FORMACIÓ CONTÍNUA 2009

 

PLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA DELS EMPLEATS PÚBLICS AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

ANY 2009


CONVOCATÒRIA:


Resolució de 3 de desembre de 2008, de la Direcció General d'Administració   Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de formació contínua dels empleats públics al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana: DOCV nº 5915 de 17/12/2008.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ: finalitzat 

RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS EXCLOSES, ADJUDICACIÓ PER CURS I SOL·LICITANTS QUE NO TENEN CURS ASSIGNAT

Per a veure la relació definitiva fer click ací

RELACIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS EXCLOSES, ADJUDICACIÓ PER CURS I SOL·LICITANTS QUE NO TENEN CURS ASSIGNAT

Per a veure la relació provisional fer click ací CURSOS PROGRAMATS
 

PRIMER QUADRIMESTRE

CURS

DATES I DURADA

TEMA

DIRIGIT A

Com preparar i dur a terme comunicacions orals en congressos

16 i 17 de març
10 hores

MET

PDI

La tutoria com a estratègia didàctica en l'ensenyament universitari

17 i 18 de març
10 hores

MET

TUTOR

Competències transversals de tipus emocional per al professorat universitari

23, 24, 25, 26, 30, 31 de març, 1 i 2 d'abril
25 hores

MET

PDI

Aprenentatge basat en projectes

6 i 7 d'abril
10 hores

MET

NOVELL

Disseny de docència on-line

27 i 28 d'abril
15 hores (10+5)

INN

PDI

SEGON QUADRIMESTRE

Creació de webs i blosgs docents. Disseny i manteniment

4, 5, 11 i 12 de maig
10 hores

INN

PDI

L'aprenentatge basat en problemes com a mètode docent

18, 19 i 20 de maig
16 hores

MET

NOVELL

Formació d'estratègies d'aprenentatge autònom per a l'alumne universitari

11 i 12 de juny
10 hores

MET

NOVELL

Tècniques bàsiques en l'aula

25 i 26 de juny
10 hores

MET

NOVELL

Habilitats directives en l'entorn universitari: taller de lideratge

29 i 30 de juny
10 hores

MET

PDI

Les TICS com a aliades per a encarar l'EEES: noves tecnologies i noves eines

6 i 7 de juliol
10 hores

MET

PDI

Programari auxiliar per a l'anàlisi qualitativa: Atles.Ti

13, 14 i 15 de juliol
15 hores

INV

PDI

La difusió del coneixement universitari: la propietat intel·lectual

15 i 16 de juliol
10 hores

INV

PDI

TERCER QUADRIMESTRE

Conèixer, usar i divulgar continguts sota llicència Creative Commons

14 i 15 de setembre
10 hores

INV

PDI

Planificació del treball en equips docents

21, 22 i 23 de setembre
15 hores

MET

PDI

Tècniques vocals per a prevenir problemes de veu

Del 2 d'octubre al 6 de novembre (dimecres i divendres)
21 hores

MET

PDI

Taller dinàmica de grups en l'educació universitària

19, 20 i 21 d'octubre
15 hores

MET

NOVELL

Eines estadístiques per a la investigació en docència universitària

29, 30 d'octubre i 2 de novembre
15 hores

INV

PDI

La carpeta de l'estudiant: dossier d'aprenentatge

16 i 17 de novembre
10 hores

MET

NOVELL

Disseny de docència on-line (2ª edició)

10 i 11 de desembre
15 hores

MET

PDI

Avaluació de l'aprenentatge de competències

7 i 8 de desembre
20 hores

MET

NOVELL

Disseny d'una assignatura en modalitat semipresencial B-learning

15, 16, 17 i 18 de desembre
20 hores

MET

PDI


 

Nota: Programa de cursos publicat en el DOCV nº5915 de 17/12/2008

PDI: tot el PDI
NOVELL: PDI novell prioritàriament
TUTOR: PDI del Programa d'Acció Tutorial prioritàriament
XARXES: PDI de Xarxes prioritàriament

MET: formació metodològica
INN: formació en innovació educativa
INV: formació en investigació


INFORMACIÓ GENERAL:

Destinataris:

Les activitats van dirigides al personal docent i investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant.

Procediment d'inscripció:

La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) es pot fer únicament per mitjà del formulari de la pàgina web (http://web.ua.es/va/ice/), en l'apartat "Programa de formació docent".

Criteris de selecció:

Segons convocatòria DOCV nº 5915 de 17/12/2008, l'ordre de prioritat és el següent:

-Personal docent contractat
-Personal docent funcionari
-Personal investigador en formació

Si el nombre d'inscrits en l'activitat és superior al que s'ha establit per al curs, es tindrà en compte, a més, l'ordre d'entrada de les sol·licituds.

Relació d'admesos:

L'ICE comunicarà l'admissió personalment a les persones seleccionades, per correu electrònic, perquè confirmen l'assistència al curs.

Renúncies:

Si una persona seleccionada per a cursar una activitat no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar a l'ICE per a poder oferir la seua plaça a altra persona interessada. Aquesta renúncia s'ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans del començament del curs, perquè la no asitencia no implique penalització.

Penalització:

Aquelles persones que no renuncien dins del termini fixat o que no completen l'assistència mínima estipulada en cada curs, seran penalitzades de manera que en les convocatòries següents de cursos que s'inscriguen, ocuparan l'últim lloc en la llista d'espera.

Avaluació:

Als assistents els serà expedit per l'organisme convocant (Universitat d'Alacant) certificat d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs o seminari, així com, si escau , haver realitzat les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor o professor.

Protecció de dades:

Les dades personals quedaran inclosos en el fitxer automatitzat de formació contínua de l'ICE de la Universitat d'Alacant, que es compromet a no fer un ús distint d'allò per a això han estat sol·licitats, segons la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Es pot exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació davant el Gerent de la Universitat d'Alacant.