguez Jaume  UA
Taller de coaching i tècniques de relaxació (1ª Edició) 20 i 27 d'abril. 4, 11, 18 i 25 de maig. 1 i 8 de juny. D'11 a 13:30 hores SEG PDI 20     20 C Presencial Ana María Juan Amat Ext.
Taller d'entrenament per a prevenir l'estrès (FC) 3-10-17-24 octubre i 7-14-21-28 novembre SEG PDI 16 20 C Presencial Carlos Mateo UA
Taller de coaching i tècniques de relaxació (2ª Edició) 5, 13, 19 i 26 d'octubre. 2, 9, 16 i 23 de novembre. D'11 a 13:30 hores SEG PDI 20 20 C Presencial Ana María Juan Amat Ext.

Planificació estratègica per a un lideratge transformador

 

Projecte Wonder Woman - Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat

De desembre de 2016 a juny de 2017 SEG PDI  20  20 C Presencial

María Dosil

Virginia Palmeiro

Aina Gosálvez

Ext.

 pujar

PDI: tot el PDI

NOVELL: PDI novell prioritàriament

TUT: PDI del Programa d'Acció Tutorial prioritàriament

XARXES: PDI de Xarxes prioritàriament

LV: Llengua vehicular

Si el nombre de persones inscrites en l'activitat és superior al que s'ha establit per al curs, es tindrà en compte, dins de cadascuna de les categories a les quals van dirigits, l'ordre d'entrada de les sol·licituds amb el següent ordre de prelació, personal inclòs en les seccions 2ª i 3ª del capítol 2, Títol IV de l'Estatut de la Universitat d'Alacant seguit del personal inclòs en la secció 4ª amb plens efectes administratius i finalment la resta de la comunitat universitària.

D'acord amb el 1er PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA UA, aprovat en Consell de Govern de 26/01/2010, en concret, amb l'acció 9 de l'Eix4, es dóna preferència per a participar en activitats de formació -durant un any- a les persones que es reincorporen al servei actiu procedents de permisos de paternitat i maternitat, o d'una excedència per raons de guarda legal i atenció a dependents dins de cadascun dels col·lectius als quals prioritàriament es puguen dirigir els cursos.

Així mateix, s'atorgarà preferència a qui no haja realitzat un curs de similars característiques en els 3 últims anys.

En cas que no s'aconseguisca un nombre mínim d'assistents, l'activitat formativa podrà suspendre's.

Nota: les dates i horaris estan subjectes a possibles canvis.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464