Saltar apartados

APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES

Codi del curs: 10F06

IMPARTIT PER:

Javier Bará  Temes. Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Miguel Valero García. Doctor en Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

DIRIGIT A:

Personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

RESUM:

    L'aprenentatge Basat en Problemes, i el seu variant Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) és un dels mètodes renovadors del procés d'ensenyament-aprenentatge que més s'ha consolidat en les institucions d'educació superior del món occidental en els últims anys i que, en particular, permet una excel·lent aproximació al replantejament de l'ensenyament des de l'òptica dels crèdits ECTS.
    El camí que recorre el procés d'aprenentatge convencional s'inverteix al treballar en el ABP. Mentre tradicionalment primer s'exposa la informació i posteriorment se cerca la seua aplicació en la resolució d'una situació real (que de forma resumida cridarem problema, per a mantenir la generalitat), en el cas del ABP primer es presenta el problema, s'identifiquen les necessitats d'aprenentatge, se cerca la informació necessària i finalment es regressa al problema. En el recorregut que viuen els estudiants des del plantejament original del problema fins a la seua solució, treballen de manera cooperativa en menuts grups, compartint en aqueixa experiència d'aprenentatge la possibilitat de practicar i desenvolupar habilitats i competències genèriques de caràcter transversal, i d'observar i reflexionar sobre actituds i valors que en el mètode convencional expositiu difícilment podrien posar-se en acció.
    L'experiència de treball en el menut grup orientat a la solució del problema és una de les característiques distintives del ABP. En aquestes activitats grupales els alumnes prenen responsabilitats i accions que són bàsiques en el seu procés formatiu. Per tot l'anterior, es considera que aquesta forma de treball representa una alternativa congruent amb el model del rediseño de la pràctica docent necessari en la formació de professionals, especialment en el cas de tècnics. Un mètode que a més resulta factible per a ser utilitzat pels professors, amb major o menor intensitat, en la major part de les disciplines.

OBJECTIUS:

Els objectius del taller és que, al seu terme, els participants estiguen en condicions de:

  • Reconèixer les limitacions de l'aprenentatge convencional basat en classes expositives i la seua poca adequació a la formació dels  professionals que requereix la societat actual.
  • Reconèixer les limitacions anteriors en la seua situació docent personal.
  • Identificar les aportacions que introdueix el ABP en la formació de titulats universitaris.
  • Identificar estratègies concretes de ABP que puguen millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge de la seua disciplina i d'incorporar-la  al concepte de crèdits ECTS.
  • Iniciar la posada en pràctica d'alguna de les estratègies anteriors.

El taller es desenvolupa de manera que els professors participants aprenguen utilitzant eines pròpies de l'aprenentatge cooperatiu,  treballant en grups. Els períodes expositius ocupen una fracció menor del temps total del taller.

CONTINGUTS:

Primera sessió: 29 d'abril, de 10 a 14 hores.                        
1. Presentació del taller                                                       
2. Com hem de canviar la manera d'ensenyar              
3. Per què  no aprenen els meus alumnes com jo volguera?
   3.1 Presentació activitat i formació de grups                
   3.2 Reflexió individual                                                       
   3.3 Discussió en grup                                                       
   3.4 Preparació i publicació de pòster                           
   3.5 Comentaris preliminars sobre els pòsters                   
4.Crítica de la docència tradicional                                         
5. Puzle sobre Aprenentatge Cooperatiu (I)
   5.1 Presentació activitat                                                  
   5.2 Lectura individual                                                         
   5.3 Reunió d'experts                                                      
   5.4 Preparació individual                                                   

Segona sessió: 29 d'abril, de 16 a 19  hores.                   
5. Puzle sobre Aprenentatge Cooperatiu (II)
    5.5 Presentació en grups
    5.6 Verificació del treball dels grups
    5.7 Discussió sobre el treball realitzat
6. El disseny d'un projecte
7. Exercici d'un projecte (I)
    7.1 Formació de grups i instruccions
    7.2 Passos concrets per al disseny d'un projecte
    7.3 Els grups treballen en l'elaboració d'una fitxa
    7.4 Reflexió sobre el treball realitzat
Realització d'un CUIC

