Formació Contínua

  PROGRAMA DE FORMACIÓ DOCENT DINS DEL PLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA DELS EMPLEATS I EMPLEADES AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

    Aquesta oferta formativa dins del programa va dirigida al personal investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant, i s'organitza a través de cursos relacionats amb demandes específiques de les facultats i escoles.
 
    Per a engegar aquest programa es parteix de les iniciatives de les facultats, complementades per les necessitats formatives que des de l'ICE considerem interessants. Sobre aquests continguts s'elabora un projecte de formació que, després que la Comissió l'aprove, entra en la convocatòria d'ajudes a la formació que la Generalitat Valenciana promou anualment (segona quinzena de novembre). Una vegada aprovat es procedeix a la matriculació de l'alumnat dins dels terminis establits. La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació es pot fer únicament per mitjà del formulari de la pàgina web (http://web.ua.es/es/ice/), en la secció Programa de Formació Docent.

    EL programa de treball es planifica en unitats quadrimestrals, i es comptabilitza amb altres accions formatives. Es pretén establir cada quadrimestre un màxim de vuit propostes formatives (dues de mensuals), sempre en funció de la dotació pressupostària. Aquests cursos o tallers han de combinar-se amb les accions desenvolupades a través del Programa de Formació de l'ICE.