SEMINARI SOBRE PROCESSOS VERBALS I NO VERBALS PER A UNA COMUNICACIÓ EFICAÇ

Codi: 10F24

IMPARTIT Per:

Jaume Llacuna Morera. Universitat de Barcelona. Doctor en Filosofia i Lletres. Lingüista. Especialitzat en tècniques de comunicadción aplicades, fonamentalment, a l'ensenyament.

DIRIGIT A:

Personal Docent i Investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS:

1 . Els assistents identificaran l'estructura del discurs. S'identificaran les parts essencials d'un procés de comunicació: introducció, presentació del problema o hipòtesi, desenvolupament dels continguts, argumentació, conclusions.
2. Identificaran els mecanismes verbals de transmissió: utilització de les paraules, aspectes semàntics, sintàctics i morfològics. Aspectes pragmàtics d'un procés de comunicació. La comunicació "parlada". Presentacions, classes, intervencions en reunions, etc.
3. S'identificaran els aspectes prosódicos de la comunicació: to, intensitat, pauses, etc. Aspectes "emocionals" del llenguatge.
4. S'incidirà sobre els aspectes no verbals del procés de comunicació: gestos, postures, aspectes facials, etc.
5. Els alumnes realitzaran pràctiques filmades per a la visualització de les seues pròpies experiències.

PROGRAMA

Primera sessió:

•    Les parts d'un discurs. La presentació. Estructura formal del procés comunicatiu.
•    Preparació de l'exposició. Aspectes importants.
•    La preparació "emocional" del  comunicador. Situació davant reunions, classes, congressos, etc.
•    Preparació d'una pràctica expositiva sobre un tema concret.

Segona sessió:

•    L'estructura de la comunicació verbal.  Oracions i aspectes gramaticals.
•    L'eficàcia comunicativa. La repercussió del missatge.
•    Realització d'una pràctica individual que serà filmada. Es realitzarà un exercici de 5 minuts.
•    Visualització de la pràctica realitzada i comentari per part dels assistents al seminari. Ha estat eficaç el procés comunicatiu?

Tercera sessió:

•    La comunicació no verbal. Aspectes prosódicos.
•    La comunicació de base emocional.
•    Realització d'una pràctica en grup. Aquesta pràctica serà filmada.
•    Es visualitzarà la filmació i serà comentada pels assistents.
•    Conclusions pràctiques del seminari

METODOLOGIA:

   Es pretén que el seminari siga fonamentalment pràctic de manera que els assistents puguen intercanviar idees i puguen traure conclusions operatives per a la seua pràctica quotidiana.
   El mètode fonamental està en  la filmació i en la visualització de la pràctica.
   La durada del seminari serà de 3 dies (cinc hores diàries). 15 hores totals.

AVALUACIÓ:

 Assistència (mínim al 85% de les hores totals del curs).Participació  activa i realització de les activitats  plantejades en les diferents sessions.

CERTIFICACIÓ:

La Universitat d'Alacant podrà incloure la realització d'algun tipus de prova d'avaluació per a poder obtenir el corresponent certificat d'aprofitament.

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada: 15 hores
Nombre de places: 25, atorgades per rigorós ordre d'entrada del butlletí d'inscripció en la Secretaria de l'ICE. Tindrà prioritat el professorat novell.

Termini d'inscripció: del 19 al 27 d'octubre de 2010.
codi: 10F24

 

 

Dates, horari i lloc de realització:
8 , 9 y 10 de novembre de 9 a 14 hores.
aula: GB/1003 del edifici Germán  Bernácer

RELACIÓ D'ADMESOS:

AL-ZAWAN, KHALED OMRAN
ARQUES CASTELLO, JOSE ANTONIO
CABEDO SERNA, LLANOS
CORBI DELTELL, ROSA MARIA
DIAZ IVORRA, Mª CARMEN
ESCLAPEZ VICENTE, MARIA DESEADA
GABALDON BRAVO, EVA Mª
LOPEZ LLOPIS, ESTEFANIA
MUÑOZ FERNANDEZ, MARIA
ORTIZ PEREZ, SAMUEL
PERALES ROMERO, ESTHER
PEREZ CARRION, MAITE
RAMIREZ PACHECO, GEMA MARIA
SAQUETE BORO, ESTELA
TEROL PARDO, AMANDA

Qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-lo abans que comence a la Secretaria de l'ICE no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut en l'any en curs.