Tercera sessió: 30 d'abril, de 10 a 13 hores.
7. Exercici d'un projecte (II)
   7.5 Discussió de tots sobre alguns casos
8. Avaluació de projectes
   8.1 Presentació del concepte i exemples
   8.2 El concepte de rúbriques. Exemple
   8.3 Discussió
9. Si, però...Dificultats per al PBL
    9.1 Reflexió individual sobre les dificultats
    9.2 Posada en comuna i elaboració del pòster
    9.3 Discussió dels pòsters
10. Discussió del CUIC
11. Experiències del PBL i debat final 

MATERIALS DEL CURS:

És imprescindible tenir el material per a poder seguir el curs.

Materials en Winrar

 

AVALUACIÓ:

Assistència (mínim el 85% de les hores totals del curs). Participació  activa i realització de les activitats  plantejades en les diferents sessions.

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada: 10 hores.
Nombre de places: 40, atorgades per rigorós ordre d'entrada del butlletí d'inscripció en la Secretaria de l'ICE.

Termini d'inscripció
: del 24 de març al 21 d'abril de 2010

Dates i horari:

  • 29 d'abril, de 10 a 14 i de 16 a 19 hores
  • 30 d'abril, de 10 a 13 hores

Lloc de realització: Aulari III, aula A3/0012

RELACIÓ D'ADMESOS:


ALBERT GUARDIOLA, MARÍA CARMEN
APARICIO GARCIA, JOSÉ MIGUEL
CACHERO CASTRO, CRISTINA
CANO GONZÁLEZ, MIGUEL
CARMONA CALERO, JESÚS
DENTON ZANELLO, CRISTIAN DIEGO
DOMINGUEZ ALONSO, FCO. JAVIER
FAYA ALONSO, ÚRSULA
FERRER CRESPO, Mª BELÉN
FÉRRIZ PAPÍ, JUAN ANTONIO
GARCIA IRLES, MAGDALENA
GARCIA MAYOR, CLARA
GARCIA YESTE, MIGUEL ANGEL
GARMENDIA LÓPEZ, IDOIA
GOMEZ ALBENTOSA, FERRAN
GUILLENA TOWNLEY, GABRIELA
LA PARRA, DANIEL
LLORET PASTOR, ELENA
LÓPEZ RICHART, JULIÁN
LOPEZ SANCHEZ, CRISTINA
MARCOS ALBA, CARLOS LUIS
MARTINEZ ESPINOSA, ROSA MARÍA
MARTINEZ GINER, LUIS ALFONSO
MARTÍNEZ MUÑOZ, YOLANDA
MORA GARCIA, RAUL TOMAS
MUÑOZ BAELL, IRMA MARÍA
ORTIZ MONCADA, MARIA DEL ROCÍO
ORTS ARAGONES, EMILIO
PERALES ROMERO, ESTHER
PEREYRA ZAMORA, PAMELA
PÉREZ BELDA, MARÍA CARMEN
RAMIREZ PACHECO, GEMA MARIA
RAMOS MAESTRE, ÁUREA
SÁNCHEZ MARTÍN, ISIDRO
SANCHEZ MARTINEZ, FELIPE
SÁNCHEZ ROMERO, RAQUEL
SANCHEZ VALCARCEL, RAQUEL
SANTIVÁÑEZ SANTA CRUZ, ESPERANZA
SEGOVIA HUERTAS, YOLANDA
VALDES ABELLAN, JAVIER
VARO GALVAÑ, PEDRO JOSE

Qui no figuren en aquesta relació i van sol•licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-lo abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut en l'any en curs.

 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464